Рак Ольга Юріївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Рак Ольга Юріївна
Rak.jpg
доцент кафедри
Дата народження 22.02.1982 р.
Місце народження м. Львів
Alma mater Українська академія друкарства
Дата закінчення 2004 р.
Спеціальність Видавнича справа та редагування
Галузь наукових інтересів Вплив ЗМІ на свідомість людини
Науковий ступінь Кандидат наук із соціальних комунікацій
Дата присвоєння н.с. 2012 р.
Вчене звання Доцент
Дата присвоєння в.з. 2015 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут права та психології , Кафедра теоретичної та практичної психології

Рак Ольга Юріївна - доцент, кандидат наук із соціальних комунікацій, Кафедри теоретичної та практичної психології Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

Освіта

З 1999 по 2004 рр. навчалася в Українській академії друкарства і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Видавнича справа та редагування» та здобула кваліфікацію редактора наукової, технічної та інформаційної літератури.

З 2004 по 2009 рр. навчалася у приватному вищому навчальному закладі «Львівський університет бізнесу та права» і отримала повну вищу освіту з відзнакою за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістр з правознавства.

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Менеджмент видавничої справи в умовах глобалізації (на прикладі України)» на Спеціалізованій вченій раді в Інституті журналістики Київського Національного університету імені Т. Шевченка і у 2012 р. отримала науковий ступінь – кандидат наук із соціальних комунікацій.

26 лютого 2015 року присвоєно вчене звання – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін у Львівському державному університеті внутрішніх справ.

Професійна діяльність

З 2004 р. по 2012 р. – працювала в Центрі творчості дітей та юнацтва Галичини у відділі комунікації та зв’язків з громадськістю – методист і керівник гуртка. Неодноразово була ведучою на конкурсі друкованих видань «Гостре перо».

З 2005 по 2010 рр. працювала викладачем у Львівському університеті бізнесу та права.

З 2012 р. по 2015 р. працювала у Львівському державному університеті внутрішніх справ на посаді доцента кафедри філософії та політології (з вересня 2012 р. по серпень 2013 р.) і доцентом на кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін (з вересня 2013 р. по серпень 2015 р.).

З вересня 2015 р. – доцент кафедри журналістики та засобів масової комунікації (ЖЗМК) в Інституті права та психології (ІНПП) Національного університету «Львівська політехніка».

З вересня 2017 р. – доцент Кафедри теоретичної та практичної психології Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

Викладає дисципліни

 • Українське журналістикознавство
 • Екстремальна журналістика
 • Культурологічна журналістика
 • Теорія масової комунікації
 • Теорія твору

Наукові зацікавлення

 • Вплив ЗМІ на свідомість людини

Науковий доробок

Автор понад 20 наукових праць, зокрема видано 2 конспекти лекцій у співавторстві:

 1. Рак О.Ю. Огляд і контент-аналіз звітів видавничих підприємств на прикладі Львова / О.Ю.Рак // Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. – Київ, 2012. – № 1. – С. 229-232.
 2. Рак О.Ю. Політико-комунікаційні впливи на суспільство та способи їх реалізації через засоби масової інформації / О.Ю. Рак // Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. – К., 2012. – № 3. – С. 188-191.
 3. Рак О.Ю. Особливості природи формування особистісного політичного іміджу політика перед виборами / О. Ю. Рак // Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. – К., 2012. – № 4.– С. 103-107.
 4. Рак О.Ю. Комунікативно-інформаційний вплив політичної влади на громадськість та громадську думку / О.Ю. Рак // Вісник національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – Харків, 2013. – №2 (16). – С. 271-281.
 5. Рак О.Ю. Комунікативно-емпіричний метод політичної дії на свідомість громадян / О.Ю. Рак // Психологія і суспільство. Український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – №2 (52). –
 6. С. 75-79
 7. Рак О.Ю. Управління комунікаційним процесом у світі психологічного інформаційного потоку / О.Ю. Рак // Стратегічні імперативи сучасного менеджменту. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 травня 2014 р. – К.: КНЕУ, 2014. – С.63-65
 8. Рак О.Ю. Інформаційно-психологічна безпека соціума
 9. в інформаційній війні / О.Ю. Рак // Збірник матеріалів круглого столу «Трансформація ціннісних орієнтацій професійного становлення світогляду працівників ОВС України в сучасному полікультурному суспільстві», 30 травня, 2014. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – C.235-238
 10. Рак О.Ю. Психологія управління інформаційним потоком / О.Ю. Рак / Організація управління: витоки, реалії та перспективи розвитку. Збірник тез науково-практичної конференції, (20 жовтня 2014). – Львів, 2014. – С.169-171
 11. Рак О.Ю. Психолого-комунікативний вплив на соціум як виховний процес у протидії злочинності / О.Ю. Рак // Теорія та практика протидії злочинності в сучасних умовах: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 31 жовтня 2014 року. – Львів: ЛьвДУВС. – С. 275-279
 12. Рак О.Ю. Формувальні чинники деструкції особистості у період інформаційної війни як маніпуляторний процес свідомістю / О.Ю. Рак // Особистість в екстремальних умовах. Збірник статей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20 травня 2015 року. – Львів: ЛДУ БЖД, 2015. – С. 245-249
 13. Конфліктологія: конспект лекцій для курсантів, студентів та слухачів /
 14. С.С. Гнатюк, Н.О. Пряхіна, О.Ю. Рак. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – 198 с.
 15. Прикладна психологія у правоохоронній діяльності: конспект лекцій для курсантів, студентів та слухачів / С.С. Гнатюк, Н.О. Пряхіна, О.Ю. Рак,
 16. О.І. Цивінський, Я.М. Когут, В.В. Карпенко, Н.М. Бардин. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. – 404 с.

Контакти

вул. Князя Романа 1-3, м. Львів, 79000; 19 корпус

Тел.: +38 (032) 258-31-01

E-mail: TPP_INPP@ukr.net