Римарчук Галина Сергіївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Римарчук Галина Сергіївна
Rimarchuk.JPG
к.юр.н., асистент
Дата народження 28 березня 1990 року
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 2011 р.
Спеціальність міжнародне приватне право
Галузь наукових інтересів Досліджує проблеми у сфері охорони та захисту права інтелектуальної власності
Кваліфікаційний рівень юрист
Науковий керівник доктор юридичних наук ,професор Остапенко Олексій Іванович, Навчально-науковий Інститут права та психології Національний університет «Львівська політехніка» ,професор кафедри адміністративного та інформаційного права
Дата присвоєння н.с. 2014 р.
Поточне місце роботи кафедра кримінального права і процесу, Інститут права та психології, Національний університет «Львівська політехніка»

Римарчук Галина Сергіївна (*28 березня 1990 року) — кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального права та процесу Інституту права та психології, Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта:

2011 р. – закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка,спеціальність: міжнародне приватне право.

2010−2011 р. − навчалась в Університеті Деусто, Іспанія, спеціальність: правознавство.

Тема дисертації: Адміністративно-правове забезпечення права інтелектуальної власності в Україні [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Римарчук Галина Сергіївна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2013. — 247 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук ,професор Остапенко Олексій Іванович, Навчально-науковий Інститут права та психології Національний університет «Львівська політехніка» ,професор кафедри адміністративного та інформаційного права

Професійна діяльність

З грудня 2011 р. – фахівець деканату базової освіти Навчально-наукового Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

З вересня 2012 року – асистент кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

З вересня 2013 року — асистент кафедри кримінального права та процесу Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

Викладає курси:

 • Інформаційне право;·
 • Адміністративний процес;·
 • Міграційне право;·
 • Адміністративна відповідальність у сфері економіки.·

Наукові інтереси:

Досліджує проблеми у сфері охорони та захисту права інтелектуальної власності.

Основні публікації:

 • Суб’єкти адміністративно-правового регулювання права інтелектуальної власності / Г. С. Римарчук // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. — 2011. — № 7. — С. 329–333.
 • Державне регулювання в сфері забезпечення прав громадян на об’єкти права інтелектуальної власності / Г. С. Римарчук // Право та державне управління. — 2012. — № 3 (8). — С. 187–192.
 • Адміністративні правопорушення в сфері інтелектуальної власності / Г. С. Римарчук // Вісник академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України. — 2012. — № 2 (6). — С. 130–134.
 • Охорона прав на промислові зразки як об’єкт адміністративно-правового регулювання / Г. С. Римарчук // Митна справа. — 2012. — № 1(79). — С. 125–130.
 • Охорона та захист об’єктів інтелектуальної власності органами внутрішніх справ / Г. С. Римарчук // Науковий Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. — 2012. — № 3. — С. 281–288.
 • Адміністративно-правовий характер боротьби з контрафактною продукцією: вітчизняний та зарубіжний досвід / Г. С. Римарчук // Митна справа. — 2012. — № 6 (84). — С. 216–222. 7. Римарчук Г. С. Некоторые аспекты охраны авторского права в Украине / Г. С. Римарчук // Право и образование. — 2013. — № 4. — С. 135–142.
 • Загальні аспекти державотворення та адміністративного правотворення / Г. С. Римарчук // Проблеми державотворення та правотворення в Україні: матер. Всеукр. науково наук.-практ. конф. (17 лютого 2012 р.). — Львів : ЛьвДУВС, 2012. — С. 408–414.
 • Система державного управління в сфері інтелектуальної власності / Г. С. Римарчук // Публічне та приватне право: шляхи вдосконалення законодавства і практики: матер. Міжнар. науково наук.-практ. конф. (Харків, 9— 10 березня 2012 р.). — Х. : ГО Асоціація аспірантів-юристів, 2012. — Т. 1. — С. 107–109.
 • Охорона права на промислові зразки як об’єкт адміністративно-правового регулювання / Г. С. Римарчук // Актуальні питання реалізації чинних національних та міжнародних нормативно-правових актів : матер. Міжнар. науково наук.-практ. конф. (Одеса, 16–17 березня 2012 р.). — Одеса, 2012 — С. 41–43.
 • Теорія і практика охорони та захисту об’єктів інтелектуальної власності: на прикладі діяльності органів внутрішніх справ / Г. С. Римарчук // Модернізація системи державного управління: теорія і практика : матер. науково наук.-практ. конф. за міжнародною участю (Львів, 20 квітня 2012 р.) : [у 2 ч.]. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. — Ч. 1. — С. 162–166.
 • Державне регулювання в сфері забезпечення прав громадян на об’єкти інтелектуальної власності / Г. С. Римарчук // Захист прав і свобод людини і громадянина в умовах формування правової держави : матер. І Всеукр. науково наук.-практ. конф. (Львів, 25 квітня 2012 р.).— Львів, 2012. — С. 477–481.
 • Адміністративні правопорушення в сфері інтелектуальної власності / Г. С. Римарчук // Сучасність, наука, час, взаємодія та взаємовплив : матер. 9-ї наук.-практ. Інтернет-конференції (Київ, 19–21 листопада 2012 р.). — К., 2012. — С. 23–25.

Контактна інформація

вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімата 331

E-mail: KPP_INPP@lp.edu.ua

Тел.: 0982930015

E-mail: halyna_rymarchuk@yahoo.com