Попадинець Галина Олександрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Попадинець Галина Олександрівна
Popadinets.JPG
к.філос.н., доцент
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Авторське право
Науковий ступінь кандидат філософських наук
Науковий керівник доктор філософських наук, професор Братасюк Марія Григорівна, Київський національний університет внутрішніх справ, професор кафедри гуманітарних дисциплін
Дата присвоєння н.с. 2007 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2009 р.
Поточне місце роботи кафедра теорії та філософії права, конституційного та міжнародного права, Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Попадинець Галина Олександрівна — кандидат філософських наук, доцент кафедри теорії та філософії права, конституційного та міжнародного права Інституту права, психології та інноваційної освіти, Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта

Захистила дисертацію у Київському національному університеті внутрішніх справ МВС України за спеціальністю 12.00.12 – філософія права.

Тема дисертації: Український світоглядно-філософський гуманізм як засада розвитку національної правової культури [Текст] : дис. ... канд. філос. наук : 12.00.12 / Попадинець Галина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 230 арк. — Бібліогр.: арк. 208-230


Професійна діяльність

2019 р. доцент кафедри конституційного та міжнародного права Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

2011-2018 р. доцент кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

З 2018 р. доцент кафедри конституційного та міжнародного права Навчально-наукового Інституту права та психології, Національного університету «Львівська політехніка»

Основні курси:

 • «Міжнародне право»;
 • «Конституційне право»;
 • «Конституційна юрисдикція».

Наукова діяльність:

Наукові зацікавлення:

Працює над проблемами:

 • проблемні питання правової культури в Україні;
 • правова культура у формуванні правової держави та громадянського суспільства;
 • правова культури у забезпеченні основних прав і свобод людини і громадянина.

Науковий доробок

Автор понад 50 наукових статей та 17 навчально-методичних розробок

 1. Попадинець Г.О. Правова культура як важливий елемент правової системи України. Вісник Національного Університету “Львівська політехніка” Юридичні науки, № 782. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - С. 123-128.
 2. Попадинець Г.О. Вплив українського філософського гуманізму на національне правове мислення поч. ХХ ст. [Текст] / Г.О. Попадинець // Порівняльно-аналітичне право № 4. № 4 ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України - Ужгород , 2014. — С. 238-242.
 3. Попадинець Г.О. Законодавча регламентація господарських прав і свобод інвестора. Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави: збірник тез III Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 21 травня 2014 р., ч. I. - С. 160-163.
 4. Попадинець Г. О Правосвідомість і правова культура як чинники становлення громадянського суспільства. Вісник Національного Університету «Львівська політехніка» Юридичні науки, № 850 - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. - С. 422-428.
 5. Попадинець Г. О. Правовий закон як чинник формування правової держави та громадянського суспільства. Матеріали міжнародної юридичної науково-практичної інтернет-конференції на тему: «Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства» 6 жовтня 2016 р. – С. 47-51.
 6. Попадинець Г. О. Суть антропологічного принципу у філософії права. /Актуальні питання правової теорії та юридичної практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса. Україна. 11-12 серпня 2017 р.). – Одеса ГО «Причорноморська фундація права», 2017. – 120 с. - С. 27-30.
 7. Попадинець Г. О. Роль правової культури у забезпеченні основних прав і свобод людини і громадянина. Тези I-шої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави» Національний університет «Львівська політехніка» Навчально-науковий інститут права та психології. м. Львів. – 2018. – С. 109-112.

Контакти

вул.Князя Романа 1/3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімата 311

E-mail: kmp.dept@lpnu.ua