Плешаков Едуард Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Плешаков Едуард Іванович
EdPleshakov.jpg
Місце народження м.Мукачево
Громадянство Українець
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Спеціальність Фізика металів
Галузь наукових інтересів Лазерне легування сплавів
Вчене звання Доцент
Поточне місце роботи Національний університет "Львівська політехніка"

Плешаков Едуард Іванович (*23 серпня 1945) — інженер-металург за спеціальністю «Фізика металів», кандидат технічних наук, доцент кафедри прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів.

Біографічні відомості

1963 р. закінчив СШ №1 м. Дрогобича. 1968 р. закінчив Львівський політехнічний інститут з присвоєнням кваліфікації інженера-металурга за спеціальністю "Фізика металів". 1968-1971 рр. навчався в аспірантурі Львівського політехнічного інституту. 1975 р. захистив дисертацію "Дослідження відпускної крихкості конструкційних сталей" на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук.

Навчально-методична робота

З 1971 року працює на кафедрі прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів на посадах асистента, старшого викладача, доцента. Упродовж 1976 - 1984 років поєднував викладацьку й наукову роботу з адміністративною, виконуючи обов’язки заступника декана механіко-технологічного факультету.

Викладає навчальні дисципліни "Матеріалознавство", "Фізичне металознавство", "Термічна обробка", "Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів", "Лазерна термічна обробка матеріалів" для студентів спеціальностей 132 Матеріалознавство і 136 Металургія.

Співавтор:

  • монографії, відзначеної премією Міністра освіти Польщі: Wyrzykovski J.W., Pleszakov E., Sieniawski J. Odkształcanie i pekanie metali. - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999. - 406 s.;
  • підручника, рекомендованого МОН України: Дяченко С.С., Дощечкіна І.В., Мовлян А.О., Плешаков Е.І. Матеріалознавство. - Харків: Видавництво ХНАДУ, 2008. - 440 с.;
  • навчального посібника, рекомендованого МОН України: В. Попович, А. Кондир, Е. Плешаков та ін. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство. Практикум. - Львів: Світ, 2009. - 552 с.;
  • навчального посібника: Прикладне матеріалознавство: збірник конкурсних завдань. Навчальний посібник / Л.І. Богун, З.А. Дурягіна, І.М. Зінь, Е.І. Плешаков та ін. // Під заг. ред. З.А. Дурягіної. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 188 с.;
  • навчального посібника: Богун Л. І., Плешаков Е. І., Швачко С. Г., Тепла Т.Л. Кольорові метали та сплави. Частина 1. Мідь та мідні сплави. // Під заг. ред. Дурягіної З.А. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2017. — 124 с.

Заступник завідувача кафедри прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів, керівник методичного семінару кафедри. Голова проектної групи (гарант) другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 132 Матеріалознавство. Член вченої і науково-методичної рад інституту інженерної механіки та транспорту.

Участь у європейських освітніх проєктах

  • Учасник програми MMATENG “Модернізація навчальних планів дворівневої програми підготовки (бакалаври/магістри) з інженерного матеріалознавства на основі компетентністного підходу та найкращого досвіду з впровадження положень Болонського процесу" (543994-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR) проєкту TEMPUS 2015 р. - 2018 р. В рамках реалізації даної програми в 2015 р. стажувався у Католицькому університеті м. Льовен (Бельгія).
  • Учасник програми подвійних дипломів KATAMARAN Польського національного агенства з питань академічного обміну "Приготування і реалізація спільних освітніх програм другого рівня вищої освіти" між Краківською і Львівською політехніками для спеціальності Матеріалознавство (2019 р. - 2021 р.).

Наукові дослідження

Напрям наукових досліджень - вивчення впливу лазерного легування на структуру, фазовий склад і властивості поверхневих шарів титанових, залізовуглецевих сплавів та опрацювання оптимальних режимів лазерного оброблення для підвищення зносотривкості, корозійної тривкості й витривалості виробів із цих сплавів. Опублікував понад 100 статей з наукової та науково-термінологічної проблематики. Член програмної ради науково-технічного журналу "Inżyneria Materiałowa" Польського товариства матеріалознавців.