Радейко Роман Ігорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Радейко Роман Ігорович
Радейко.jpg
кандидат юридичних наук, асистент
Дата народження 17 квітня 1986 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет внутрішніх справ
Дата закінчення 2008 р.
Спеціальність правознавство
Галузь наукових інтересів адміністративне дерегулювання, інформаційне право
Кваліфікаційний рівень юрист
Дата присвоєння н.с. 29 вересня 2015 року
Поточне місце роботи кафедра адміністративного та інформаційного права, Інститут права та психології, Національний університет «Львівська політехніка»
Власний сайт http://aphd.ua/bloh-romana-radeika/

Радейко Роман Ігорович (*17 квітня 1986 року) — кандидат юридичних наук, асистент кафедри адміністративного та інформаційного права Інституту права та психології, Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта:

2003 - 2008 – студент денної форми навчання юридичного факультету Львівського державного університету внутрішніх справ. Спеціальність: правознавство. Диплом з відзнакою.

2011 – 2013 – аспірант денної форми навчання Львівського державного університету внутрішніх справ.

2013- дотепер – асистент кафедри адміністративного та інформаційного права ІНПП НУ "Львівська політехніка"

2015 – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Тема: «Теоретико-правові засади формалізації права», спеціальність 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

Професійна діяльність:

2008 – 2010 – юрист ПП «Галицька-консалтингова компанія».

2008 – 2010 – помічник адвоката ТОВ ЮК «ДОКА ПЛЮС».

2010 – 2011 – юрист юридичного відділу ТОВ «М-ФОН».

З вересня 2013 року – асистент кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

Викладає курси:

 • Адміністративний процес;
 • Адміністративне судочинство;
 • Інформаційне право.

Наукові інтереси:

Бюрократизація та формалізація права.

Правове регулювання у сфері сучасних інформаційних технологій.

Правове регулювання соціальних мереж.

Громадська діяльність

 • 2004-2005 – голова студентського самоврядування юридичного факультету ЛьвДУВС;
 • березень 2005 – грудень 2007 – член Наукового товариства курсантів і студентів ЛьвДУВС;
 • вересень 2006 − лютий 2008 − член організаційного комітету та участник програми “Студенти-правники − дітям”, ЛьвДУВС;
 • жовтень 2006 – липень 2008 − член Ліги студентів Асоціації правників України;
 • листопад 2006 − учасник Табору Лідерів Ліги студентів Асоціації правників України, с.м.т. Ворзель, Київська обл.;
 • грудень 2006 − участник І Західноукраїнських дебатів з трудового права, ЛНУ імені Івана Франка;
 • член організаційних комітетів науково-практичних конференцій (лютий 2007 - Всеукраїнської студентської конференції “Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року: наукові новели та практика застосування”;
 • квітень 2007 − І Всеукраїнської студентської конференції з кримінального права “Прогалини у кримінальному законодавстві України”, ЛНУ імені Івана Франка, ЛьвДУВС);
 • з вересня 2016 - до тепер – Голова Ради молодих науковців Інститут права та психології Національного університету “Львівська політехніка”;
 • листопад 2016 р. – організатор конференції "ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні" (м. Львів).


Вибрані публікації

Монографії, навчальні посібники:

1. Правові механізми регулювання міграційних процесів: монографія / Кол. авт.: Н.П. Бортник, В.С. Канцір, М.М. Сірант, Р.І. Радейко, Т.В. Бачинський; За заг. ред. Н. П. Бортник. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2016. – 892 с.

2. Радейко Р.І. Правове регулювання стягнення непрямих податків / Р.І. Радейко, І.Ю. Хомишин // Податкове право: начально-методичний посібник / за заг. ред.. д-ра юрид. наук, проф. заслуженого юриста України В.Л. Ортинського. – Львів.: ННІПП НУ «Львівська політехніка», - 2014. – С. 141-212.

3. Основи ІТ- права: Навч. посібник/ Т. В. Бачинський, Р.І. Радейко, О. І. Харитонова та ін.; За заг. ред. Т. В. Бачинського. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2017 - 208 с.


Статті у фахових виданнях:

1. Радейко Р.І. Сучасні тенденції розвитку формалізації права / Р.І. Радейко // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 4. – С. 212-216. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/4/7/Radeyko%20R.I..pdf

2. Радейко Р.І. Формалізація права як стадія правотворчого процесу / Р.І. Радейко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридична науки» – 2013. - № 4. – С. 18-22.

3. Радейко Р.І. Право як формалізоване явище / Р.І. Радейко // Юридична Україна. – 2013. - № 12. – С. 12-18.

4. Радейко Р.І. Теоретико-правові аспекти вирішення проблеми формалізації права / Р.І. Радейко // Право і суспільство. – 2013. - № 6. – С. 25-28.

5. Радейко Р.І. Безпосередні та опосередковані форми лобіювання у правотворчій діяльності (на прикладі законодавчої діяльності Верховної Ради України) / Р.І. Радейко // Часопис Київського університету права. – 2013. - № 4. – С. 33-36.

6. Radeyko R. Forms of lobbying in the legislative process of the Verkhovna Rada of Ukraine / R. Radeyko // LEGEA ŞI VIAŢA. – 2013. - № 12/2– С. 163-166.

7. Радейко Р.І. Раціональна формалізація права як фактор забезпечення прав людини в Україні на шляху до європейської інтеграції / Р.І. Радейко // Український часопис міжнародного права. – 2014. - № 3. – С. 180-184.

8. Радейко Р.І. Особливості формалізації права як стадії правотворчого процесу / Р.І. Радейко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка. Юридичні науки. – 2014. - № 801. – С. 81-85. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/26470/1/16-81-85.pdf

9. Радейко Р. І. Раціональна формалізація права: теоретичний аналіз та практичний вимір / Р. І. Радейко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. - 2014. - № 807. - С. 70-74. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2014_807_14

10. Радейко Р. І. Формалізація як метод дослідження правових явищ / Р. І. Радейко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. - 2014. - № 810. - С. 86-93. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://science.lp.edu.ua/sites/default/files/Papers/radeyko.pdf

11. Радейко Р.І. Деструктивні процеси формалізації права / Р.І. Радейко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка. Юридичні науки. – 2015. - № 825. – С. 204-211. Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://science.lp.edu.ua/sites/default/files/Papers/radeyko_0.pdf

12. Радейко Р.І. Теоретичні аспекти деформалізованих конструкцій у праві / Р.І. Радейко // // Вісник Національного університету «Львівська політехніка. Юридичні науки. – 2015. - № 827. – С. 184-192. Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://science.lp.edu.ua/sites/default/files/Papers/radeyko_1.pdf

13. Radeyko R.I. Forms of Lobbying in the Law-Making Process (on the Model of Legislative Activity of the Verkhovna Rada of Ukraine) / R.I. Radeyko // Журнал східноєвропейського права. – 2015. - № 21. – С. 99-104. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2015/11/radeyko_21.pdf

14. Радейко Р. І. Регуляторна політика в Україні: особливості формування і тенденції розвитку / Р. І. Радейко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. - 2016. - № 837. - С. 100-104. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/32936/1/16-100-104.pdf

15. Радейко Р. І. Види експертиз законопроектів у законодавчому процесі / Р. Радейко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. - 2016. - № 855. - С. 109-115. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/37461/1/16_109-115.pdf

16. Радейко Р.І. Міжнародний досвід блокування контенту в мережі Інтернет / Р.І. Радейко // Європейські перспективи. – 2017. – № 3. – С. 184-189. URL: http://ep.unesco-socio.in.ua/wp-content/uploads/2017/12/zhurnal-yevropejski-perspektyvy-3-2017.pdf

17. Радейко Р.І. Особливості впровадження технології блокчейн у сфері публічних відносин в Україні. Часопис цивілістики. 2018. № 29. С. 112-118.


Тези виступів на науково-практичних заходах:

1. Радейко Р.І. Теоретичні аспекти бюрократизації права / Р.І. Радейко // Державотворення та правотворення в Україні крізь призму дотримання прав людини: ретроспектива, сучасні проблеми та наукове прогнозування: тези доповідей ІІІ Всеукраїнського круглого столу (м. Львів, 9 грудня 2011 р.). – Львів. – ЛьвДУВС, 2011. – С. 215-219.

2. Радейко Р.І. Теоретичні аспекти формалізації права / Р.І. Радейко // Питання удосконалення методології сучасної юриспруденції : тези 2-ої Міжнар. наук. конф., присвяч. пам'яті проф. О. В. Сурілова (Одеса, 30-31 березня 2012 р.). - 2012. - С. 151-154.

3. Радейко Р.І. Сучасні тенденції надмірності правового регулювання / Р.І. Радейко // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави. – Збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 25 квітня 2012 р.). - С. 329-332.

4. Радейко Р.І. Правовий формалізм у вченнях Герберта Харта / Р.І. Радейко // Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні. – Тези доповідей та повідомлень учасників звітної конференції ад’ютантів, аспірантів та здобувачів (м. Львів, 28 вересня 2012 р.).- С. 168-171. URL: http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/biblioteka/nauk_konf/konf_adyunkt2012.pdf

5. Радейко Р.І. Практичні аспекти формалізації міжнародних стандартів прав людини у діяльності ОВС / Р.І. Радейко // Забезпечення органами внутрішніх справ європейських стандартів прав людини у своїй діяльності: тези науково-практичного семінару (м. Львів, 7 грудня 2012 р.). - С. 64-66.

6. Радейко Р.І. Закономірності формалізації права / Р.І. Радейко // Матеріали звітної науково-практивної конференції факультету слідчих ЛьвЛУВС (м. Львів, 23 березня 2013 р.). – Львів: ЛьвДУВС. - С. 268-270.

7. Радейко Р.І. Форми лобіювання у законодавчій діяльності Верховної Ради України / Р.І. Радейко // Вибрані роботи учасників Третьої щорічної міжнародної конференції «Парламентські читання» (м. Київ, 15 лютого 2013 р.). – К.- С. 25-29.

8. Радейко Р.І. Розуміння формалізації права в контексті порівняльного правознавства / Р.І. Радейко // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: збірн. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 26-28 квітня 2013 р.). – Одеса : Фенікс, 2013. – С. 128-130.

9. Радейко Р. Форми лобіювання у законодавчій діяльності Верховної Ради України / Р. Радейко // Парламенські читання : матеріали Третьої щорічної Міжнародної конференція (м. Київ, 15 лютого 2013 р.). – К., 2013. – С. 25-29.

10. Радейко Р. Надмірна формалізація як патологія розвитку вітчизняної правової системи / Р. Радейко // Право та психологія : матеріали I Міжнародної конференції молодих вчених LPS-2013 (м. Львів, 21-23 листопада 2013 р.). – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – Електронне видання на CD-ROM. – С. 36–37.

11. Радейко Р.І. Саморегулювання як механізм забезпечення балансу публічних та приватних інтересів в адміністративному праві // Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie «PRÁVNA VEDA A PRAX V TREŤOM TISÍCROČÍ» (Košice, 27 – 28 február 2015). - С. 98-100.

12. Радейко Р.І. Складання присяги при приначені на державну службу: порівняльно-правовий аналіз / Р.І. Радейко // Актуальні питання реалізації нового Закону України «Про державну службу»: тези доповідей Всеукраїнського форуму вчених-адміністративістів (м. Запоріжжя, 21 квітня 2016 р.). / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2016. – С. 180-184.

13. Радейко Р.І. Оцінка регулюючого впливу як елемент «розумного регулювання» у державному управлінні / Р.І. Радейко // Науково-практична конференція “Правові, соціально-психологічні та інформаційні аспекти державотворення тв контексті євроінтеграції”: збірник матеріалів (Львів, 8-9 лютого 2016 р.). – Львів. 2016. - С. 41-42.

14. Радейко Р.І. Рівні формалізації права / Р.І. Радейко // Юридична техніка і технології: теорія і практика застосування: тези доп. і повідомл. учасн. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 24-25 листоп. 2016 р.) / За заг. ред. І.Д. Шутака. ¬– Х.: Право, 2016. – С. 24-27. URL:https://goo.gl/vf5ER4

15. Радейко Р.І. Соціальні мережі як об'єкт правового регулювання / Р.І. Радейко // ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні: матеріали науково-практичної конференції. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2016. – С. 133-136. URL: http://aphd.ua/publication-144/

16. Радейко Р.І. Особливості захисту персональних даних у соціальній мережі Facebook / Р.І. Радейко // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави: збірник тез VI Всеукр. наук.-практ. конф. ¬– Льві: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 60-63.

17. Радейко Р.І. Проблеми забезпечення права на приватність при використанні «Big Data» / Р.І. Радейко // Інформаційне суспільство: безпека, політика і комунікації. Український та польський досвід. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18-19 травня 2017 р.) / Відп. за вип.: В. Гулай, О. Лалак. – Львів, 2017. – С. 25-27.

18. Радейко Р.І. Блоги як форма популяризації науки і комунікації між вченими/ Р.І. Радейко // Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Запоріжжя, 5-6 жовтня 2017 р.). Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2017. С. 78-82. URL: http://phd.znu.edu.ua/page//img/Tezy_PHD_ZNU.pdf

19. Радейко Р. Блокування Інтернет-контенту в механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина / Р.І. Радейко // Вдосконалення правового механізму захисту прав і свобод людини і громадянина в умовах євроінтеграції: збірник матеріалів міжнародної конференції Львів. Навчально-наукового Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів, 28 лютого 2017 р.), 2017 – С. 488-491.

20. Радейко Р.І. Ососбливості регулювання поведінки державних службовців у соціальних мережах / Р.І. Радейко // Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права:матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 27-28 жовтня 2017 р.). – Львів: Юрид. ф-т. Львів. нац. ун-ту іи. І.Франка, 2017. - С. 2010-215.

21. Радейко Р.І. Правові проблеми захисту прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг у соціальній мережі Facebook. Правове регулювання ІТ-відносин: матер. кругл. столу (м. Одеса, 18 травня 2017 р.) / за заг. ред. д.ю.н., проф. О.І. Харитонової. - Одеса: Фенікс, 2017. – C. 55-58.

22. Радейко Р.І. Проблеми забезпечення права на приватність при використанні технологій «Інтернет речей» // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження: Матеріали науково-практичної конференції. 24 жовтня 2017 р., м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2017. – С. 152-157. URL:https://goo.gl/iPkUXm

23. Радейко Р.І. Блокування інтернет-контенту в механізмі забезпечення національної безпеки. Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 30 березня 2018 р.) [Електронне видання]. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2018. С. 265-267. URL: http://academy.ssu.gov.ua/upload/file/aktualn_problemi_upravl_nnya_nformac_ycnoyu_bezpekoyu_derzhavi.pdf

24. Радейко Р.І. Правові аспекти використання соціальних мереж публічними службовцями. Публічна служба і адміністративне судочинство: здобутки і виклики: Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 5-6 липня 2018 року). К.: ВД "Дакор", 2018. С. 333-337. URL: http://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravo_2017_12/pravo_2017_12_s22/

Публіцистично-наукові статті

1. Пріоритетні напрями розвитку правової науки на 2016-2020 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://aphd.ua/priorytetni-napriamy-rozvytku-pravovo-nauky-na-2016-2020-rr/

2. Рекомендації щодо визначення УДК для авторефератів дисертацій та неперіодичних видань [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://aphd.ua/rekomendatsi-shchodo-vyznachennia-udk-dlia-avtoreferativ-dysertatsii-ta-neperiodychnykh-vydan/

3. Плагіат і дія закону в часі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://aphd.ua/plahiat-i-diia-zakonu-v-chasi/

4. В Україні створено бібліотеку сучасної правової думки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://aphd.ua/v-ukrani-stvoreno-biblioteku-suchasno-pravovo-dumky-/

5. Публікація однієї і тієї ж статті в різних журналах: етичні застереження [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://aphd.ua/publikatsiia-odniie-i-tiie-zh-statti-v-riznykh-zhurnalakh-etychni-zasterezhennia/

6. Що таке академічна доброчесність? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://aphd.ua/shcho-take-akademichna-dobrochesnist/

7. Основні зауваження до тем дисертацій з юридичних наук затверджених у 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://aphd.ua/osnovni-zauvazhennia-do-tem-dysertatsii-z-iurydychnykh-nauk-zatverdzhenykh-u-2015-r/

8. Міжнародні вимоги до наукових видань [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://aphd.ua/mizhnarodni-vymohy-do-naukovykh-vydan/

9. Як правильно гуглити (інформаційна грамотність науковця у XXI ст.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://aphd.ua/yak-pravylno-huhlyty-informatsiina-hramotnist--naukovtsia-u-xxi-st/

10. Де шукати дисертації, захист яких планується найближчим часом? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://aphd.ua/de-shukaty-dysertatsi-zakhyst-iakykh-planuietsia-naiblyzhchym-chasom/

11. Як зробити читабельним науковий твір і краще розповісти про своє дослідження? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://aphd.ua/yak-zrobyty-chytabelnym-naukovyi-tvir-i-krashche-rozpovisty-pro-svoie--doslidzhennia/

12. Людина, яка пізнала нескінченність [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://aphd.ua/liudyna-iaka-piznala-neskinchennist/

13. Основне правило тайм-менеджменту для науковців від Митрополита Андрея Шептицького [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://aphd.ua/osnovne-pravylo-taim-menedzhmentu-dlia-naukovtsiv-vid-mytropolyta-andreia-sheptytskoho/

14. Наукові статті лауреатів Нобелівської премії-2016 викладено у відкритий доступ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://aphd.ua/naukovi-statti-laureativ-nobelivsko-premi-2016-vykladeno-u-vidkrytyi-dostup/

15. Як підготувати наукову доповідь. Поради від академіка А.Г. Наумівця [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://aphd.ua/yak-pidhotuvaty-naukovu-dopovid-porady-vid-akademika-ah-naumivtsia-/

16. Правові позиції судів щодо цитування, плагіату, підготовки і захисту дисертацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://aphd.ua/pravovi-pozytsi-sudiv-shchodo-tsytuvannia-plahiatu-pidhotovky-i-zakhystu-dysertatsii/

17. Перелік тем дисертацій з ІТ-права (затверджені у 2016 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://aphd.ua/perelik-tem-dysertatsii-z-it-prava-zatverdzheni-u-2016-r/

18. Як міністерства регулюють поведінку працівників у соцмережах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://aphd.ua/yak-ministerstva-rehuliuiut-povedinku-pratsivnykiv--u-sotsmerezhakh/

19. Перелік тем дисертацій з порівняльного правознавства (затверджені у 2016 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://aphd.ua/perelik-tem-dysertatsii-z-porivnialnoho-pravoznavstva--zatverdzheni-u-2016-r/

20. Любомир Гузар про роль науки для сучасної України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://aphd.ua/liubomyr-huzar-pro-rol-nauky-dlia-suchasno-ukrany/

21. Як дізнатися, які ваші дані зберігає Facebook? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://aphd.ua/yak-diznatysia-iaki-vashi-dani-zberihaie-facebook/

22. Фільтрація і блокування контенту в мережі інтернет: досвід Китайської Народної Республіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://aphd.ua/filtratsiia-i-blokuvannia-kontentu-v-merezhi-internet-dosvid-kytaisko-narodno-respubliky/

23. 17 заповідей дисертанта [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://aphd.ua/17-zapovidei-dysertanta/

24. Академічні англомовні ресурси для пошуку наукової інформації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://aphd.ua/akademichni-anhlomovni-resursy-dlia-poshuku-naukovo-informatsi/

25. До правил адвокатської етики включено норми, які регулюють поведінку адвокатів у соцмережах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://aphd.ua/do-pravyl-advokatsko-etyky-vkliucheno-normy-iaki-rehuliuiut-povedinku-advokativ-u-sotsmerezhakh/

26. Соціальні мережі як об’єкт правового регулювання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ilaw.center/sotsialni-merezhi-yak-objekt-pravovoho-rehulyuvannya/Контактна інформація:

вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімната 325

E-mail: AIP_INPP@lp.edu.ua

E-mail: radeyko@gmail.com

web: http://aphd.com.ua/bloh-romana-radeika/