Рак Валентина Петрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Рак Валентина Петрівна
Rak Valentyna.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 16 грудня 1954 року
Громадянство Україна
Alma mater Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М. Ломоносова
Дата закінчення 1979 р.
Галузь наукових інтересів Впровадження нетрадиційних видів сировини в технологію хлібобулочних виробів
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Юрчак Віра Гаврилівна, Національний університет харчових технологій,професор кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Поточне місце роботи Львівський державний коледж харчової і переробної промисловості НУХТ

Рак Валентина Петрівна — кандидат технічних наук, доцент кафедри проектування та експлуатації машин Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка» з 2001 до 2018 р.

Загальна інформація

Дата народження: 16 грудня 1954 року

У 1979 р. закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М. Ломоносова.

Викладач Львівського державного коледжу харчової і переробної промисловості

Теиа дисертації: Удосконалення технології хліба з використанням хмелю [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Рак Валентина Петрівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2012. — 200 с. : рис., табл.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Юрчак Віра Гаврилівна, Національний університет харчових технологій,професор кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Викладала курси

 • Загальна технологія переробних та харчових виробництв
 • Технологія харчових виробництв

Наукові інтереси

 • Впровадження нетрадиційних видів сировини в технологію хлібобулочних виробів

Вибрані публікації

 1. Роль хмелю у виробництві хліба за сучасними технологіями / В.Г. Юрчак,В.П. Рак, Б.М. Дахно, С.М. Церковна // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – К., 2008. – Ч.1. – № 25. – С. 23–25.
 2. Дослідження впливу хмелю на мікрофлору хліба / В.Г. Юрчак,Н.М. Грегірчак, В.П. Рак, М.І. Ганжа // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. – 2009. – № 06(55). – С. 45–47.
 3. Повертаємося до призабутої технології випікання хліба на хмелевих заквасках / В.Г. Юрчак, В.П. Рак, Б.М. Дахно, С.М. Церковна // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. – 2009. – № 03(52). – С. 39–41.
 4. Вміст фітину та мінеральних речовин у хлібі з хмелем / В.П. Рак, М.І. Назар, В.Г. Юрчак, В.І. Баранов // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – К., 2010. – № 33. – С. 55–58.
 5. Використання хмелю для збагачення хліба біологічно активними речовинами / В.П. Рак, В.Г. Юрчак, Л.В. Проценко, І.О. Пасічник // Харчова промисловість. – К.: Національний університет харчових технологій, 2010. – № 9. – С. 39–42.
 6. Обґрунтування та розроблення способу виготовлення пшеничного хліба на хмелевих заквасках / В.П. Рак, Ю.О. Ірха, В.Г. Юрчак // Наукові
 7. праці Одеської національної академії харчових технологій. – 2010. – Т. 1. – Вип.38. – С. 200–204.
 8. Пат. 38187 Україна, МПК А 21 D 8/02. Спосіб виготовлення хліба з використанням хмелевих заквасок / Юрчак В.Г., Рак В.П., Ірха Ю.О., Ганжа М.І., Голікова Т.П.; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 200809747; заявл. 25.07.2008; опубл. 25.12.2008, Бюл. № 24.
 9. Пат. 40846 Україна, МПК А 21 D 8/02. Спосіб виготовлення хліба з використанням хмелевих заквасок / Юрчак В.Г., Рак В.П., Ірха Ю.О., Ганжа М.І., Голікова Т.П.; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 2008 13909; заявл. 03.12.2008; опубл. 27.04.2009, Бюл. № 8.
 10. Пат. 65938 Україна, МПК С 12 С 3/00. Спосіб виготовлення нативного хмелевого препарату ароматичного та тонкоароматичного хмелю з низьким вмістом гірких речовин для хлібопечення / Проценко Л.В., Юрчак В.Г., Пасічник І.О.,Рак В.П. Заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 2011 02613; заявл. 09.03.2011; опубл. 26.12.2011, Бюл. № 24.
 11. Удосконалення технології хліба «На хмелю» / В.П. Рак,Г.І. Волощук, В.Г. Юрчак // Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи: Міжн. наук.-практ. конф. 27–28 вересня 2010 р.: тези доповідей. – К.: Національний університет харчових технологій, 2010. – Ч. 1. – С. 22.
 12. Препарат хмелю для використання у хлібопеченні / В.П. Рак, В.Г. Юрчак, І.О. Пасічник, Л.В. Проценко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХI столітті: 76–а наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 12–13 квітня 2010 р.: тези доповідей. – К.: Національний університет харчових технологій, 2010. – Ч. 2. – С. 140.