Плазова Тетяна Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Плазова Тетяна Іванівна
Дата народження 10 січня 1970 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1991 р.
Галузь наукових інтересів Визвольні змагання завідновлення незалежності в Україні (1917-1939 рр.).
Науковий ступінь кандидат історичних наук
Науковий керівник доктор історичних наук, професор Голубко Віктор Євстафійович, Львівський національний університет ім. І. Франка
Дата присвоєння н.с. 2006 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2008 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра політології та міжнародних відносин

Плазова Тетяна Іванівна — кандидат історичних наук,доцент кафедри політології та міжнародних відносин Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народилась 10 січня 1970 року.

Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка .

Кандидат історичних наук за спеціальністю 20.00.02 —військова історія.

Тема дисертаційного дослідження: «Український Партизансько-Повстанський Штаб та його участь в організації антибільшовицької боротьби в Україні (1920-1921рр.) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 20.02.22 /Плазова Тетяна Іванівна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л.,2005. — 187 арк. — арк. 161-176». Захищене 10.06.2005 р.

Науковий керівник – доктор історичних наук, професор Голубко Віктор Євстафійович, Львівський національний університет ім. І. Франка

Відповідальна за організацію проведення замін викладачів,контроль обліку навчального навантаження.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

Історія міжнародних відносин

Політологія

Наукові інтереси

Визвольні змагання за відновлення незалежності в Україні(1917-1939 рр.).

Вибрані публікації

Суспільно-політична та культурно-просвітницька діяльність наукових осередків української діаспори в США / Т. І. Плазова // Українська національна ідея:реалії та перспективи розвитку:збірник наукових праць . – 2010. – N22 . – С. 28-33.

Осіння кампанія Армії УНР 1920 р. / Т. І. Плазова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 04/2012 . –N724: Держава та армія . – С. 163-168.

Становлення західноукраїнського молодіжного руху наприкінціХІХ - першій третині ХХ ст. / Т. І. Плазова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 02/2011 . – N693: Держава таармія . – С. 153-157.

Діяльність Бессарабської групи УНР восени 1921 року вконтексті боротьби українського народу за незалежність/ Т.І. Плазова // Українана рубежі ХХІ ст.: суспільно-політичні трансформації та геополітичні виклики сучасності : Матеріали Міжвуз. наук.-практ. конф., присвяч. 14-річчю незалежності України, Львів, 8 жовт. 2005 р. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів.політехніка», 2005. — С. 57-61. — Бібліогр.: 7 назв.

Ідея державності в політичній думці України : Розшир.конспект лекції з курсу політол. з метод. рек. для самост. роботи студ. усіхспец. і курсантів Військ. ін-ту / Нац. ун-т «Львів. політехніка». Військ. ін-т; Уклад.: М.П. Гетьманчук, В.В. Гулай, У.В. Ільницька, О.М. Олексин, Р.Я.Пасічний, Т.І. Плазова, О.І. Сивак, П.П. Ткачук, А.В. Тумашов, Я.Б. Турчин,Л.П. Шлемкевич. — Л., 2005. — 30 с. — Бібліогр.: 10 назв.

Методичні вказівки по підготовці до семінарських занять зкурсу «Теорія та практика комунікації» для студентів денної форми навчанняспеціальності «Міжнародна інформа­ція» / Нац. ун-т «Львів. політехніка».Військ. ін-т ; Уклад.: М.П. Гетьманчук, В.В. Гулай, У.В. Ільницька, О.М.Олексин, Р.Я. Пасічний, Т.І. Плазова, О.І. Сивак, П.П. Ткачук, А.В. Тумашов, Я.Б. Турчин, Л.П. Шлемкевич. — Л., 2005. — 27 с.

Контакти

Кафедра: вул. Митрополита Андрія 5,79013, Львів; 4-й корпус, кімната 314,

тел.. +38 (032) 258-21-89

tanialviv@list.ru