Ряшко Василь Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ряшко Василь Іванович
DSC09081.JPG
к.і.н., доцент
Дата народження 1 травня 1941 року
Місце народження с. Буковець Воловецького району Закарпатської області
Громадянство Україна
Alma mater Військово-політична академію
Дата закінчення 1975 р.
Галузь наукових інтересів історія політичних і правових учень
Науковий ступінь кандидат історичних наук
Дата присвоєння н.с. 1987 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1988 р.
Поточне місце роботи кафедра історії держави і права, Інститут права та психології, Національний університет «Львівська політехніка»

Ряшко Василь Іванович — кандидат історичних наук, доцент кафедри історії держави і права Інституту права та психології, Національного університету «Львівська політехніка» (з погодинною оплатою праці)

Освіта:

У 1975 р. Закінчив Військово-політичну академію (військово-педагогічний факультет) м. Москва.

Кандидат історичних наук (1987 р.). Отримав вчене звання доцента 1988 р.

Професійна діяльність:

 • У 1975-1986 рр. – викладач, старший ввикладач Усурійського вищого військового автомобільного училища.
 • У 1986-1992 рр. – начальник кафедри у Львівському вищому військово-політичному училищі.
 • У 1992-1993 рр. працював соціологом-психологом на заводі «Кінескоп» (м. Львів).
 • У 1993-1994 рр. працював психологом та викладачем Львівського військового ліцею ім. Героїв Крут.
 • У 1994-2013 рр. працював на посадах доцента та професоракафедри філософії і політології Львівського державного університету внутрішніх справ.
 • З вересня 2013 р. працює на кафедрі історії держави і права Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка» (з погодинноюоплатою праці).

Викладає дисципліни:

 • Правове забезпечення професійної діяльності;
 • Правознавство;
 • Логіка.

Наукові зацікавлення:

 • історія політичних і правових учень;
 • логіка;
 • етика та естетика.

Науковий доробок:

Навчально-методичні посібники

 • Ряшко В. І. Юридична логіка в запитаннях івідповідях : навчально-методичний посібник / В. І. Ряшко,О. В. Ряшко. – Львів : ЛьвДУВС, 2011. – 392 с.

Статті, що внесені ВАК України до переліку фахових видань

 1. Ряшко В. І. Національно-патріотичне вихованнякурсантів і студентів ВНЗ МВС у процесі викладання соціально-гуманітарних наук/ В. І. Ряшко // Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія юридична. – Львів,2011. – Вип. 1 (1). – С. 181-191.
 2. Ряшко В. І. Діалектика взаємовідносин держави ілюдини у «Філософії права» Г. Гегеля / В. І. Ряшко // Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія юридична. – Львів, 2012. – Вип. 1. –С. 488-495.
 3. Ряшко В. І. Формування логіко-філософських категорійяк важливого методу наукового пізнання в «Науці логіки» Гегеля (до 200 річчя публікації першого тому) / В. І. Ряшко // Науковий вісник ЛьвДУВС.Серія юридична. – Львів, 2012. – Вип. 2 (1). – С. 274-283.
 4. Ряшко В. І. Роль науки і освіти у формуваннідуховності та християнської моралі особистості у філософії Гегеля /В. І. Ряшко // Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія юридична. – Львів,2012. – Вип. 3. – С. 502-509.
 5. Ряшко В. І. «Наука логіки» Гегеля: діалектика таїї роль у логіко-філософському пізнанні істини / В. І. Ряшко // Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія юридична. – Львів, 2012. – Вип. 4. – С. 547-553.
 6. Ряшко В. І. Проблема християнської релігії уфілософсько-богословському вченні Гегеля(ранній період творчості) / В. І. Ряшко // Науковий вісник. ЛьвДУВС.Серія Юридична. Львів, 2013. – С. 456-464.
 7. Ряшко В. І. Шанобливе ставлення до людини яквияв поваги в професійній діяльності працівників ОВС (морально-правовий аспект)/ В. І. Ряшко // Наука і правоохорона. – К. : МВС – Державний науково-дослідний інститут. – 2013 – № 1. – С. 308-314.
 8. Ряшко В.І. Науково-педагогічна діяльність Гегеля / В. І. Ряшко// Науковий вісник ЛьвДУВС. Сер. юридична. Львів, 2013. – С. 493-504.

Інші статті

 1. Ряшко В. І. Культурно-естетичне виховання якважливий чинник формування особистості курсанта / В. І. Ряшко //Гуманітарні аспекти формування особистості : Збірник статей VВсеукраїнської наукової конференції (28 квітня 2011 р. ;м. Львів). – Львів : Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2011. – С. 279-286.
 2. Ряшко В. І. Курсант і курсантський колектив.Проблеми формування особистості / В. І. Ряшко,В. І. Базилян // Гуманітарні аспекти формування особистості :збірник статей VI Всеукраїнської наукової конференції (27 квітня2012 р. ; м. Львів). – Львів : Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2012. – С. 324-330.

Матеріали конференцій

 1. Ряшко В. І. Курсант як особистість. Проблемаформування характеру і самосвідомості в процесі індивідуально-виховної роботи /І. В. Ряшко // Роль суспільно-політичних дисциплін у формуванні світоглядупрацівника органів внутрішніх справ матеріали IVВсеукраїнської науково-практичної конференції (3 червня 2011 р.;м. Львів) ; за наук. ред. проф. М. П. Гетьманчука. –Львів : ЛьвДУВС, 2011. – С. 160-164.
 2. Ряшко В. І. Роль проблеми обгрунтування в професійнійдіяльності юриста / В. І. Ряшко // Державотворення та правотворення вУкраїні крізь призму дотримання прав людини : ретроспектива, сучасні проблеми та наукове прогнозування ; тези доповідей ІІІ Всеукраїнського круглого столу. – Львів : ЛьвДУВС, 2011. – С. 232-235.
 3. Ряшко В. І. Логіко-гносеологічний принцип науковостіта його роль в теоретичній і практичній діяльності працівників міліції України/ В. І. Ряшко // Проблеми державотворення та правотворення в Україні : матеріали ІІ Регіонального круглого столу (28 лютого2011 р., м. Львів). – Львів : ЛьвДУВС, 2011. – С. 316-319.
 4. Ряшко В. І. Курсант як особистість : проблемаформування характеру і самосвідомості у процесі індивідуально-виховної роботи /В. І. Ряшко // Актуальні проблеми морального та естетичного вихованнякурсантсько-студентської молоді в процесі викладання соціально-гуманітарнихдисциплін : круглий стіл (6 травня 2011 р. ;м. Львів). – Львів : ЛьвДУВС, 2011.
 5. Ряшко В. І. Логіко-гносеологічні проблеми юридичноїдіяльності в курсі юридичної логіки / В. І. Ряшко // Проблемидержавотворення та правотворення в Україні ; тези доповідей учасниківВсеукраїнської науково-практичної конференції (17 лютого 2012 р.,м. Львів). – Львів : ЛьвДУВС, 2012. – С. 420-424.
 6. Ряшко В. І. Проблема національної незалежностіУкраїни в теоретичній і політичній діяльності В. І. Леніна (1913-1917рр.) / В. І. Ряшко // Правове регулювання міжнаціональних відносин вУкраїні : історія і сучасність : Всеукраїнська наукова інтернет-конференція(18 травня 2012 р.) ; наук. конференції. – Вип. 1. – Львів : Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – С.4-8.
 7. Ряшко В. І. Діалектика взаємозв’язку історичного ілогічного як важливого принципу і методу пізнання юридично-правових проблем /В.І. Ряшко // VВсеукраїнська науково-практична конференція (1 червня 2012 р. ;м. Львів). – Львів : ЛьвДУВС, 2012. – С. 140-144.
 8. Ряшко В. І. Освіта як основа духовного життя людиниу філософсько-педагогічній спадщині Олександра Духновича / В. І. Ряшко// Проблеми моралі :теорія та практика. Збірник тезучасників IV Міжнародної наукової конференції з етики (24-25 травня 2013 р. ; м. Івано-Франківськ та м. Яремче) ; під заг. ред. д-рафілософ. наук. проф. Ларіонової В. К. , к-тафілософ. наук.,доц. Радченко О. Б.– Івано‑Франківськ : Симфонія форте, 2013.– 216 с.
 9. Ряшко В. І. Корупція в Україні : причини танаслідки / В. І. Ряшко // Легалізація економіки та протидія корупціїв системі економічної безпеки держави : тези доповідей учасниківМіжнародної науково-практичної конференції (31 травня 2013 р. ;м. Львів). – Львів, 2013. – С. 274-277.

Контакти

вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімата 309

E-mail: IDP_INPP@lp.edu.ua