Похмурська Ганна Василівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Похмурська Ганна Василівна
Pohmurska.jpg
д.т.н.,завідувач кафедри
Громадянство Україна
Національність українка
Галузь наукових інтересів Теоретичне та прикладнематеріалознавство: фізико-математичне моделювання поверхневихявищ у низькорозмірних твердотільних структурах
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2006 р.
Вчене звання с.н.с.
Дата присвоєння в.з. 2008 р.
Поточне місце роботи Кафедра зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій, Інститут інженерної механіки та транспорту

Похмурська Ганна Василівна – доктор технічних наук, завідувач кафедри зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій Інститутуінженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка»

Загальні відомості

Попереднє місце роботи

Старший науковий співробітник відділу фізико-механічного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача Національної академії наук України.

Наукова робота

Тема докторської дисертації

Формування структурноїгетерогенності в металах при лазерній обробці та її вплив на основніексплуатаційні властивості [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.02.01 /Похмурська Ганна Василівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т приклад. пробл.механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. — Л., 2006. — 342 арк. : рис.,табл. — Бібліогр.: арк. 297-340.

Напрям наукових досліджень

 • Теоретичне та прикладнематеріалознавство: фізико-математичне моделювання поверхневихявищ у низькорозмірних твердотільних структурах

Основні публікації

Патенти

 1. Похмурський В.І., Студент М.М.,Похмурська Г.В. Порошковий дріт для одержання дисперсно-зміцнених електродугових покриттів // Патент України, № 40722, МПК С23С 4/00. Опубл. бюл.— 2009. — № 8.
 2. Студент М.М., Похмурська Г.В., Сірак Я.Я, Гвоздецький В.М. Порошковий дріт для одержання дисперсно-зміцнених електродугових покриттів // Патент України № 40723, МПК С23С 4/00. Опубл. бюл.— 2009. — № 8.

Статті в фахових виданнях

 1. Електродугові відновні та захисні покриття. // В.І.Похмурський, М.М. Студент, В.М. Довгуник, Г.В. Похмурська, І.Й. Сидорак. Львів,Національна академія наук України, Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка.- 2005.- 192 с.
 2. Вилаге, Б.; Руппрехт, К.;Похмурская, А.: Особенности газотермического напыления покрытий порошковыми проволоками (обзор). Автоматическая Сварка, 2011, № 10, с. 26-30, УДК621.791.75.042-492.
 3. Похмурский, В.И.; Студент, М.М.;Гоздецкий В.М.; Похмурская, А.В.: Порошковые проволоки серии ФМИ для электродугового напыления покрытий (обзор). Автоматическая Сварка, 2011, № 9,с. 52-57, УДК 621.791.75.042-492.
 4. V. Pokhmurskii, M. Student, V.Gozdecki, B. Wielage, H. Pokhmurska: Zmiana naprężeń szczątkowych w powłokach natryskiwanych lukowo poddanych utlenianiu wysokotemperaturowemu, Inżynieria Powierzchni,2011, N. 4, S. 32-37. ISSN 1426-1723.
 5. Wielage, B.; Rupprecht, C.;Pokhmurska, H.: Aktuelle Trends im Thermischen Spritzen — Werkstoffe, Prozesse,Anwendungen. Inżynieria Powierzchni, 2011, N. 3, S 3-9, . ISSN 1426-1723.
 6. Pohkmurska, H.; Wielage, B.; Durham,R.N.; Schütze, M.; Franik, D.; Gebert, A.: Hochtemperaturbeständigkeitthermisch gespritzter und auftrags geschweißter Schichten in chlorhaltiger Atmosphäre. Werkstoffe und Werkstofftechnische Anwendungen«, Band 43, 2011, S.34-42, ISBN 978-3-00-035177-8
 7. Lampke. T., Wielage, B., Pokhmurska,H.; Rupprecht, C., Schuberth, S., Drehmann, R., Schreiber, F.: Development ofparticle-reinforced nanostructured iron-based composite alloys for thermalspraying // Surface and Coating technologies, 205 (2011) 12, 3671-3676 —. ISSN:0257-8972.
 8. Wielage, B.; Lampke, T.; Pokhmurska,H.; Rupprecht, C.; Drehmann, R.: Entwicklung von Verschleißschutzwerkstoffenauf der Basis amorph erstarrender Legierungen mit Partikelverstärkung, DVS Verlag, Thermal Spray Bulletin 4 (2011) [2], S. 121-128. ISSN 1866-6248.
 9. Lampke, T.; Meyer, D.; Alisch, G.;Wielage, B.; Pokhmurska, H.; Klapkiv, M.; Student, M.: Corrosion and wearbehavior of alumina coatings obtained by various methods. Materials Science, 46(2011) 5, pp. 591-598. DOI: 10.1007/s11003-010-9205-4

Матеріали конференцій

Контакти

Вул. Ст.Бандери 8, 79013, Львів; 16-й корпус, кімната 9,

тел..: +38 (032) 258-25-18

E-mail: zvdv@ukr.net