Псуй Мар'яна Степанівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Псуй Мар'яна Степанівна
Psyj.jpg
Науковий ступінь К.е.н. (диплом ДК №031394)
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій


Посада

Асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій

Освіта

Національний університет «Львівська політехніка», диплом з відзнакою, ВК № 41755871, спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація магістр з менеджменту, ОКР «магістр», 2011 р.


Професійна діяльність

2014 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій


Науково-дослідна робота

Назва кандидатської дисертаційної роботи: «Планування умовно-постійних витрат на машинобудівних підприємствах» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)), 2015 р.

==Участь у держбюджетній роботі== «Методологія та інструментарій процесійно-структурованого менеджменту» (номер державної реєстрації 0111U001215)

Основні публікації за останні роки

Публікації в журналах наукометричних баз даних та в іноземних виданнях

  • Завербна М.С. Розвиток економічних методів планування умовно-постійних витрат / М.С. Завербна, І.Б. Скворцов // Актуальні проблеми економіки: наук. екон. журн. – 2014. - № 6 (156). – С. 220 – 226. (SciVerse Scopus, Index Copernicus, EBSCOhost, Ulrich’s Periodicals Directory, EconLit, Cabell’s Directories, ABI/Inform by ProQuest).
  • Завербна М.С. Вплив чинника часу на планування витрат підприємства / М.С. Завербна // Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки. – 2014. – Вип.2. – С. 279 – 284. (РІНЦ, eLIBRARY.RU).

Публікації у фахових виданнях

  • Завербна М.С. Планування витрат на виробництво продукції з реальним врахуванням чинника часу / І.Б.Скворцов, О.Я. Загорецька, М.С.Завербна, Л.Р.Швед // Економіка і управління: науково-практичний журнал. – 2012. - №4. – С.59 -65.
  • Завербна М.С. Контрольно-аналітичне забезпечення управління підприємством / І.Б.Скворцов, М.С.Завербна, Л.Р.Швед // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. – Вип. 10 (37). – Луцьк, 2013. – С. 460-466.
  • Завербна М.С. Важливість сучасного планування умовно-постійних витрат на вітчизняних підприємствах / І.Б. Скворцов, О.Я.Загорецька, М.С. Завербна // Культура народов Причорноморя: научный журнал. – 2013. – №263. – Т.2. – С.169-172.
  • Завербна М.С. Планування витрат підприємства з урахуванням чинника часу / М.С. Завербна // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Сер.: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: зб. наук. праць. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. - № 778. – С. 41 - 45.
  • Завербна М.С. Застосування Кейнсіанського хреста для планування інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства / І.Б. Скворцов, Л.Р. Швед, М.С. Завербна // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Сер.: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: зб. наук. праць. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. - № 769. – С. 296 – 304.
  • Завербна М.С. Планування витрат і прибутку підприємства з урахуванням обсягів виготовленої продукції та часу / І.Б. Скворцов, М.В. Анісімова, М.С. Завербна // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Сер.: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: зб. наук. праць. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. - № 776. – С. 164 – 171.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн.402,

тел.: +38 (032) 258-25-45

E-mail: mariana.s.zaverbna@lpnu.ua