Рослонь Домініка-Анна Томашівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Рослонь Домініка-Анна Томашівна
200115100517 21233 rjgsz.jpg
асистент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра політології та міжнародних відносин

Рослонь Домініка-Анна Томашівна (Dominika-Anna Rosłoń) — асистент кафедри політології та міжнародних відносин Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

 • У 2011 р. здобула освітній рівень бакалавра зі спеціальності «Міжнародні відносини». У 2013 р. закінчила магістратуру за напрямом «Публічна адміністрація» та «Національна безпека» Вищої школи публічної адміністрації імені Станіслава Сташіца у Бялостоці (Республіка Польща).
 • 2014-2017 рр. навчалася в аспірантурі на факультеті міжнародних відносин Львівського національного університеті імені Івана Франка.
 • З вересня 2017 р. – асистент кафедри політології та міжнародних відносин.
 • 4 жовтня 2018 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Східне партнерство в зовнішній політиці Польщі» у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.
 • 13 грудня 2019 р. здобула науковий ступінь кандидата політичних (спец. 23.00.04 – «Політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку»).

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • «Політологія»;
 • «Соціальна політика»;
 • «Країнознавство»;
 • «Міжнародні відносини і світова політика»;
 • «Європейський Союз у міжнародних відносинах».

Наукова діяльність

Наукові зацікавлення

 • особливості протоколу та етикету в державах світу;
 • зовнішня політика Польщі та України;
 • східне партнерство.

Напрями наукових досліджень:

 • Особливості протоколу та етикету в державах світу
 • Зовнішня політика Польщі та України
 • Східне партнерство


Вибрані публікації

Науково-методична діяльність:

2015 рік

 1. Рослонь Д. Культурні події в межах програми Східного Партнерства // Зб. наукових тез міжнародної науково-практичної конференції Культура як феномен людського духу”. Львів 19-20 листопада 2015 р.- C.9-11

2016 рік

 1. Рослонь Д. Т. Strategia polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku / Домініка Рослонь // Серія міжнародні відносини. – Львів.: Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – № 38. – С. 203-210.
 2. Рослонь Д. Т. Партнерство Польщі з ЄС у зовнішній політиці Польщі. / Домініка Рослонь // Науковий журнал Politicus. – Одеса: Видавництво Politicus, 2016. – № 3. – С. 154-158.
 3. Рослонь Д. Podłoże i skala migracji obywateli Ukrainy do Polski na przestrzeni ostatnich lat // Зб. наукових тез міжнародної науково-практичної конференції “The countries of the Eastern partnership-V4 problems and prospects of cooperation”. Odessa, April 22, 2016.- C. 122-124
 4. Рослонь Д. Pretensje Rosji na dalsze kształtowanie polityki wschodniej- perspektywa rozwoju Partnerstwa Wschodniego // Зб. наукових тез міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні тенденції в історії, соціології, політології та філософії”. Львів 23-24 вересня 2016 р.- C.85-87
 5. Рослонь Д.Т. Specyfika, efektywność polskiej polityki zagranicznej. /Рослонь Д.T //Історично-політичні проблеми сучасного світу. Збірник наукових статей-Чернівці, Видавництво Чернівецького Національного Університету, 2016-№ 33-34- С. 345-352
 6. Malskyj. M., Rosłoń D. Partnerstwo Wschodnie jako instrument polityki wschodniej Polski. Stosunki polsko- ukraińskie 1991-2014. Próba bilansu.. Malskyj. M., Rosłoń D. // Lublin: UMCS, 2016. – S. 267-278.
 7. Рослонь Д. Enhancement of Eastern partnership initiative’s offer in the context of visa –free travel // Всеукраїнська конференція „Пріоритетні завдання і стратегії розвитку суспільних наук”. Запоріжжя 23-24 грудня 2016 р.- C.130-134

2017 рік

 1. Рослонь Д.Т. Wpływ europejskichi światowych przemian na Partnerstwo Wschodnie / Домініка Рослонь // Науковий журнал Politicus, Видавництво Politicus, Одесса, 2017. – №3. – С. 145-149.
 2. Рослонь Д. Prezydenctwo Polski v Unii Europejskiej a Partnerstwo wschodnie // Зб. Наук-ових тез міжнародної науково-практичної конференції „Людське співтовариство: актуальні питання наукових досліджень”. Дніпро 17-18 лютого 2017 р.- .- C.103-109
 3. Рослонь Д. Дилеммы зарубежной политики Польши на внеевропейском направлении // Зб. наукових тез міжнародної науково-практичної конференції „Суспільні науки: виклики і сьогодення”. Одеса 9-10 червня 2017.- C.120-123
 4. Рослонь Д. Partnerstwo Wschodnie w polityce zagraniczej Polski // the PECSA Roundtable Debate 2017 on 25.05.2017 and CEWSE PhD Workshop, Warszawa, 26.05.2017.

2018 рік

 1. Janin O., Roslon D. Działalność Euroregionu Puszcza Białowieska / O. Janin, D. Roslon // Зб. наукових тез IV Українсько-польського наукового форуму: «Współpraca transgraniczna, a wspólna przestrzeń europejska: teoria , praktyka i nowe możliwości» (м. Львів-м. Ольштин, 7-8 червня 2018 р.). – Львів, 2018. – С.31-35.
 2. Roslon D. Wzmocnienie siły odziaływania partnerstwa Wschodniego na transformację Ukrainy / Dominika Rosłoń // Зб. наукових тез міжнародної науково-практичної конференції «Економічні, політичні та культорологічні аспекти європейської інтеграції України в умовах нових глобалізаційних викликів (м. Ужгород, 16-17 квітня, 2018 р.). – Ужгород, 2018. – С.366-368.
 3. Roslon D., Zazuliak Z. Reinforcing the Eastern Partnership influence on the transformation of Ukraine/ D. Roslon, Z. Zazuliak // Humanitarian Vision – Lviv: Lviv Polytechnic National Univerity, 2017. - 3 (№ 2). – С.71-74.
 4. Завада Я.И., Рослонь Д.Т. Катаро-иранские отношения в контексте ядерной программы ИРИ/ Завада Я.И., Рослонь Д.Т.// Журнал социально-политических и экономических исследований The Caucasus & globalization –Тблиси: издельство The Caucasus & globalization 2018.-№ 27.-С.2-6.

Плани та методичні вказівки до проведення семінарських занять з дисципліни «Практикум з досліджень європейської політики» для студентів денної форми навчання магістерського (другого) рівня освіти спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (№ 8452 від 26.11.2018 р.)

Контакти

Кафедра ПМВ: вул. Митрополита Андрія 5, Львів 79013; 4-й корпус, кімната 314.

тел.. +38 (032) 258-21-89