Равлик Олександр Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Равлик Олександр Михайлович
Ravlik.JPG
д.т.н., доцент
Дата народження 27 квітня 1956 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Методи, моделі, синтез і аналіз об’єктів електричних мереж, систем їх захисту й автоматики.
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» ,Інститут енергетики та систем керування , Кафедра електроенергетики та систем управління

Равлик Олександр Михайлович — доктор технічних наук, доцент кафедри електроенергетики та систем управління, Інституту енергетики та систем керування.

Загальні відомості

Дата народження: 27 квітня 1956 року

Тема докторської дисертації: Тема докторської дисертації: Методи аналізу процесів в електричних мережах, системах їх захисту й автоматики [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.02 / Равлик Олександр Михайлович ; Національний університет «Львівська політехніка». — Л., 2013. — 310 с.

Науково-педагогічна діяльність

Створений під керівництвом О. Равлика практично універсальний спеціалізований програмний комплекс дозволяє вирішувати такі задачі: аналіз електромагнітних та електромеханічних процесів у лінійних і нелінійних колах довільної конфігурації, що містять електричні лінії, електромагнітні й комутаційні апарати, вентильні пристрої, синхронні й асинхронні машини та їх пристрої РЗА, регулювання та керування; визначення оптимальних параметрів для настроювання систем автоматичного регулювання, підбір алгоритмів і постійних часу регулювання для отримання бажаної якості процесів; візуальне програмування алгоритмів роботи пристроїв РЗА й керування і транслювання цих алгоритмів у машинні коди відповідних мікропроцесорних систем, параметричну і структурну оптимізацію проектованих пристроїв шляхом багатоваріантних розрахунків на основі підбору параметрів і схем з’єднання елементів цих пристроїв; створення автоматизованих систем навчання тощо. Перша версія цього комплексу, яка була створена О. Равликом у 80-х роках, уже тоді за оцінками користувачів з «НИИПТу», Всесоюзного електротехнічного інституту (Москва) та ВЕО «Львівенерго» була однією із кращих у колишньому Союзі. У 90-х роках комплекс отримав суттєве удосконалення. Для його візуалізації та роботи у діалоговому режимі на персональних комп’ютерах у середовищі DOS суттєвий внесок зробив Тарас Гречин. Програмний комплекс отримав широке застосування під час виконання госпдоговірних робіт, проведення наукових досліджень для написання наукових статей, монографій, кандидатських і докторських дисертацій, бакалаврських і магістерських кваліфікаційних робіт, постановці лабораторних робіт для навчальних курсів, розроблення навчальних систем тощо. З початку 2000-х років у переведенні комплексу під середовище WINDOWS активну участь приймає Назар Равлик. Комплекс отримав нове лице і зміст. Усі спеціалізовані методи і алгоритми, впроваджені у комплексі не мають аналогів, що дозволило значно підвищити точність і швидкодію моделювання та досліджень в цілому. Основні результати О.Равлика впроваджені у провідних електроенергетичних організаціях бувшого Радянського Союзу, електроенергетичних системах ДП «НЕК «Укренерго», багатьох обленерго та у навчальних закладах.

Напрям наукових досліджень

 • Методи, моделі, синтез і аналіз об’єктів електричних мереж, систем їх захисту й автоматики.

Навчальні курси

 • Режими роботи електричних систем;
 • Автоматика електроенергетичних систем;
 • Аналіз і синтез інформаційно-керуючих систем електроенергетичних об'єктів.

Вибрані публікації

 1. Комплексний підхід до формування математичних моделей елементів електричних мереж, пристроїв захисту й автоматики / О. М. Равлик // Збірник наукових праць Донецького національного технічного університету "Електротехніка і енергетика". – 2008. – № 8(140). – С. 114 – 117.
 2. Формування рівнянь стану, що описують процеси в електричних мережах, системах їх захисту й автоматики, у контурних координатах / О. М. Равлик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 2008. – № 615. – С. 116 – 125.
 3. Методи розв’язування диференційно–інтегрально–скінчених рівнянь перехідних процесів електротехнічних систем / О.М.Равлик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Електроенергетичні та електромеханічні системи". – 2005. – № 544. – С. 122 – 126.
 4. Моделі електричних машин для дослідження процесів в електричних мережах / О. М. Равлик // Електроенергетичні та електромеханічні системи : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 181-191. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 654). — Бібліогр.: 6 назв.
 5. Аналіз режимів вітрової електростанції за комплексного використання різнотипних вітрогенераторів / Ю.О.Варецький , О. М. Равлик, В.С.Коновал, Я.С.Пазина // Наукові праці Донецького національного технічного університету "Електротехніка і енергетика". № 1(14). Донецьк- 2013. – С. 59 – 62.
 6. Ідентифікація виткових замикань в однофазнлму двохобмотковому трансформаторі /О.М. Равлик, Б.В. Дмитрик* // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" “Електроенергетичні та електромеханічні системи”. – 2015. – № 834. – С. 15–19.
 7. Моделювання комутаційних процесів ліній надвисокої напргуи 750 кВ /О.М. Равлик, В.Я. Стецик* //Вісник Національного університету «Львівська політехніка» “Електроенергетичні та електромеханічні системи”. – 2016. – № 840. – С. 102-106.
 8. Компютерна програма «Програмний комплекс «REC» для аналізу прцесів в електричних мережах, системах їх захисту й автоматики» / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №62351 //Автори: Равлик О. М., Равлик Н. О.. – 2015.
 9. Спосіб ідентифікації виткових замикань в однофазних силових двообмоткових трансформаторах / Патент на корисну модель №107929 //Автори: Равлик О.М., Дмитрик Б. В. – 2015.
 10. Дослідження процесів у схемах власних потреб електричних станцій / О. М. Равлик, Н. О. Равлик // Електроенергетичні та електромеханічні системи : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 74-78. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 637). — Бібліогр.: 2 назви.
 11. Спосіб захисту від однофазних замикань на землю в електромережі з ізольованою нейтраллю/ Номер патенту: 53528 | Автори: Горбатський Андрій Анатолійович, Равлик Олександр Михайлович, Журахівський Анатолій Валентинович, Засідкович Назар Романович, Мединський Ростислав Володимирович, Кенс Юрій Амброзієвич | Опубліковано: 15.01.2003 | МПК: H02H 3/26
 12. Пристрій для струмового захисту від пошкоджень в мережі змінного струму/ Номер патенту: 25505 | Автори: Сабадаш Ігор Олександрович, Шелепетень Теодор Михайлович, Кідиба Віктор Павлович, Равлик Олександр Михайлович, Пенцак Ігор Володимирович | Опубліковано: 30.10.1998 | МПК: H02H 3/08, H03K 17/56
 13. Трифазний трансформатор напруги броньового типу/ Номер патенту: 14899 | Автори: Равлик Олександр Михайлович, Сторчун Олександр Леонідович, Варецький Юрій Омелянович, Кенс Юрій Амброзієвич, Журахівський Анатолій Валентинович, Бахор Зіновій Михайлович | Опубліковано: 18.02.1997 | МПК: H01F 38/20
 14. Визначення місця пошкодження на лініях з відгалуженням / П. М. Баран, В. П. Кідиба, О. М. Равлик [та ін.] // Вісник Нац. ун-т «Львів. політехніка» «Електроенергетичні та електромеханічні системи. — 2006. — № 563. — С. 10 — 13.
 15. Перенапруги в кабельних мережах 10 кВ / З. М. Бахор, O. Дурняк, О. М. Равлик, І. О. Сабадаш // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Електроенергетичні та електромеханічні системи. — 2001. — № 418. — С. 3 — 6.

Контакти

ввл.С.Бандери 28а, 79013, Львів; 5 - й корпус, кімната 308 а,б

Tел. +38 (032) 258-25-00; +38 (032) 258-22-60