Рожанківський Ігор Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Рожанківський Ігор Володимирович
Rozhankivskii.jpg
д.т.н., профессор
Дата народження 30 березня 1942 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Кореляційний та амплітудно-часовий аналіз
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Погрібний Віктор Олексійович, Львівський політехнічний інститут
Дата присвоєння н.с. 1998 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2000 р.
Поточне місце роботи Кафедра механіки та автоматизації машинобудування Інститут інженерної механіки та транспорту Національний університет «Львівська політехніка»

Рожанківський Ігор Володимирович - доктор технічних наук, професор кафедри механіки та автоматизації машинобудування Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

Загальнівідомості

Народився 30 березня 1942року.

Професор кафедри Телетрансмісії інституту Телекомунікації Бидгощського Технологічно — Природничого Університету, Польща.

Тема докторської дисертації: Кореляційний та амплітудно-часовий аналіз на основі різницевих методів (на прикладі бортових досліджень) [Текст] : дис...д-ра техн. наук: 05.11.05 / Рожанківський Ігор Володимирович ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Львів, 1996. — 379 с.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Погрібний Віктор Олекійович, Львівський політехнічний інститут

Навчальна робота

Лекційні курси

 • Інформаційні процеси та системи у виробництві

Наукові інтереси

 • Кореляційний та амплітудно-часовий аналіз

Вибрані публікації

 1. Погрибной В.А., Рожанковский И.В., Лозинский В.И.Согласованная фильтрация в комбинированных форматах для цифровой локации //Известия высших учебных заведений «Радиоэлектроника», Київ, 2003. — Том 46, №12 — C.3-11.
 2. Погрібний В.О., Рожанківський І.В., Лозинський В.І.,Лютовскі З. Компресія частотно-модульованих сигналів у змішаних форматах //Міжвідомчий збірник наукових праць «Відбір і обробка інформації», 2002. — №17(93) — C.35-41.
 3. Погрібний В.О., Рожанківський І.В., Лозинський В.І.Цифрова узгоджена фільтрація частотно-модульованих сигналів у часовій області// Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Радіоелектроніка та телекомунікації», 2002. — № 443. — С.105-111.
 4. Погрібний В.О., Рожанківський І.В., Лозинський В.І. Виявлення шумоподібних кодів з проміжним перетворенням в аналоговий сигнал //Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні», 2001. — № 36. —С.107-112.
 5. Рожанківський І.В., Лозинський В.І. Вплив часового зсувуміж відліками сигналу та імпульсної характеристики на результат цифрової узгодженої фільтрації // Міжвідомчий науково-технічний збірник «Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні», 2004. — № 38. —95-100с.
 6. Деклар. пат. 59785 A, Україна МПК H03M3/00. Спосіб передачі і виявлення шумоподібних кодових послідовностей на основі знакової дельта-модуляції та пристрій для його реалізації / Погрібний В.О. (Польща),Рожанківський І.В., Лозинський В.І. (Україна). — № 20021210186; Заявл.17.12.2002. Опубл. 15.09.2003, Бюл. № 9. — С.3.
 7. W. Pogribny, I. Rozhankivsky, V. Lozynsky, DigitalMatching filtration of Chirp-Signals in Time Domain, Proceedings of theInternational Conference of Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunicationsand Computer Science «TCSET’2002», Lviv-Slavsk, Ukraine, 2002. — Р.215-218.
 8. W. Pogribny, I. Rozhankiwsky, Z. Drzycimski, A. Milewski,V. Lozynsky, Differential processing of location signals in time domain,Abstract book of the EOS/SPIE Symposium Sensors, Systems, and Next-GenerationSatellites IV, Barcelona, Spain, 2000. -#4169-28. — Р.54.
 9. W. Pogribny, I. Rozhankiwsky, Z. Drzycimski, A. Milewski,V. Lozynsky, Differential processing of location signals in time domain,Proceedings of the EOS/SPIE Symposium Sensors, Systems, and Next-GenerationSatellites IV, Barcelona, Spain, 2000. —Vol. 4169 — Р.337-347.
 10. W. Pogribny, I. Rozhankiwsky, V. Lozynsky, Differentialfiltration of noise-like signals for synchronization tasks, Proceedings ofInternational Conference on Trends in Communications «Eurocon», Bratislava,Slovakia, 2001. — Vol.2/2, Р.349-352.
 11. W. Pogribny, I. Rozhankiwsky, A. Milewski, V. Lozynsky,Studying the exactitude of digital matching filtration of widepass locationsignals, Hydroacoustics Annual Journal, Gdynia, Poland, 2001. —Vol. 4 —Р.209-212.
 12. W. Pogribny, I. Rozhankivsky, V. Јozynsky, Identyfikacjakodуw szumopodobnych z wykorzystaniem modulacji znakowej delta, KrajoweSympozjum Telekomunikacji 2001, t.B, ITPW, Warszawa, Polska, 2001. — S.268-273.

Контакти

вул. Ст.Бандери 8, 79013, Львів; 14-й корпус, кімната 32 ,64

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-54

+38 (032) 258-21-08