Рачинська Галина Василівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Рачинська Галина Василівна
[[Зображення:
ГалинаРачинська.JPG
|200px]]
к.е.н., доцент
Дата народження 22 травня 1966 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1988 р.
Спеціальність «Економіка та організація машинобудівної промисловості».
Галузь наукових інтересів Трансфер технологій як об’єкт логістичних рішень в процесі комерціалізації
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Чухрай Наталія Іванівна, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри менеджменту організацій
Дата присвоєння н.с. 2010 р.
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту організацій, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Рачинська Галина Василівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту організацій, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 22 травня 1966 року

1998 р. закінчила Львівський політехнічний інститут, за спеціальністю «Економіка та організація машинобудівної промисловості».

2010 р. захистила кандидатсьук дисертацію «Управлінські рішення з вибору технологічних процесів у машинобудівному підприємстві» за спеціальністю 08.00.04 — Економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Чухрай Наталія Іванівна, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри менеджменту організацій

Професійна діяльність:

Асистент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка»

з 2010р. — старший викладач кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка»,

з 2013 р. — доцент кафедри.

Стажування і підвищення кваліфікації

 • Курси підвищення кваліфікації за програмою «Технології розроблення та проведення відеолекцій для дистанційного навчання» 31.10.2016 р. по 30. 01. 2017 р., у Національному університеті «Львівська політехніка». (сертифікат ОД02071010/189 - 17).
 • Наукове стажування у Міжнародній Академії інформатики (29 квітня - 8 травня 2018 року, м. Амстердам, Нідерланди - м. Руан та м. Париж, Франція), сертифікат № 0159)
 • Стажування у ТзОВ ВКФ «РОМ ЛТД». Термін стажування - з 26 березня 2018 року по 8 червня 2018 року, протокол засідання кафедри МО №12 від 29.06.2018р.
 • Семінар педагогічних знань за професійною програмою підвищення кваліфікації науково - педагогічних працівників "Розвиток професійно - педагогічної компетентності викладача закладу вищої освіти" на кафедрі педагогіки та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка». (Свідоцтво ПК № 02071010/000148 - 20 від 20 липня 2020 р.)

Викладає курси

 • "Соціальний менеджмент"
 • "Бізнес - планування діяльності підприємств"
 • "Інфраструктура малого та середнього бізнесу"
 • " Соціальна відповідальність бізнесу"

Наукові інтереси

 • Менеджмент малого та середнього бізнесу;
 • Управління інноваційним розвитком підприємств

Напрями науково-дослідних робіт

 • Участь у дослідженнях, проведених за грантом Президента України за конкурсним проектом Ф74 "Розвиток механізмів управління інноваційною складовою економічної безпеки України (номер державної реєстрації 0117U007024). Результатом є публікація розділу колективної монографії "Інноваційна модель управління економічною безпекою малого і середнього бізнесу в Україні" у колективній монографії "Управління інноваційною складовою економічної безпеки" Т.1: Теорія та методологія управління інноваційною складовою економічної безпеки - Суми: Триторія, 2017 - 464с. ) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/66704/1/Prokopenko_Tom_I.pdf :, с. 262- 274.
 • Керівник і виконавець госпдоговірної науково - дослідної роботи №13 від 05.02.2019р. для ТзОВ ВКФ "РОМ ЛТД". Результатом НДР є Методика оцінювання ефективності технологічних ліній ТзОВ ВКФ "РОМ ЛТД".
 • Участь у дослідженнях за кафедральною тематикою "Моніторинг і регулювання розвитку малих і середніх підприємств в умовах динамічних ринкових процесів" (МО-8), №0117U004470.

Сертифікати про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею

 1. Бізнес - планування діяльності підприємства .[Електронний ресурс] http://vns.lpnu.ua/enrol/index.php?id=4850. Сертифікат Е41-235-732/2018 від 31.12.2018р. - Рачинська Г. В., Гвоздь М. Я.
 2. Інфраструктура малого та середнього бізнесу. [Електронний ресурс] http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=182. Сертифікат Е41-235-489/2016 від 09.03.2016р. - Рачинська Г. В, Копець Г. Р., Лісовська Л. С.
 3. Соціальна відповідальність бізнесу. [Електронний ресурс] http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=8717. Сертифікат Е41-235- 811/2020 від 16.01.2020р. - Рачинська Г. В.
 4. Соціальний менеджмент. Social Management [Електронний ресурс] http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=8226. Сертифікат Е41-235- 835/2020 від 13.03.20 р. – Карий О. І. , Прокопишин – Рашкевич Л.М. Рачинська Г. В.
 5. Соціальний менеджмент. [Електронний ресурс] http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=7470. Сертифікат Е41-235- 865/2020 від 01.07.2020р. - Рачинська Г. В., Прокопишин – Рашкевич Л.М.

Основні публікації

 1. Рачинська Г. В. Малий і середній бізнес в економіці України: перспективи і реалії / Г. В. Рачинська , Л. С. Лісовська / Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: Колективна монографія/ Авт. кол. А.В.Рибчук, І.Я. Кулиняк, Т.В.Кулініч та ін./.За заг. ред. проф. А.В.Рибчука. – Львів: Видавництво «Растр-7». - 2017. –300с.- С.
 2. Рачинська Г. В., Лісовська Л. С. Інноваційна модель управління економічною безпекою малого і середнього бізнесу в Україні (розд.2.6,с.262 -275).Управління інноваційною складовою економічної безпеки.Т.1:Теорія та методологія управління інноваційною складовою економічної безпеки.- Суми: Триторія, 2017 - 464с. ) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/66704/1/Prokopenko_Tom_I.pdf:
 3. Рачинська Г. В. , Мавріна А. О.Реалізація соціальної відповідальності бізнесу як напрям модернізації економіки України//Трансформаційні процеси в економіці України:глобальні та регіональні аспекти:Матеріали ІІ Міжнародної науково - практичної інтернет - конференції молодих вчених, аспірантів та студентів 24 листопада,2017р., с. 109 - 113.
 4. Рачинська Г. В., Копець Г. Р.Чинники і інструменти успішного управління підприємствами в умовах кризи//Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи:матеріали міжнародної науково - практичної інтернет - конференції, 28 листопада 2017р,Львівський інститут МАУП. Львів. - 2017. - С. 490-494,
 5. Лісовська Л. С. , Рачинська Г. В. Створення та забезпечення економічної корисності науково - технічної розробки//Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи:матеріали міжнародної науково - практичної інтернет - конференції, 28 листопада 2017р, Львівський інститут МАУП .Львів. - 2017. - С. 372-376
 6. Лісовська Л. С., Рачинська Г. В., Теребух А.. А. Оцінювання економічної корисності науково - технічної розробки //Formation of knowledge economy as the basis for information society: thesis of the 5th International scientific seminar, Vienna, Austria, December,16 -19, 2017.-2017- c.57-61.
 7. Рачинська Г. В. Управління інвестиційно - інноваційним розвитком вітчизняних підприємств у контексті економіки знань// Formation of knowledge economy as the basis for information society: thesis of the 6th International scientific seminar(April 29 - May 8, 2018).- 2018.- с. 55 - 58.
 8. Рачинська Г. В. Чинники формування технопарків як осередків інноваційної діяльності в Україні //Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково - технічних розробок: тези доповідей VII Міжнародної науково - практичної конференції(Львів, 17 - 19 травня 2018р.). - с. 106 - 107.
 9. Рачинська Г. В. , Бурда М. Роль краудфандингу для реалізації стартапів в Україні //Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково - технічних розробок: тези доповідей VII Міжнародної науково - практичної конференції(Львів, 17 - 19 травня 2018р.). - с. 107 -110.
 10. Лісовська Л. С, Рачинська Г. В. Фактори низького розвитку ринку інновацій України // Актуальні правові та гуманітарно - економічні проблем в період реформування демократичного суспільства: збірник тезVI Всеукраїнської науково - практичної конференції (24 листопада 2017р.)Кропивницький:ПВНЗ КІДМУ, 2017, - 241с.
 11. Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи : Колективна монографія / Авт. кол. А.В. Рибчук, І.Я. Кулиняк, Т.В. Кулініч та ін. / За заг. ред. проф. А. В. Рибчука. – Львів : Видавництво «Растр-7», 2017. –300 с.
 12. Управління інноваційною складовою економічної безпеки.Т.1: Теорія та методологія управління інноваційною складовою економічної безпеки - Суми: Триторія, 2017 - 464с. ) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream /123456789/66704/1/Prokopenko_Tom_I.pdf:, с. 262 - 274.
 13. Менеджмент організацій і адміністрування: 1001 тест: збірник тестових завдань/О. І. Карий, І. Я. Кулиняк, Л. В.Галаз, Г. В. Рачинська, М. Я. Гвоздь. - Львів : Видавництво «Растр-7», 2018. - 278 с.
 14. Дослідження ринків: 1001 тест. Збірник тестових завдань: навчальний посібник/О. І. Карий, І. Я. Кулиняк, Г. В. Рачинська, М. Я. Гвоздь. - Львів : Видавництво «Растр-7»,2019. -268 с.
 15. Соціальний менеджмент:навч. посібник/Г. В. Рачинська, А. О. Мавріна. - Львів : Видавництво «Растр-7», 2019.-146 с.
 16. Рачинська Г. В., Копець Г.Р., Дзюбіна К.О. Інноваційний розвиток у сфері електронного бізнесу. Проблеми економіки і управління. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Львів:видавництво НУ «ЛП», № 847, 2016, с..107 - 113
 17. Рачинська Г. В. Проблемні фінансові аспекти в бізнес - плануванні. Інфраструктура ринку.-2018. - №25.- Режим доступу до ресурсу:http://www. market-infr.od.ua/uk/25 - 2018, с. 419-425
 18. Рачинська Г. В. Development of the technological strategy of a company: applied aspects. "European Journal of Economics and Management". Режим доступу до ресурсу: https://eujem.cz/wp-content/uploads/2019/eujem_2019_5_2/eujem_2019_5_1.pdf no 1, p.160 – 169, 2019
 19. Рачинська Г. В., Копець Г. Р. Інструменти активізування соціальної відповідальності підприємств в концепції ділової досконалості бізнесу. "European Journal of Economics and Management". Режим доступу до ресурсу: https://eujem.cz/wp-content/uploads/2019/eujem_2 2019_5_2/eujem_2019_5_2.pdf no2, p.45- 54,2019
 20. Рачинська Г. В., Кулиняк І. Я., Цапулич А. Ю. Кластерний аналіз регіонів України за рівнем розвитку потенціалу сільського господарства. Приазовський економічний вісник. – Запоріжжя, 2019. – Випуск 2 (13).[Електронний ресурс]- Режим доступу до ресурсу:http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-2-13.
 21. Рачинська Г. В., Копець Г.Р., Дзюбіна К.О. Інноваційні аспекти розвитку електронного бізнесу. Тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції "Управління інноваційним процесом в Україні: економічні, соціальні та політичні трансформації" 19 - 21 травня 2016 р. Львів НУ «ЛП», с. 99
 22. Rachynska H.V., G. Kopets, K. Dzyubina. Ekonomic Aspects and Business Implications of Widespread Adoption of Electronic Commerce and Transactions. Proceeding of the VI International youth science forum «Litteris et Artibus».- Novemeber 24- 26, 2016.- Lviv, Ukraine.– P..270-272. -Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2016.- .508 с.
 23. Рачинська Г. В., Лісовська Л.С., Теребух А. А. Оцінювання економічної корисності науково - технічної розробки. Formation of knowledge economy as the basis for information society: thesis of the 5th International scientific seminar, Vienna, Austria, December, 16 -19, 2017.-2017-c.57-61.
 24. Рачинська Г. В., Копець Г.Р., Бохонко І.В. Управління використанням ресурсів. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів стаціонарної та заочної форм навчання базового напряму 6.030601 «Менеджмент». - Львів: Національний університет “Львівська політехніка»./ Видання кафедри МО. Реєстраційний №7484 від 20.06.2017р. - 2017.р. -42 с.
 25. Kniaz,S., Mrykhina,O., Honchar, M.,Stoianovskyi,A.,Kazymyra, I., Peredalo, Kh., Smolinska, N.,Rachynska, H.,et al. (2020). Technology of enterprise potential management in the coordinate system of organizational development. ARCTIC Journal, 73(5), 28–46.
 26. Kulyniak I., Ohinok S., Rachynska H. Assessing the financial security level of banking transactions // Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту : матеріали міжнародної наукової конференції (Залізний Порт, 25–29 травня 2020 р.). – 2020. – C. 24–26.
 27. Розвиток малого та середнього підприємництва в сучасних умовах: моніторинг і регулювання: Монографія / Л. І . Гальків, Т. В. Кулініч, І. І. Новаківський, Й. М. Петрович, Г. В. Рачинська. - Львів: Видавництво "Растр-7", 2020.- 268с.
 28. Kniaz S., Mrykhina O., Honchar M., Stoianovskyi A., Kazymyra I., Peredalo K., Rachynska H., Kliuvak O., Shchebel A., Rusynhrynyk R., Vilhutska R., Smolinska N. Technology of enterprise potential management in the coordinate system of organizational development // Arctic. – 2020. – Vol. 73 (5). – P. 28–46

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 407

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-75; +38 (032) 258-26-61

Електронна пошта: halyna.v.rachynska@lpnu.ua