Ромців Олена Ігорівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ромців Олена Ігорівна
Ромців фото.jpg
Дата народження 4 вересня 1983 р.
Місце народження м. Львів
Поточне місце роботи к. ю. н., доцент кафедри теорії права та конституціоналізму Інституту права, психології та інноваційної освіти т права Національного університету «Львівська політехніка»

Ромців Олена Ігорівна — к. ю. н., доцент кафедри теорії права та конституціоналізму Інституту права, психології та інноваційної освіти, Національного університету «Львівська політехніка».

Освіта

 • 2000 - 2005 рр. – навчалась на юридичному факультеті Львівського національного університету ім. І. Франка (форма навчання - денна, спеціалізація «Теоретико-конституційна та історико-правова», магістр права ).

Професійна діяльність

 • 2005 - 2007 рр. – помічник приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу;
 • 2012 - 2014 рр. – асистент кафедри кримінального права та процесу ІНПП НУ «Львівська політехніка»;
 • з вересня 2014 р. – асистент кафедри конституційного та міжнародного права ІНПП НУ«Львівська політехніка»;
 • у червні 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості розслідування злочинів у сфері службової діяльності в умовах протидії»;
 • з вересня 2017 р. — доцент кафедри теорії та філософії права, конституційного та міжнародного права Інституту права, психології та інноваційної освіти НУ «Львівська політехніка»;

Наукові зацікавлення

 • теорія та практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід;
 • захист прав та свобод людини і громадянина в процесі кримінального судочинства;
 • проблеми розслідування злочинів у сфері службової діяльності в умовах протидії.

Лекційні курси

 • державне будівництво й органи місцевого самоврядування;
 • теорія та практика конституціоналізму;
 • конституційне право.

Публікації

 1. Ромців О.І. Протидія розслідуванню злочинів у сфері службової діяльності: особливості виявлення та подолання : монографія. Львів, 2018. 293 с.
 2. Конституціоналізм та основи демократії : теоретико-правовий вимір : монографія : в 2 част. Ч. 2. / за заг. ред. д.ю.н., проф. Ковальчука В.Б. Львів, 2020. 238 с.
 3. Skochylias-Pavlіv O.V., Hryshyna N.V., Romtsiv O.I., Nizhnik O.S. Modernization of administrative procedures for licensing and accreditation in the field of higher education in Ukraine. The Revista Amazonia Investiga. 2020. Вип. 9. № 27. С. 536-543. DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2020.27.03
 4. Ромцив Е. И. Особенности организации планирования расследования преступлений в сфере служебной деятельности в условиях противодействия. «Legea și viața» ("Закон и Жизнь"). Республика Молдова, 2019. № 11/2. C. 106-110
 5. Ромців О.І. Планування як важливий напрям організації розслідування злочинів у сфері службової діяльності в умовах протидії. Вісник Національного університету «Львівська Політехніка». Серія: юридичні науки. 2019. № 22. С. 199-204.
 6. Ромців О.І. Взаємодія слідчого з оперативними працівниками з метою подолання протидії під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності. Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». 2018. № 4. С. 427-430.
 7. Ромців О.І. Слідчий як суб’єкт протидії розслідуванню злочинів у сфері службової діяльності. The 8 th International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science” (April 15-17, 2020) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2020. pp. 759-763.
 8. Ромців О.І. Модель організації парламенту в Україні. The 2 nd International scientific and practical conference "Modern science: problems and innovations". (May 3-5, 2020) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2020. pp. 963-967.


Контакти

тел.: 258-30-26