Процик Михайло Теодорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Процик Михайло Теодорович
8.Procyk.jpg
к.т,н., старший викладач
Дата народження 9 березня 1961 року .
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Розробка і реалізація багаторівневої системи моніторингу ерозійних ґрунтових процесів з використанням ДД та ГІС
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Дорожинський Олександр Людомирович, завідувач кафедри фотограмметрії та геоінформатики Національного університету «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Поточне місце роботи кафедра фотограмметрії і геоінформатики, Інститут геодезії, Національний університет «Львівська політехніка»

Процик Михайло Теодорович —кандидат технічних наук, старший викладач кафедри фотограмметрії і геоінформатики Інституту геодезії Національного університету «Львівська політехніка»

Загальна інформація

Народився 9 березня 1961 року .

Тема дисертації: Методи фотограмметричного та картографічного супроводу багаторівневої системи моніторингу ерозійних грунтових процесів : дис ... канд. техн. наук: 05.24.01 / Михайло Теодорович Процик . — Львів : Б.в., 2012 . — 194 с.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Дорожинський Олександр Людомирович, завідувач кафедри фотограмметрії та геоінформатики Національного університету «Львівська політехніка»

Заступник завідувача кафедри

Навчальна робота

Викладає курси:

Фотограмметрія та дистанційне зондування

Практикум з інженерної геодезії ІІ (спецкурс)

Інженерна геодезія ІІ (спецкурс)

Наукова робота

Наукові інтереси:

Розробка і реалізація багаторівневої системи моніторингу ерозійних ґрунтових процесів з використанням ДД та ГІС

Участь в наукових розробках кафедри

Наукові дослідження кафедри фотограмметрії та геоінформатики Національного університету «Львівська політехніка» за темою «Розробка та дослідження стереофотограмметричних методів розв’язання спеціальних задач, що висуваються різними галузями науки та народного господарства», а також із завершеними держбюджетними темами, що проводились на кафедрі, міжнародним проектом 5D106 «Культурний ландшафт», що виконувався у Львівській політехніці (2007-2009рр), як складова частина в програмі INTERREG III B/CADSES, та держбюджетною тематикою «Теоретико-експериментальні засади побудови кадастрових систем для моніторингу рекреаційних територій на базі дистанційного зондування та ГІС-технологій» (реєстраційний номер 0111U001220)

Вибрані публікації

Контакти

м.Львів, 79013,вул. Карпінського, 6, ІІ корпус, кімната 622,

тел. +38 (032) 258-26-16

E-mail: aldorozh@polynet.lviv.ua