Романишин Наталія Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Романишин Наталія Іванівна
Дата народження 7 березня 1974 року.
Громадянство Україна
Alma mater Волинський державний університет ім. Л.Українки.
Дата закінчення 1990 р.
Спеціальність «філологія».
Галузь наукових інтересів Комунікативна лінгвістика,прагмалінгвістика, когнітивна лінгвістика, практика та теорія перекладу,семіотика.
Кваліфікаційний рівень філолог, викладач
Науковий ступінь кандидат філологічних наук
Науковий керівник кандидат філологічних наук, доцент Рогатюк Алла Євгенівна, Волинський інститут економіки та менеджменту
Дата присвоєння н.с. 2001 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2008 р.
Поточне місце роботи кафедра прикладної лінгвістики, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

Романишин Наталія Іванівна — кандидат філологічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Народилася 7 березня 1974 року.

Професійний досвід 12 років

Освіта

Волинський державний університет ім. Л.Українки, 1990 р.

Аспірантура, тема дисертації «Структурні, семантичні та комунікативно-прагматичні особливості інтрасуб’єктних мовленнєвих актів (на матеріалі англійської мови) [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.04 /Романишин Наталія Іванівна ; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк,2001. — 193 арк. — арк. 173-191»

Науковий керівник кандидат філологічних наук, доцент Рогатюк Алла Євгенівна, Волинський інститут економіки та менеджменту

Професійна діяльність

1996 — директор освітньо-консультативного центру «Освіта» при волинському університеті

1997 — викладач кафедри практики англійської мови ВДУ

1997-2001 — аспірант кафедри англійської філології ВДУ

2002 — викладач кафедри прикладної лінгвістики. Національний університет «Львівська політехніка».

2008 -доцент кафедри прикладної лінгвістики. Національний університет «Львівська політехніка».

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

Іноземна мова

Наукові інтереси

Комунікативна лінгвістика, прагмалінгвістика, когнітивна лінгвістика, практика та теорія перекладу, семіотика.

Вибрані публікації

До проблеми класифікації інтрасуб’єктних мовленнєвих актів// Молодіжний науковий вісник. Журнал Волинського державного університету ім.Лесі Українки. — 1998. — № 2. — С. 75 — 80.

Комунікативно-прагматичні особливості самодирективних мовленнєвих актів // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. — 1999. — № 3. — С. 70 — 72.

Деякі особливості функціонування інтрасуб’єктних мовленнєвих актів // Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Семантика, синтактика,прагматика мовленнєвої діяльності». — Львів: Літопис, 1999. — С. 235 — 239.

Семантичний потенціал висловлювань самооцінки в умовах інтрасуб’єктної комунікації // Філологічні студії. — Луцьк, 2001. — № 2. — С.121 — 127.

Дискурсивні особливості висловлювань самооцінки // Вісник Харківського національного університету. Серія Філологія. — 2001. — № 520. —Вип. 33: Філологічні аспекти дослідження дискурсу. — С. 113-119.

Комунікативно-прагматичні особливості самоспонукального мовленнєвого акту // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. — 2001. — № 10. — С. 251 — 260.

Загальні обриси концептосфери «Здоров’я» в сучасному медіадискурсі: до постановки проблеми / Н. Романишин // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : матеріали 4-ї Міжнар. наук.-техн. конф. СБІТ’2009,15-17 жовт. 2009, Львів, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-ткомп’ют. наук та інформ. технологій. — Л., 2009. — С. 454-457. -Бібліогр.: 8назв. — Парал. тит. арк. англ.

Paralinguistic maintenance of verbal communicativeinteraction in literary discourse (on the material of W.S. Maugham’s novel«Theatre») / N. Romanyshyn // Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці : матеріали X Міжнар. наук.-техн.конф. (CADSM), 24-28 лют. 2009 р., Львів, Поляна, Україна / Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Л. : Вежа і Ко, 2009. — С. 550-552.

Контрастивна стилістика англійської та української мов :конспект лекцій для студ. баз. напряму «Філологія» спец. «Приклад. лінгвістика» освіт.- кваліфікац. рівня «Бакалавр» / Н. І. Романишин ; Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — 140 с. —Бібліогр.: с. 139.

Nature in D.G. Lawrence novel Lady Chatterley’s Lover / N. Romanyshyn,O. Sherstniova // Людина. Комп’ютер. Комунікація : зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т комп’ют. наук та інформ. технологій, Каф.приклад. лінгвістики. — Л. : Вид-во «Львів. політехніка», 2010. — C.182-184. — Bibliogr.: 3 titles.

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, 79013, Львів; 4-й навчальний корпус, кімната№131,

Tел. +38(032) 258-27-00 , +38 (032) 258-21-38 , +38(032) 258-23-28

E-mail: apling.ikni@gmail.com;