Пістун Ігор Павлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Пістун Ігор Павлович
Дата народження 22 травня 1947 р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Безпека життєдіяльності
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування , Кафедра охорони праці

Пістун Ігор Павлович — кандидат технічних наук, доцент кафедри охорони праці , Інституту енергетики та систем керування.

Загальна інформація

Дата народження: 22 травня 1947 р.

Основні курси

 • Основи охорони праці

Наукові інтереси

 • Безпека життєдіяльності

Вибрані публікації

Автор більше 150 наукових праць, 12 навчальних посібників, монографій.

 1. Безпека життєдіяльності [Текст] : підруч. для студ. с.-г. вузів / І. П. Пістун [та ін.]. — Львів : Світ, 1995. — 288 с. — ISBN 5-7773-0119-3
 2. Курс лекцій з безпеки життєдіяльності [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. учбових закладів / І. П. Пістун [та ін] ; ред. І. П. Пістун. — Львів : Сполом, 1997. — 224 с.
 3. Охорона життя і здоров’я учнів та безпека їх життєдіяльності [Текст] : матеріали на допомогу вчителю / Ю. А. Островерха [та ін]. — Л. : Сполом, 1999 . Ч. 1. — [Б. м.] : [б.в.], 1999. — 160 с. — ISBN 966-7445-43-7
 4. Охорона праці [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Л. А. Катренко [и др.]. — Суми : Університетська книга, 2004. — 495 с.: рис. — Бібліогр.: с. 494-495. — ISBN 966-680-082-9
 5. Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посіб. / І. П. Пістун. — Суми : Університетська книга, 1999. — 301 с. — ISBN 966-7550-11-7
 6. Практикум з безпеки життєдіяльності [Текст] : навч. посіб. / І. П. Пістун [та ін] ; заг. ред. І. П. Пістун. — Суми : Університетська книга, 2000. — 232 с. — ISBN 966-7550-13-3
 7. Охорона праці. Практикум [Текст] : навч. посібник / І. П. Пістун [та ін]. — Суми : Університетська книга, 2000. — 208 с. — ISBN 966-7550-23-0
 8. Працездатність та здоров’я людини [Текст] : навч. посібник / І. П. Пістун [и др.] ; ред. І. П. Пістун ; Національний ун-т «Львівська політехніка», Українська академія друкарства. — Л. : Афіша, 2003. — 280 с. — Бібліогр.: с. 277-278. — ISBN 966-8013-49-2
 9. Охорона праці в галузі сільського господарства (землевпорядкування, геодезія) [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. П. Пістун [и др.]. — Суми : Університетська книга, 2007. — 374 с. — Бібліогр.: с. 374. — ISBN 966-680-302-X
 10. Охорона праці в сільському господарстві (технічне обслуговування і ремонт машин сільськогосподарського виробництва) [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. П. Пістун [и др.]. — Суми : Університетська книга, 2007. — 455 с.: рис. — Бібліогр.: с. 455. — ISBN 978-966-680-333-0
 11. Охорона праці (людський чинник) [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І. П. Пістун [и др.] ; Міністерство освіти і науки України. Науково-методичний центр вищої освіти, Національний ун-т «Львівська політехніка», Національний транспортний ун-т. — Л. : Афіша, 2008. — 304 с. — Бібліогр.: с. 295-296. — ISBN 978-966-325-084-7
 12. Охорона праці на автомобільному транспорті [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. П. Пістун [и др.]. — Суми : Університетська книга, 2006. — 374 с.: рис. — Бібліогр.: с. 359-360. — ISBN 966-680-251-1
 13. Охорона праці в галузі сільського господарства (рослинництво) [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / І. П. Пістун [и др.]. — Суми : Університетська книга, 2009. — 368 c.: рис., табл. — Бібліогр.: с. 366-367. — ISBN 978-966-680-430-6
 14. Охорона праці в галузі освіти [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. П. Пістун [и др.]. — Вид. 3-тє, перероб. і доп. — Суми : Університетська книга, 2009. — 395 с. — Бібліогр.: с. 391-392. — ISBN 978-966-680-397-2
 15. Охорона праці (психологія безпеки) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. П. Пістун, Ю. В. Кіт. — Л. : Тріада плюс, 2008. — 280 с.: рис. — Бібліогр.: с. 270-273. — ISBN 978-966-486-025-0
 16. Охорона праці в галузі освіти (фізична культура і спорт) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. І. Пістун, І. П. Пістун, Н. П. Тубальцева. — Суми : Універсиитетська книга, 2010. — 444 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 443. — 1000 экз. — ISBN 978-966-680-400-9

Контакти

пл. Св. Юра 5, 79013, Львів; 3 -й корпус, кімната 309

Tел. +38 (032) 258-25-09