Поліковський Микола Федорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Поліковський Микола Федорович
Поліковський М..jpg
к.юр.н.
Дата народження 9 лютого 1957 року
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет ім. Івана Франка
Дата закінчення 1982 р.
Спеціальність правознавство
Кваліфікаційний рівень юрист
Науковий ступінь кандидат юридичних наук
Дата присвоєння н.с. 1995 р.
Поточне місце роботи кафедра теорії, історії та філософії права, Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Поліковський Микола Федорович — кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії, історії та філософії права Інституту права, психології та інноваційної освіти, Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта

У 1982 р. закінчив юридичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка.

У 1994 р. закінчив ад’юнктуру Української академії внутрішніх справ, м. Київ.

У 1995 р. в Університеті внутрішніх справ (м. Харків) захистив кандидатську дисертацію на тему: «Міліція західних областей України в 1945-1950 рр. (політико-правовий аналіз діяльності)» за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень.

У 2010 р. закінчив докторантуру Національного університету внутрішніх справ (м. Харків). Тема докторської дисертації «Органи внутрішніх справ Української РСР в 1939-1956 рр. (історико-правовий аналіз діяльності)».

Професійна діяльність

Науково-педагогічний стаж – більше 25 років.

Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України, завідувач кафедри теорії та історії держави і права

З квітня 2010 р. – полковник міліції у відставці.

З 2 березня 2011 р. – доцент кафедри загальних юридичних дисциплін, відтак – кафедри історії держави і права ІНПП Національного університету «Львівська політехніка».

Викладає дисципліни:

 • Історія держави і права України;
 • Історія держави і права зарубіжних країн.

Наукова діяльність

Під науковим керівництвом М. Ф. Поліковського захищені шість дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Наукові зацікавлення:

 • історія політичної та правової думки, у т.ч. й української;
 • історія радянських органів внутрішніх справ, у т.ч. й міліції;
 • правові аспекти світової гібридної війни: український фронт.

Науковий доробок

Автор понад 25 наукових праць. Зокрема:

 1. Поліковський М. Ф. Вбивства, насильства та грабежі московських окупантів в Галичині у післявоєнні роки / М. Ф. Поліковський // Державність. – 1993. – 1. – С. 43-46.
 2. Поліковський М. Ф. Міліція у механізмі репресій проти національно-визвольного руху у повоєнний час / М. Ф. Поліковський // Військо України. – 1993. – № 25. – С. 120-125.
 3. Поліковський М. Ф. Боротьба совєтської міліції з ОУН-УПА на західноукраїнських землях / М. Ф. Поліковський // Матеріали наукової конференції Всеукраїнського братства вояків УПА «Організація Українських Націоналістів і Українська Повстанська Армія : історія, уроки сучасність» / Упорядники О. Дичковський, І. Дичковська, JI. Наконечний. – Стрий : ТОВ «УВІС», 1993. – С. 40-44.
 4. Поліковський М. Ф. Окупаційний сталінський режим у Західній Україні після вигнання німецьких загарбників / М. Ф. Поліковський // Розбудова держави. – 1994. – № 4. – С. 42-49.
 5. Поліковський М. Ф. Червона армія (війська НКВС) і Українська Повстанська Армія: хроніка протистояння / М. Ф. Поліковський // Розбудова держави. – 1994. – № 10. – С. 22-29.
 6. Поліковський М. Ф. Українська міліція? Ні, поліція! / М. Ф. Поліковський // Розбудова, держави. – 1994. – № 11. – С. 57-62.
 7. Поліковський М. Проблема традицій міліції / М. Поліковський // «Організаційно-правові проблеми економічної безпеки України та кадрове забезпечення їх вирішення», наук.-практ. конф. (1995; Львів). Матеріали науково-практичної конференції «Організаційно-правові проблеми... », 20–21червня 1995 р. — Львів, 1995. — С.129–130.
 8. Поліковський М.Ф. Міліція західних областей України в 1945-1950 рр. (політико-правовий аналіз діяльності). : Автореф. дис. ... канд.юрид.наук. : 12.00.01 / Поліковський Микола Федорович. – Х., 1995. – 21 с.
 9. Поліковський М. Ф. Міліція західних областей України в охороні громадського порядку і боротьбі зі злочинністю в 1945 - 1950 рр. / М. Ф. Поліковський / Економічна безпека України : Вісник Львівського Інституту внутрішніх справ. Вип.1. – Львів, 1995. – С. 47-55.
 10. Поліковський М. Ф. Правові проблеми оцінки історичного стану Західної України в повоєнні роки / М. Ф. Поліковський // Філософські проблеми права та правоохоронної діяльності співробітників внутрішніх справ : Збірник наукових праць. – Київ : Українська академія внутрішніх справ, 1995. – С. 147-162.
 11. Поліковський М. Ф. Підготовка кадрів майбутніх фахівців міліції у спеціалізованому юридичному вузі / М. Ф. Поліковський // Підготовка кадрів вищої кваліфікації для органів внутрішніх справ України. Вісник ЛІВС при НАВСУ. Вип. 2. – Львів, 1995. – С. 54-57.
 12. Поліковський М. Ф. Репресивні заходи органів НКВС/МВС СРСР проти українського національно-визвольного руху: діяльність на Дрогобиччині (мовою документів) / М. Ф. Поліковський // Громадянське суспільство і правова держава : Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. Вип. 4. – Львів, 1996. – С. 196-208.
 13. Поліковський М. Ф. Радянська міліція в боротьбі з українським підпіллям на Дрогобиччині (1944-1950 рр.)(мовою документів) / М. Ф. Поліковський // Студії політологічного центру «Генеза». – 1997. – С. 76-80.
 14. Поліковський М. Ф. Постанови Комуністичної партії як «правова основа» діяльності радянських карально-репресивних органів в Україні : рік 1945-й / М. Ф. Поліковський // Вісник ЛІВС при НАВСУ. – 2000. – № 1. – С. 60-66.
 15. Поліковський М. Ф. Високий професіоналізм у діяльності органів внутрішніх справ України як передумова формування правоохоронної структури нового типу / М. Ф. Поліковський // Підвищення професійного рівня працівників органів внутрішніх справ в умовах формування правової держави: Матеріали «круглого столу» (30 січня 2004 р. ; м. Львів). – Львів: ЛЮІ МВСУ. – 2004. – С. 86-90.
 16. Поліковський М. Ф. Сучасні наукові підходи до вивчення історії органів внутрішніх справ Української РСР / М. Ф. Поліковський // Сучасне державотворення в Україні : проблеми теорії та історії. Науковий збірник. – Львів : ЛьвДУВС, 2008. – С. 211-215.
 17. Поліковський М. Ф. Подолання радянських стереотипів у взаємодії громадян та міліції : історико-правовий аспект / М. Ф. Поліковський // Взаємодія громадян та правоохоронних органів в контексті формування правової держави : правові, історичні, філософські та психологічні аспекти. Тези всеукраїнської науково-практичної конференції (ІІ частина). – Львів : ЛьвДУВС, 2008. – С. 100-107.
 18. Поліковський М. Ф. Реформування органів внутрішніх справ України: завершальний етап / М. Ф. Поліковський // Науковий вісник ЛьвДУВС. – 2008. – Вип.1. – С. 50-55.
 19. Поліковський М. Ф. Правова держава в Україні : теоретична модель і практика реалізації на сучасному етапі / М. Ф. Поліковський // Щорічна звітна наукова конференція ад’юнктів, аспірантів і здобувачів Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць (2010, м. Львів,). – Львів : ЛьвДУВС, 2010. – С. 1-3.
 20. Поліковський М. Ф. Порушення прав громадян органами міліції у західноукраїнському регіоні (1944-1950 –й р.р.) / М. Ф. Поліковський // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : Збірник тез учасників І Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 квітня 2012 р.) – Львів : Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – C. 11-13.
 21. Поліковський М. Ф. Українська Повстанська Армія : з практики розв’язання міжнаціональних конфліктів / М. Ф. Поліковський // Правове регулювання міжнаціональних відносин в Україні : історія і сучасність : Всеукраїнська наукова інтернет-конференція (18 травня 2012 р.) ; наук. конференції. – Вип. 1. – Львів : Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – С. 50-55.
 22. Поліковський М. Ф. Конституційно-правові ідеї академіка Станіслава Дністрянського / М. Ф. Поліковський // Конституціоналізм в Україні (ідеї, концепції, доктрини) : історія і сучасність : Матеріали Другої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (25 квітня 2013 р.) ; наук. конференції. – Вип. 2. – Львів : Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», 2013. – С. 21-26.
 23. Поліковський М. Становлення та розвиток права на недоторканість особистого життя громадянина / М. Поліковський, С. Комшалюк // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : Збірник тез учасників ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (20 червня 2013 р. ; м. Львів) – Львів : Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», 2013. – С. 10-14.
 24. Поліковський М.Ф. Політико-правове реформування місцевого самоврядування в Україні: повільний поступ / Місцева влада і самоврядування в Україні та державах світу: історія та сучасність (аспекти права). На вшанування пам'яті проф. Юрія Панейка: матеріали Шостої Всеукраїнської науково-теоретичної Інтернет-конференції / Наук. інтернет-конференції. – Вип.6 / Терлюк І.Я. (укладач) / ІНПП НУ «Львівська політехніка». – Львів: Ліга – Прес, 2017. -162 с. –С.44-48.
 25. Поліковський М.Ф., Аврамишин Д.О. Процес Судової реформи в Україні: етапи розвитку / Судова влада в Україні та інших державах: історія і сучасність (аспекти права) // Матеріали Сьомої Всеукраїнської науково-теоретичної інтернет-конференції (Львів, 25.05.2018 р.). - Львів, 2018. – С. 118-122.
 26. Поліковський М.Ф., Воловець Ю.І. Судова реформа в Україні як складова розбудови правової держави / Судова влада в Україні та інших державах: історія і сучасність (аспекти права) // Матеріали Сьомої Всеукраїнської науково-теоретичної інтернет-конференції (Львів, 25.05.2018 р.). - Львів, 2018. – С. 122-126.


А також:


 1. Поліковський М. Ф. Історія вчень про державу і право :Навчальне видання / М. Ф. Поліковський. – Львів : Львівськийінститут внутрішніх справ при НАВСУ, 1999. – 33 с.
 2. Поліковський М. Ф. Загальна теорія держави і права :Навчально-методичний посібник (практикум за модульно-кредитною системою) /М. Ф. Поліковський. – Львів : ЛЮІ МВС України, 2004. – 97 с.
 3. Поліковський М. Ф. Методичні рекомендації щодо виконаннямагістерських робіт : Методичний посібник для вищих навчальних закладів /М. Ф. Поліковський. – Львів : ЛЮІ МВСУ, 2004. – 76 с.
 4. Поліковський М. Ф. Програма для складання кандидатськогоіспиту за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історіяполітичних і правових учень / М. Ф. Поліковський. – Львів : ЛЮІМВСУ, 2005. – 80 с.
 5. Поліковський М. Ф. Основи правових знань : Програманавчальної дисципліни / М. Ф. Поліковський. – Львів : ЛьвДУВС,2006. – 18 с.
 6. Поліковський М. Ф. Історія вчень про державу і право :Програма навчальної дисципліни / М. Ф. Поліковський. – Львів :ЛьвДУВС, 2006. – 24 с.
 7. ПоліковськийМ. Ф. Правознавство : Методичнівказівки до семінарських занять та до самостійної роботи студентів – заочників1 – го курсу НКЦ м. Володимир – Волинський (Інститут дистанційногонавчання) спеціальностей 6.080101 «Геодезія, картографія і землеустрій»;6.070101 «Транспортні технології», а також інших неюридичних спеціальностейуніверситету / М. Ф. Поліковський. – Львівський національний університет «Львівська політехніка», ІНПП, 2012. – 12 с.
 8. Поліковський М. Ф. Муніципальнеправо : Плани семінарських занять, методичні рекомендації /М. Ф. Поліковський. – Львів : Львівський національний університет «Львівська політехніка», ІНПП, 2012. – 19 с.

Контакти

79000, Львів вул. Князя Романа 1/3, ХІХ -й корпус Національного університету «Львівська політехніка, каб. 333

E-mail: IDP.dept@lpnu.ua