Подольчак Надія Ігорівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Подольчак Надія Ігорівна
1984-01-15RTEmagicC Podolchak 03.jpg.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 15 січня 1984 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський банківський інститут Національного банку України
Дата закінчення 2005 р.
Галузь наукових інтересів Інноваційна функція лізингу
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент, Загородній Анатолій Григорович, Національний університет «Львівська політехніка» ,завідувач кафедри обліку та аналізу
Дата присвоєння н.с. 2010 р.
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Подольчак Надія Ігорівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»..

Загальні відомості

Дата народження: 15 січня 1984 року

Вищу освіту здобула в 2005 році, закінчивши Львівський банківський інститут Національного банку України (диплом магістра з відзнакою).

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Економічне оцінювання та розвиток лізингової діяльності машинобудівного підприємства».

Науковий керівник — кандидат економічних наук, доцент, Загородній Анатолій Григорович, Національний університет «Львівська політехніка» ,завідувач кафедри обліку та аналізу

Педагогічний стаж — 4 роки.

Має практичний досвід роботи у фінансових організаціях (АКБ «Кредитбанк» та АТ «Кредитфонд»).

Інтереси: гірськолижний спорт, йога та сучасна українська література.

Викладацька діяльність

Викладає курси:

 • «Облік в банках»,
 • «Менеджмент».

Наукова діяльність

 • Інноваційна функція лізингу

Вибрані публікації

Є співавтором посібника Управління ризиками в інноваційній діяльності: Навч.-метод. посібник / Кузьмін О.Є., Подольчак Н.Ю., Подольчак Н.І. — Львів: Вид-во НУЛП,2009. — 176 с., 8 методичних розробок, 1-го конспекту лекцій та 25 публікацій (з них 15 — наукові статті у фахових вісниках).

 1. Використання психотехнологій кольору у рекламі / Н. Ю. Подольчак, Н. І. Подольчак // Логістика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. В. Крикавський. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 114-120. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 690). -Бібліогр.: 15 назв.
 2. Інноваційна функція лізингу / Н. І. Подольчак, Л. І. Семен // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 20-21 трав. 2010 р.) : до 65-річчя каф. менедж. орг. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 357­358. — Бібліогр.: 4 назви.
 3. Методичні рекомендації визначення платоспроможності лізингоотримувачів / Н. І. Подольчак // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 200-210. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 691). -Бібліогр.: 8 назв.
 4. Оцінювання та регулювання соціально-економічної ефективності стимулювання керівника підприємства / Н. Ю. Подольчак, Н. І. Подольчак // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доп. VIM Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 4-6 листоп. 2010 р.) : до 65-річчя каф. маркетингу і логістики / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. -Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 390.
 5. Роль та місце машинобудівного підприємства на ринку лізингових послуг / Н. І. Подольчак, Л. І. Семен // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 174-181. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 682). -Бібліогр.: 8 назв.
 6. Сутність та етапи реалізації лізингової діяльності підприємства / Н.І. Подольчак, А.Г. Загородній // Вісник Волинського Національного університету ім. Лесі Українки. — Луцьк: Вежа. — 2009. — № 15. — С. 50–54.
 7. Місце та значення маркетингових ризиків у системі ризик-менеджменту лізингової діяльності машинобудівних підприємств / Н.І. Подольчак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Логістика» — Львів: Вид. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». — 2008. — № 633. — С. 548–556.
 8. Формування стратегії реалізації лізингової діяльності машинобудівним підприємством / Н.І. Подольчак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — Львів: Нац. ун-т «Львівська політехніка». — 2008. — № 624. — С.91—99.
 9. Інтегральний показник оцінювання фінансово-економічного стану лізингоотримувачів (на прикладі машинобудівних підприємств) / Н.І. Подольчак, А.Г. Загородній // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління». — Львів: Вид. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». — 2008. — № 628. — С.101—107.
 10. Огляд вітчизняного та світового ринків лізингу / Н.І. Подольчак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — Львів: Нац. ун-т «Львівська політехніка». — 2008. — № 635. — С.108 —113.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус,кімн. 315

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27

E-mail: oalp@ukr.net