Повний перелік статтей В.С.Яковина

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Повний перелік статтей


N.N. Berchenko, O.A. Dobriansky, A.V. Korovin, A.Yu. Nikiforov, V.S. Yakovyna and H. Zogg Substrate-induced strain in epitaxial lead chalcogenides by galvanomagnetic effect rotational dependence // Acta physica polonica A. — Vol. 92 (1997), No 4. — Р. 715–718.

Большакова І.А., Гур’єва Т.Є., Яковина В.С., Московець Т.А., Берченко М.М. Вплив геометрії кристалу на орієнтаційні залежності вихідного сигналу холлівського мікросенсора // Вісник Державного університету «Львівська політехніка» Елементи теорії та прилади твердотільної електроніки. — № 325 (1998). — С. 10–13.

N.N. Berchenko, V.S. Yakovyna, A.Yu. Nikiforov, H. Zogg Strain analysis of epitaxial multivalley semiconductor films using the galvanomagnetic effects rotational dependence // Proceedings SPIE. — Vol. 3890 (1999). — Р. 217–220.

В.С. Яковина Дослідження деформаційних ефектів в епітаксійних шарах АIVВVI на BaF2: вплив на зонну структуру // Фізика і хімія твердого тіла. — T. 1 (2000), № 2. — С. 221–228.

Y. Nikiforov, V. Yakovyna, N. Berchenko Laser shock waves as a tool of changing the strains in materials // Materials science and engineering A. — Vol. 288 (2000), No 2. — Р. 173–176.

Яковина В.С., Нікіфоров Ю.М., Берченко М.М. Вплив лазерно-індукованих ударних хвиль на електрофізичні параметри Hg1-xCdxTe (х=0.2) // Вісник Державного університету «Львівська політехніка» Електроніка. — № 397 (2000). — С. 87–91.

N.N. Berchenko, V.S. Yakovyna, Yu.N. Nikiforov, I.S. Virt Controlling the properties of bulk Hg1-xCdxTe by laser-induced shock waves // Proceedings SPIE. — Vol. 4355 (2001). — Р. 200–203.

Курило І.В., Яковина В.С. Вплив лазерно-індукованих ударних хвиль на дефектну структуру кристалів Hg0,8Cd0,2Te // Український фізичний журнал. — T. 46 (2001), № 11. — С. 1148–1153.

V.S. Yakovyna, N.N. Berchenko, Yu.N. Nikiforov The impact of laser shock waves on anodic oxide — compound semiconductor interface // Semiconductor physics, quantum electronics and optoelectronics. — Vol. 4 (2001), No 4. — P. 283–286.

Берченко М.М., Богобоящий В.В., Власов А.П., Іжнін І.І., Яковина В.С. Низькотемпературні методи модифікації властивостей CdxHg1-xTe та структур на його основі // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Електроніка. — № 459 (2002). — С. 18–28.

V. Yakovyna, N. Berchenko, K. Kurbanov, I. Virt, I. Kurilo, and Yu. Nikiforov Analysis of the possibility to control complex semiconductor properties by shock wave treatment // physica status solidi ©. — Vol. 0 (2003), No 3. — P. 1019–1023.

В.С. Яковина, Д.М. Заячук, Н.Н. Берченко Дефектообразование в решетке PbTe под воздействием лазерной ударной волны // Физика и техника полупроводников.— Т. 37 (2003), № 11. — С. 1313–1315. (V.S. Yakovyna, D.M. Zayachuk, and N.N. Berchenko Defect formation in PbTe under the action of a laser shock wave // Semiconductors. — Vol. 37 (2003), No. 11. — P. 1275–1277.)

Яковина В.С., Берченко М.М., Ільчук Г.А., Українець Н.А. Ударна обробка структур Hg1-xCdxTe // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Електроніка. — № 482 (2003). — С. 80–85.

Берченко М.М., Ковалюк Б.П., Нікіфоров Ю.М., Яковина В.С. Особливості впливу лазерних ударних хвиль на приповерхневі шари та границі розділення твердих тіл // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Електроніка. — № 482 (2003). — С. 33–38.

V. Yakovyna, N. Berchenko, Yu. Nikiforov, A. Izhnin Dissipation of inclusions in HgCdTe/CdTe films under the influence of laser shock waves // physica status solidi ©. — Vol. 1 (2004), No 4. — P. 682–685.

N.N. Berchenko, V.S. Yakovyna, Y.N. Nikiforov, I.I. Izhnin, K.R. Kurbanov Laser-induced shock waves processing of II–VI solid solutions interface // Journal of Alloys and Compounds. — Vol. 371 (2004), No 1-2. — P. 86–88.

V. Yakovyna, A. Matkovskii, D. Sugak, I. Solskii, S. Novosad Effects of annealing on calcium tungstate crystals // Radiation Measurements. — Vol. 38 (2004), No 4-6. — P. 403–406.

A. Senyshyn, H. Kraus, V.B. Mikhailik, V. Yakovyna Lattice dynamics and thermal properties of CaWO4 // Physical Review B. — Vol. 70 (2004). — P. 214306-1 — 214306-9.

Сенишин А.Т., Яковина В.С., Полигач О.Є. Модель міжатомних взаємодій у вольфраматі кальцію // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Електроніка. — № 513 (2004). — С. 179–186.

Яковина В.С., Жидачевський Я.А., Михайлик В.Б., Сольський І.М., Сугак Д.Ю. Вплив зовнішніх факторів на люмінесцентні властивості вольфрамату кальцію // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Електроніка. — № 532 (2005). — С. 105–111.

Яковина В.С., Курило І.В., Берченко М.М. Прояви стимульованою лазерною ударною хвилею дифузії домішок елементів першої групи в Hg0,8Cd0,2Te // Український фізичний журнал. — T. 50 (2005), № 10. — С. 1139–1144.

V. Yakovyna, N. Berchenko, M. Kuzma, A. Vlasov Influence of laser shock waves on As implanted HgCdTe // physica status solidi ©. — Vol. 4 (2007), No 4. — P. 1570–1573.

Яковина В., Федасюк Д., Сенів М., Білас О. Порівняння швидкодії програмної реалізації алгоритмів симетричного (DES) та асиметричного (RSA) шифрування // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — № 598 (2007). — С. 181–185.

V. Yakovyna, Ya. Zhydachevskii, V.B. Mikhailik, I. Solskii, D. Sugak, M. Vakiv Effect of thermo-chemical treatments on the luminescence and scintillation properties of CaWO4 // Optical Materials. — Vol. 30 (2008). — P. 1630–1634.

Яковина В.С., Одуха О.В., Сенів М.М., Білас О.Є. Дослідження основних характеристик алгоритму симетричного шифрування RC5 для побудови модуля захисту розподіленої системи теплового проектування // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — № 616 (2008). — С. 143–150.

Яковина В.С., Федасюк Д.В., Салій С.І., Сенів М.М. Дослідження характеристик криптостійкості алгоритму симетричного шифрування DES // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. — № 626 (2008). — С. 55–62.

Яковина В.С., Салій С.І., Білас О.Є. Вплив параметрів нейронної мережі на прогнозування результатів шифрування інформації алгоритмом DES // Технічні Вісті. — № 1(27), 2(28) (2008). — С. 126–129.

Яковина В.С., Одуха О.В. Вдосконалений протокол взаємної аутентифікації на основі смарт-карт для побудови модуля захисту розподіленої системи теплового проектування // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — № 650 (2009). — С. 214–221.

Я.М. Чабанюк, В.С. Яковина, Д.В. Федасюк, М.М. Сенів, У.Т. Хімка Побудова і дослідження моделі надійності програмного забезпечення з індексом величини проекту // Інженерія програмного забезпечення. — № 1 (2010). — С. 24–29.

Яковина В.С., Климаш Т.С. Програмні засоби для дослідження швидкодії алгоритму симетричного шифрування RC5 // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — № 672 (2010). — С. 195–203.

Яковина В.С., Сенів М.М., Чабанюк Я.М., Федасюк Д.В., Хімка У.Т. Критерій достатності процесу тестування програмного забезпечення // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — № 672 (2010). — С. 346–358.

N. Berchenko, I. Izhnin, V. Yudenkov, M. Pociask, V. Yakovyna Comparison of electrical properties of HgCdTe subsurface layers formed by low energy ion beam milling or anodic oxidation // Surface and Interface Analysis. — Vol. 42 (2010). — P. 902–905.

Сенів М.М., Федасюк Д.В., Чабанюк Я.М., Яковина В.С. Аналіз використання моделі надійності програмного забезпечення з динамічним показником складності проекту протягом життєвого циклу // Комп’ютерні технології друкарства. — 2010. — № 24. — С. 111–126.

В.С. Яковина, Д.В. Федасюк, Н.М. Мамроха Аналіз використання аспектно-орієнтованого програмування як засобу підвищення надійності програмного забезпечення // Інженерія програмного забезпечення. — № 2 (2010). — С. 24–29.

Сенів М.М., Федасюк Д.В., Парфенюк Ю.І., Яковина В.С., Чабанюк Я.М. Система оцінювання та прогнозування надійності програмного забезпечення // Відбір і обробка інформації. — № 33 (109). — 2010. — С. 123–129.

Сенів М.М., Федасюк Д.В., Яковина В.С. Розробка методу оцінювання і прогнозування надійності програмного забезпечення з врахуванням критерію достатності процесу тестування // Комп’ютерні технології друкарства. — 2011. — № 25. — С. 72–83.

Сенів М.М., Яковина В.С., Чабанюк Я.М., Федасюк Д.В. Метод оцінювання та прогнозування надійності програмного забезпечення на основі моделі з динамічним показником величини проекту // Комп’ютинг. — том 10. — випуск 2. — 2011. — С. 97–107. Яковина В.С. Методи т а засоби організації тестування у віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Інформатизація вищого навчального закладу. — № 703 (2011). — С. 65–68.

В.С. Яковина, Я.М. Чабанюк, М.М. Сенів, У.Т. Хімка Оцінювання та прогнозування надійності програмного забезпечення на основі моделі з індексом складності проекту // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки. — 2011. — № 2 (174). — С. 149–157.

Яковина В. Вплив параметрів моделі надійності ПЗ з індексом складності на поведінку параметра потоку відмов // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — № 719 (2011). — С. 149–153.

Яковина В., Смірнов В. Огляд основних підходів до аналізу надійності програмного забезпечення // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — № 719 (2011). — С. 278–282.

Яковина В. Вплив функції активації RBF нейронної мережі на ефективність прогнозування кількості відмов програмного забезпечення // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — № 732 (2012). — С. 36–39.

Яковина В., Нитребич О., Федасюк Д. Використання інформаційного критерію Акаїке в задачах моделювання надійності програмного забезпечення // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — № 732 (2012). — С. 190–192.

Яковина В., Смірнова Т., Смірнов В. Про можливість використання методів пошуку нечітких дублікатів для автоматизації перевірки тестових завдань // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — № 732 (2012). — С. 335–338.