Публікації Ярки У.Я.

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Наукові публікації Ярки У.Б.

 1. Баранецький Я.О., Каленюк П.І., Ярка У.Б. Збурення крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь другого порядку // Вісник ДУ «Львівська політехніка». Прикладна математика. — 1998. -№ 337.- С.70-73.
 2. Баранецький Я.О., Ярка У.Б. Про один клас крайових задач для інтегро-диференціальних рівнянь // Вісник ДУ «Львівська політехніка». Прикладна математика.- 1999.-№ 364.- С. 310-315.
 3. Баранецький Я.О., Ярка У.Б. Про один клас крайових задач для диференціально -операторних рівнянь парного порядку // Мат. методи та фіз.-мех. поля.-1999.- 42, № 4.- С.1-6.
 4. Ярка Уляна. Спектральні властивості граничної задачі для абстрактного диференціального рівняння // Вісн. Львів.ун-ту, сер.мех. мат. 2000. вип. 56. -С.185-192.
 5. Ярка У.Б. Про один клас крайових задач для диференціально-фукціональних рівнянь еліптичного типу ізоспектральних задачі Діріхле для рівняння Пуассона // Вісн.Чернівецького ун-ту, сер. Математика 2004. вип.191-192 .-С.146-150.
 6. Спектральні властивості багатоточкової задачі для рівняння Пуасона / Я. О. Баранецький, У. Б. Ярка // Дев’ята відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, 17-18 листопада 2010 р. : тези доп. / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т приклад. математики та фундам. наук. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 32.
 7. Баранецький Я.О., Каленюк П.І., Копчук-Кашецкий А.В., Ярка У.Б. Нелокальные эллиптические краевые задачи с одинаковым спектром // Міжнар. наук. конф. «Диференціальні та інтегральні рівняння». Тези доповідей.- Одеса: АстроПринт.- 2000.- С. 22-23.
 8. Баранецький Я.О., Ярка У.Б. Диференціально-різницеві збурення задачі Діріхле для звичайного диференціального рівняння II порядку // Міжнар. наук. конф. «Математичний аналіз і диференціальні рівняння та їх застосування». Тези доповідей.- Ужгород. −2006. — С.8-9.
 9. Ярка У.Б. Абстрактні збурення диференціального оператора задачі Діріхле // XI Міжнар. наук. конф. ім. академіка М. Кравчука. Тези доповідей.- Київ.-2006. — С.668.
 10. Baranetskij Ya., Yarka U. Solution of boundary value problems for abstract differential equations // International Conference on Functional Analysis and its Applications. Book of abstracts. — Lviv. — 2002. — P.
 11. Федушко С.С. Метод комп'ютерно-лінгвістичної валідації інтернет-імен користувачів веб-спільноти // С.С. Федушко, Ю.О.Сєров, У.Б. Ярка // Вісник Національного авіаційного університету : [Науковий журнал]. - Київ, 2012. - No. 1 (50) 2012. - с. 112-117.
 12. Кукурба В.Р., Ярка У.Б. Збіжність одновимірної процедури стохастичної оптимізації в напівмарківському середовищі Донецьк. Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика. №1. 2012. – С. 76 - 81.
 13. Баранецький Я.О. , Ярка У.Б., Федушко С.С. Абстрактні збурення диференціального оператора Діріхлє. Спектральні властивості. Науковий Вісник Ужгородського Ун-ту. Серія мате мат. І інф .Вип.23 №1- 2012р. С.12-16
 14. Каленюк П.І., Когут І.В., Нитребич З.М., Ярка У.Б. Задача з неоднорідною інтегральною часовою умовою для рівняння із частинними похідними першого порядку за часом та нескінченного порядку за просторовими змінними Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2012. – 55, № 4. – С. 7–15.
 15. Пелещишин А.М., Корж Р.О., Ярка У.Б. Захист інформаційного образу ВНЗ від цілеспрямованих дій у соціальних середовищах інтернету. Науково-практичний журнал «захист інформації» no 3, 2012.- с. 87-93.
 16. Марковець О.В.,Корж Р.О.,Ярка У.Б. Дослідження засобів комунікації користувачів мережі інтернет з органами місцевої влади. Восточно-Європейский журнал передових технологий.3/9(63), 2013.- С. 38-41.
 17. Zhanna Myna, Ulyana Yarka,Oksana Peleschyshyn,Tetiana Bilushchak. Using International Standards of Quality Management System in Higher Educational Institutions/ Proceedings XIII International Conference February 23-26, 2016,p.834-837.
 18. Ярка У.Б. Інформатика і комп’ютерна техніка.Частина 1. / Ярка У.Б., Білущак Т.М. - Л.: Видання НУ «Львівська політехніка», 2015.
 19. Problem with inhomogeneous integral time condition for a partial Differential equation of the first order with respect to time and Of infinite order with respect to the space variables / P. І. Kalenyuk,І.V. Kohut,Z.М. Nytrebych, U.B. Yarka . - Journal of Mathematical Sciences, Vol. 198, No. 1, April, 2014 . - pp.7-15 . - UDC 517.95.