Проскура Володимир В'ячеславович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Проскура Володимир Вячеславович
к. соц. наук, доцент
Дата народження 3 квітня 1975 року
Галузь наукових інтересів соціальна адаптація осіб, які звільняються з місць позбавлення волі; соціальні технології; підготовка соціальних працівників до роботи з особами, засудженими за кримінальні правопорушення; соціологія девіантної поведінки
Науковий ступінь кандидат соціологічних наук
Дата присвоєння н.с. 2009 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2015 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут гуманітарних та соціальних наук, Кафедра соціології та соціальної роботи

Проскура Володимир Вячеславович - кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та соціальної роботи Інституту гуманітарних та соціальних наук, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

У 2002 р. проходив стажування в Манітобському університеті та соціальних службах м. Вінніпег. У 2003 році закінчив Національний університет “Києво-Могилянська академія”, Школа соціальної роботи ім. проф. Володимира Полтавця, отримав диплом магістра за спеціальністю «Соціальна робота».
У Національному університеті “Львівська політехніка” працює з 2003 року. Впродовж 2005 – 2008 рр. навчався в аспірантурі Національного університету “Львівська політехніка”.
З 2005 року є членом Соціологічної асоціації України (САУ).
З 2017 р. є гарантом програми напряму «Соціальна робота» на рівня бакалавр на кафедрі соціології та соціальної роботи Національного університету «Львівська політехніка». З 2017 р. бере участь в роботі експертної комісії МОН України з нострифікації дипломів.

Наукова діяльність

У 2009 році захистив кандидатську дисертацію «Технології соціальної адаптації чоловіків, які звільняються з місць позбавлення волі» за спеціальністю 22.00.03 – соціальні структури та соціальні відносини. Науковий керівник: доктор соціологічних наук, професор Скідін Олег Леонідович, Класичний приватний університет. Захист відбувся в Класичному приватному університеті 23 січня 2009 року.

Сфера наукових інтересів:

соціальна адаптація осіб, які звільняються з місць позбавлення волі; соціальні технології; підготовка соціальних працівників до роботи з особами, засудженими за кримінальні правопорушення; соціологія девіантної поведінки.

Нагороди

У 2006 році отримав грант Президента України для обдарованої молоді для реалізації проекту «Апробація моделі соціальної адаптації осіб, які звільняються з місць позбавлення волі». Проект успішно реалізований у 2006-2007 рр.

Вибрані публікації

У науковому доробку понад 40 праць, з них 4 монографії (у співавторстві), 36 наукових публікацій.

Вибрані публікації:

 1. Проскура В.В. Соціальна робота з особами, які повернулися з місць позбавлення волі в Україні / В. В. Проскура // Наукові записки НаУКМА. – 2003. – Т.22. – У 3х ч.Ч.2 Суспільні науки. – С. 291-295.
 2. Проскура В.В. Соціальна адаптація осіб, які повернулися з місць позбавлення волі (за матеріалами соціального дослідження) / В. В. Проскура // Магістеріум. – 2004. – Випуск 15. – С. 65-71.
 3. Проскура В.В. До питання аналізу концепцій соціальної адаптації / В. В. Проскура // Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики. Международный межвузовский сборник научных работ. Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, Московский государственный социальный университет, Одесский национальный университет им. И. Мечникова, Гуманитарный университет «ЗИГМУ», Академия наук социальных технологий и местного самоуправления. – 2005. – Вып. 28. – С. 224-236.
 4. Проскура В.В. Соціально-адаптаційна робота з особами, які повернулися з місць позбавлення волі в Україні (за матеріалами соціологічного дослідження) / В. В. Проскура // Соціологічні дослідження: збірник наукових праць. Луганськ – 2005. – №5 – С. 119-132.
 5. Проскура В.В., Телефанко Б.М. Юридично-інформаційний довідник для осіб, які звільняються від відбування покарання з кримінально-виконавчих установ. – Львів: Видавництво «Папуга», 2006. – 144 с.
 6. Проскура В.В. Підготовка засуджених до реінтеграції у суспільство (Методичні рекомендації) / В.В. Проскура, Н.А. Карпенко. – Львів: ТзОВ “Дизайн-студія “Папуга”, 2007. – 208 с.
 7. Проскура В.В. Інституційне забезпечення процедур соціально-адаптаційної роботи з особами, які звільняються з місць позбавлення волі / В. В. Проскура // Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики. Международный межвузовский сборник научных работ / Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, Московский государственный социальный университет, Одесский национальный университет им. И. Мечникова, Гуманитарный университет «ЗИГМУ»; Редкол.: О.Л. Скидин и др. – Запорожье: Изд-во ГУ «ЗИГМУ», 2007. – Вып. 35. – С. 109-119.
 8. Проскура В.В. Соціально-корисні зв’язки як засіб соціальної адаптації осіб, які звільняються з місць позбавлення волі / В. В. Проскура // Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики. Международный межвузовский сборник научных работ / Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, Московский государственный социальный университет, Одесский национальный университет им. И. Мечникова, Гуманитарный университет «ЗИГМУ»; Редкол.: О.Л. Скидин и др. – Запорожье: Изд-во КПУ, 2008. – Вып. 37. – С. 274-282.
 9. Проскура В.В. Соціальна мімікрія звільнених з місць позбавлення волі як адаптивний спосіб поведінки / В. В. Проскура / Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2011. Випуск 5. – С. 242-248.
 10. Проскура В.В. Вимушені види соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі / В. В. Проскура // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. – Донецьк: ДонДУУ, 2011. – Вип. 116. – С.342-347.
 11. Проскура В.В. Компетентнісний підхід у підготовці соціальних працівників до роботи з особами, які звільняються з місць позбавлення волі / В. В. Проскура // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України. – Київ: АПСВ ФПУ, 2012. – № 1 (61). – С.50-53.
 12. Проскура В. В. Кримінальна субкультура та її поширення в суспільстві / В. В. Проскура // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. – 2014. – Вип. 64 – С.118-126.
 13. Проскура В. В. Соціальне середовище як чинник адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі / В. В. Проскура // Грані. – 2015. – № 6. – С. 67-72. (0,6 друк. арк.).
 14. Проскура В. В. Роль церкви у ресоціалізації засуджених до позбавлення волі / В. В. Проскура // Український соціум. – 2015. – №2 (53) – С. 17-25.
 15. Проскура В. В., Ходак* К. В. Social aspects of the implementation of multidisciplinary approach in palliative and hospice care // Науково-теоретичний альманах «Грані». – 2017. – Т. 20, № 3(143). – C. 5–10. 0,6 ум.д.ар.(За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Index Copernicus International).
 16. Проскура В. В. Роль громадських організацій у ресоціалізації засуджених до позбавлення волі // Грані. – 2018. – Т. 21, № 5. – С. 54–65. 0,54 ум.д.ар. (Google Scholar, Index Copernicus International).
 17. Proskura V., Burlaka V., Sung H. J., Churakova I., Serdiuk O., Shvets D. The role of adverse childhood experiences and corporal punishment in early adulthood depression and substance use among Ukrainian college students [Електронний ресурс] // Journal of Family Violence. – 2019. (Google Scholar, SciVerse SCOPUS).