Романишин Соломія Борисівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Романишин Соломія Борисівна
Романишин.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 11 травня 1980 року
Місце народження м. Львів
Помер 26 травня 2021 р.

Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2002 р.
Спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічноі діяльності».
Галузь наукових інтересів рекламна стратегія у системі маркетингових стратегій підприємства, особливості формування рекламних витрат.
Науковий ступінь кандидат економічнх наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2006 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Романишин Соломія Борисівна — кандидат економічних нак, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 11 травня 1980 року

У 2002 р. закінчила Національний університет «Львівська політехніка» з відзнакою та отримала диплом магістра за спеціальністю « Менеджмент зовнішньоекономічноі діяльності».

Тема дисертації: Формування рекламної стратегії підприємства [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Романишин Соломія Борисівна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2006. — 207 арк.: табл. — арк. 176-199

Науковий керівник — доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Міжнародні економічні відносини
 • Менеджмент

Науково -дослідна робота

Сфера наукових інтересів — рекламна стратегія у системі маркетингових стратегій підприємства, особливості формування рекламних витрат.

Вибрані публікації

 1. Менеджмент за допомогою графічно-логічних засобів [Текст] : [навч. посіб.] / [[[Кузьмін Олег Євгенович|О. Є. Кузьмін]] та ін.] ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т дистанц. навчання. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. — 191 с. : рис., табл. — (Серія «Дистанційне навчання» ; № 64). — Назва обкл. : Менеджмент. Графічна і таблична візуалізація. — Бібліогр.: с. 185-186. — 200 экз. — ISBN 978-617-607-641-4
 2. Менеджмент: графічна і таблична візуалізація [Текст] : [навч. посіб.] / [[[Кузьмін Олег Євгенович|О. Є. Кузьмін]] та ін.] ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. — 191 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 185-186. — 200 экз. — ISBN 978-617-607-645-2
 3. Підприємництво і менеджмент [Текст] : навч. посіб. для студ. напряму «Соціологія» / Н. Б. Ярошевич [и др.] ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. — 237 с.: табл. — Бібліогр.: с. 228-237. — ISBN 978-966-553-855-4
 4. Рекламна стратегія підприємства [Текст] : монографія / О. Є. Кузьмін [и др.] ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : НУ «Львівська політехніка», 2008. — 168 с. — Бібліогр.: с. 152-166. — ISBN 978-966-553-699-4
 5. Міжнародна економіка [Текст] : курс лекцій для студ. дистанц. форми навчання / С. Б. Романишин [и др.] ; Національний ун-т «Львівська політехніка». Інститут дистанційного навчання. — Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2007. — 96 с. — (Серія «Дистанційне навчання» ; № 41). — Бібліогр.: с. 94-95. — ISBN 978-966-553-616-1
 6. Оподаткування доходів нерезидентів [Текст] : конспект лекцій з курсу «Податкова система» для студ. напрямку «Економіка і підприємство» / А. Г. Загородній, С. Б. Романишин ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Л. :Вид. ДУ «Львівська політехніка», 2000. — 52 с.: рис.
 7. Система управління конкурентоспроможністю підприємства / Н. І. Горбаль, С. Б. Романишин // Наук. вісн. : зб. наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України. — Л., 2010. — Вип. 20.12. — С. 112-117. — Бібліогр.: 9 назв.
 8. Аналіз стану та тенденцій розвитку машинобудівної галузі / С. Б. Романишин, Н. І. Горбаль // Наук. вісн. : зб. наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України. — Л., 2009. -Вип. 19.6. — С. 131-138. — Бібліогр.: 11 назв.
 9. Еволюція систем управління конкурентоспроможністю підприємства / Н. І. Горбаль, С. Б. Романишин // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 179-183. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 657). -Бібліогр.: 10 назв.
 10. Підприємництво і менеджмент : навч. посіб. для студ. напряму «Соціологія» / Н. Б. Ярошевич, Т. В. Мирончук, С. Б. Романишин, І. С. Процик ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — 240 с. — Бібліогр.: с. 228-237 (195 назв).
 11. Система понять, які характеризують конкурентний стан підприємства / М. М. Галелюк, С. Б. Романишин, У. І. Когут // Наук. вісн. : зб. наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України. — Л., 2009. — Вип. 19.1. — С. 174-181. — Бібліогр.: 25 назв.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 302

Тел: +38 (032) 258-21-14 ; +38 (032) 258-22-89 ; +38 (032) 258-27-24 ; +38 (032)258-23-63

E-mail: okuzmin@lp.edu.ua