Пукало Марія Ігорівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Пукало Марія Ігорівна
Пукало M I.jpg
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут права та психології, Кафедра педагогіки та соціального управління

Пукало Марія Ігорівна - асистент кафедри педагогіки та соціального управління, Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

Освіта

 • 2008 - 2013 рр. - Національний університет «Львівська політехніка», Інститут інженерної механіки та транспорту, спеціальність - «Автомобілі та автомобільне господарство».
 • З 2017 р. аспірант Національного університету «Львівська політехніка», Інститут права та психології, Кафедра педагогіки та соціального управління, Спеціальність - 015 Професійна педагогіка (за спеціалізаціями)

Основні курси:

 • Загальна педагогіка
 • Педагогіка
 • Основи професійної мобільності
 • Професійна мобільність випускника вищого навчального закладу

Наукове дослідження

«Формування професійної компетентності майбутніх фахівців автотранспортного профілю засобами інформаційних технологій»

Вибрані публікації

Є автором понад 20 наукових праць. Серед них:

 • Пукало М. І. Підготовка майбутніх фахівців автомобільного транспорту засобами активних методів навчання .WORLD SCIENCE.№ 5(33).Vol.4, May 2018. с.54-57.
 • Пукало М. І. Актуальність та вимоги ринку праці щодо підготовки майбутніх фахівців автотранспортного профілю. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2017, № 56-57. с. 249-256.
 • Пукало М. І. Графічна компетентність як складова професійної підготовки. Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». 2018. – Випуск 37. с. 185-192.
 • Пукало М.І. Готовність майбутніх фахівців автомобільного транспорту до професійної діяльності. Обрії. 2018. №1 (46). 2018. с.
 • Пукало М. І. Аналіз функціональних можливостей САПР при підготовці молодших спеціалістів транспортної галузі/ Молодий вчений. 2017. №7.с. 293-297.
 • Пукало М. І. Використання Компас-3D у професійній підготовці спеціаліста автотранспортного профілю. Молодий вчений. 2017. №7. с. 289-293.
 • Пукало М.І. Проблеми графічної компетентності як складової професійної підготовки молодших бакалаврів автотранспортного профілю. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: Матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 березня 2018 року / [редактори-упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький, Г. Бурунова, Д. Романюк, А. Сохал]. – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2018. – 326-328с.
 • Пукало М.І. Вимоги ринку праці щодо підготовки майбутніх фахівців автотранспортного профілю. Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 10 квітня 2018 р)/Харк. нац. пед. ун-т імені Г.С. Сковороди. – Харків: «Стиль-издт», 2018. с.244-246.
 • Пукало М.І. Перспективи розвитку машинобудівної галузі. Якби я був міністром економіки, я би…: Матеріали І-ї Всеукраїнської науково-практичної студентської онлайн-конференції / Відп.ред. Дадак Р.М., Кондратович О.Б. – Львів: 2018. 30-33 с.
 • Пукало М.І. Проблеми готовності майбутніх фахівців автомобільного транспорту до професійної діяльності. Підготовка майбутніх фахівців автомобільного транспорту. / Відп. ред. Брегін М.Г.- с. 73 – 85. Львів: 2018.

Контакти

вул. С.Бандери 12, м. Львів, 79013; головний корпус, кімн. 220 Тел.: +38 (032) 258-26-23