Пирог Ольга Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Пирог Ольга Володимирівна
Pyrog 1.png
д.е.н., професор, завідувач кафедри ММП
Дата народження 1980 р.
Громадянство Україна
Alma mater Дніпропетровський національний університет
Дата закінчення 2002 р.
Спеціальність Економіка підприємства
Галузь наукових інтересів управління сталим розвитком національного господарства України та її суб’єктів в умовах глобалізації
Кваліфікаційний рівень Магістр за спеціальністю «Економіка підприємства»
Науковий ступінь доктор економічних наук
Науковий керівник директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», заслужений працівник народної освіти України, доктор економічних наук, професор Кузьмін Олег Євгенович
Дата присвоєння н.с. 2014 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2015 р.
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Пирог Ольга Володимирівна — завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».


Загальна інформація

Народилась у 1980 р.

Освіта

Вищу освіту здобула у 2002 році у Дніпропетровському національному університеті, економічний факультет, спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація магістр (диплом з відзнакою).

У 2005 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Науково-методичні засади оцінки і регулювання інвестиційної діяльності в промисловому секторі регіону» за спеціальністю 08.02.03 — організація управління, планування та регулювання економіки.

У 2008 році присвоєно вчене звання «доцента кафедри економіки та управління національним господарством».

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Моделі розвитку національного господарства України в умовах постіндустріального суспільства» за спеціальністю 08.00.03 — економіки та управління національним господарством.

У 2015 році присвоєно вчене звання «професора кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва».


Професійна діяльність:

• З 2002 р. по 2013 р. працювала у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара на посадах викладача (2002 —2003 рр.), старшого викладача (2003 — 2006 рр.), доцента (2006 — 2013 рр.).

• 2013-2014 рр. — доцент кафедри фінансів (ІППТ) Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

• З 2014 р. працює на кафедрі менеджменту і міжнародного підприємництва (ММП) Інституту економіки і менеджменту (ІНЕМ) Національного університету «Львівська політехніка». З березня 2015 р. виконувала обов’язки завідувача кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва.

• З серпня 2015 р. – завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва (ММП) Інституту економіки і менеджменту (ІНЕМ) Національного університету «Львівська політехніка».


Міжнародна діяльність та стажування:

• Tempus Tasis JEP-10345-97 «Економіка навколишнього середовища – нова спеціальність в Україні» (1997 – 2001 рр.);

• наукове стажування в Georg-August University (Геттінген, Німеччина, 7-23.01.2008 р.) в рамках проекту TEMPUS Join European Project JEP 27224-2006 «Підвищення конкурентоспроможності сільського господарства України». Тематика стажування: «Економіка сільського господарства»;

• учасник літньої школи в рамках проекту TEMPUS Join European Project JEP 27224-2006 «Підвищення конкурентоспроможності сільського господарства України» (з 25.05. 2009 р. по 03.06.2009 р.);

• учасник міжнародного навчального семінару-моделювання для розбудови сучасного суспільства (цикл семінарів та моделюючих ігор в Україні, Грузії та Вірменії; організатори: Інститут міжнародної освіти CIVIC (The CIVIC-Institute), Інститут міжнародних відносин (The Institute for Foreign Cultural Relations, IFA); фінансування - Міністерство закордонних справ Німеччини) (11.11.2015 р., м. Львів);

• учасник проекту «Імплементація студентоцентрованого підходу в проектуванні та реалізації освітніх програм» в рамках Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України (British Council);

• учасник Модулю 1 Програми майбутніх лідерів в рамках Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України, яка проводиться за ініціативою Інституту вищої освіти НАПН України, Британської Ради в Україні, Фундації лідерства для вищої освіти (Сполучене королівство) (10-11.05.2016 р., м. Київ);

• викладання в Kingston University (Кінгстон, Велика Британія, 18-22.02.2019 р. ) як Teaching mobility (читання лекцій – 10 годин) в рамках програми Erasmus+ Programme Grand Agreement Number 2017-1-UK01-KA107-036029;

• учасник Міжнародного тижня для викладачів та тренінгу в рамках програми академічної мобільності Erasmus+, що проводився у Козьмінському Університеті (11-19.05.2019 р., м. Варшава, Польша);

• учасник – член творчого колективу проекту EDUQAS за програмою Еразмус+ KA2 Implementation of Education Quality Assurance 586109-EPP-I- 2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-SP (2017-2895/001-001) у період 06.05.2019 р. – 14.10.2020 р. (наказ Національного університету «Львівська політехніка» № 223-1-10 від 03.05.2019 р.).

• викладання в Kingston University (Кінгстон, Велика Британія, 02-06.03.2020 р. ) як Teaching mobility (читання лекцій – 10 годин) в рамках програми Erasmus+ Programme Grand Agreement Number 2019-1-UK01-KA107-061076.

• учасник Staff Mobility for Training для викладачів та тренінгу в рамках програми академічної мобільності Erasmus+, що проводився у Козьмінському Університеті (13-17.06.2022 р., м. Варшава, Польша);


Підвищення кваліфікації:

• з 25.02.2011 р. по 30.09.2011 р. підвищення кваліфікації (48 годин) у «Школі молодого вченого» при Головному управлінні освіти і науки, молоді та спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (сертифікат про підвищення кваліфікації № Ш 11-085);

• з 01.10.2012 р. по 1.03.2013 р. підвищення кваліфікації (46 годин) у «Школі молодого вченого. ІІ курс «Школа проектного менеджменту в освітньо-науковій сфері» (сертифікат про підвищення кваліфікації № Ш-ІІ-23);

• у 2013-2014 н.р. - повний курс навчання на Семінарі психолого-педагогічних знань (посвідчення № 108-2014 від 13.06.2014 р.);

• стажування в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Львівській області (м. Львів, 01.04.2015 р. – 29.05.2015 р.). Довідка № 03-34/5118 від 04.06.2015 р.;

• підвищення кваліфікації (стажування) у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара (м. Дніпропетровськ, 15.10.2015 р.-14.11.2015 рр.). Довідка № 89-400-16 від 16.11.2015 р.;

• стажування на СТ «Міські інформаційні системи» (м. Львів, 30.09.2019 р. – 30.11.2019 р.);

• у 2019-2020 н.р. - повний курс навчання на Семінарі психолого-педагогічних знань (посвідчення ПК № 02071010 / 000136-20 від 20.07.2020 р.).


Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

• «Глобальна економіка» (українською та англійською мовами);

• «Глобальні проблеми світового господарства та міжнародних економічних відносин»;

• «Глобальний розвиток економічних систем» (українською та англійською мовами);

• «Глобальні проблеми та виклики економічного розвитку»;

• «Формування глобальної економічної системи»;

• «Особливості розвитку Європейської економіки»;

• «Педагогічна практика».


Нагороди та відзнаки

Відзначена грамотами та подяками Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Дніпропетровської обласної ради, Дніпропетровської міської ради, Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара та Національного університету «Львівська політехніка» за багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність, високі успіхи в науково-дослідній роботі, високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів і наукових кадрів.

Нагороди та відзнаки :

• диплом ІІІ - ступеня за перемогу у Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності «Економіка підприємства» (м. Київ, 2001 р.);

• Кращий молодий учений Дніпропетровської області у 2009 р. та 2011 р. у напрямку економічні науки за результатами обласного конкурсу «Кращий молодий учений»;

• навчальний посібник «Аграрний бізнес» та монографія «Конкурентоспроможність економіки України: галузевий і територіальний аспекти» зайняли ІІІ місця у номінаціях «Навчальні посібники» та «Монографія» відповідно в VІІІ Обласному міжвузівському Конкурсі-2010 на «Кращу наукову, навчальну, навчально-методичну та художньо-публіцистичну літературу»;

• монографія «Інвестиційна діяльність у промисловому секторі регіону: теорія та методика оцінки» зайняла ІІ місце у номінації «Монографія» в IX Обласному міжвузівському Конкурсі-2012 на «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання»;

• Грамота Дніпропетровської обласної ради за вагомий особистий внесок у наукові дослідження, виховання підростаючого покоління, високий професіоналізм (2011 р.);

• Подяка Жовтневої районної у місті Дніпропетровську ради за високі успіхи в науково-дослідній роботі (2011 р.);

• Почесна грамота Дніпропетровської міської ради за багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність, високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів і наукових кадрів (2012 р.);

• Грамоти Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара за бездоганну роботу та перемогу у першому турі обласного конкурсу «Кращий молодий вчений – 2009» (2010 р.) та «Кращий молодий вчений – 2011» (2012 р.);

• Сертифікат переможця І етапу Конкурсу монографій, підручників а навчальних посібників Національного університету «Львівська політехніка» у номінації «Найкраща монографія» (1 місце) за монографію «Економічний розвиток національного господарства України: особливості та моделі в умовах постіндустріального суспільства» (2014 р.);

• Грамоти Національного університету «Львівська політехніка» та Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» за особливі здобутки в освітянській, науковій та виховній роботі (2014-2021 рр.);

• Відзнака ректора Національного університету «Львівська політехніка» - Нагрудний знак університету за успіхи в науковій роботі (посвідчення № 084 від 04.11.2014 р.);

• Диплом переможця конкурсу «Кращий молодий науковець року» навчально-наукового інституту «Львівська політехніка» за результатами 2014 року (наказ ректора Національного університету «Львівська політехніка» від 25.05.2015 р. № 96-10);

• Іменна стипендія Верховної ради України для найталановитіших молодих учених у 2015 році (постанова ВРУ від 15.09.2015 р. №689-VIII).

• Іменна стипендія Верховної ради України для найталановитіших молодих учених у 2016 році (постанова ВРУ від 07.09.2016 р. № 1494-VIII).

• Подяка Міністерства освіти і науки України (2021 р.).


Наукові інтереси

Напрями наукових досліджень — управління сталим розвитком національного господарства України та її суб’єктів в умовах глобалізації.

Вибрані публікації

Опубліковано 250 наукових праць, з них 220 наукового та 30 навчально-методичного характеру, у тому числі 13 монографій, 88 статей у фахових виданнях (з яких 30 – у міжнародних виданнях та міжнародних наукометричних базах даних), 120 публікацій апробаційного характеру, 6 навчальних посібників та 20 методичних праць, також 3 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

Навчальні посібники:

1. Кузьмін О.Є., Пирог О.В., Литвин І.В. Глобальна економіка: навчальний посібник. - Львів: Видавництво Львівська політехніка, 2016. – 300 с.

2. Кузьмін О.Є., Пирог О.В., Чернобай Л.І., Романишин С.Б., Вацик Н.О. Соціальна відповідальність: навчальний посібник. - Львів: Видавництво Львівська політехніка, 2016. - 328 с.

3. Кузьмін О.Є., Пирог О.В., Чернобай Л.І., Станасюк Н.С., Пасінович І.І. Соціальна відповідальність: практичний аспект: навчальний посібник. - Київ: Кондор, 2020. – 244 с.

4. Тимошенко Л.М., Попруга В.І., Катан Л.І., Пирог О.В., Стеблянко І.О. Економіка підприємства: навчальний посібник. - Дніпропетровськ: Заря, 2009. – 288 с.

5. Пирог О.В., Щипанова О.В. Економіка підприємства: управлінські аспекти: навчальний посібник. - Дніпропетровськ, Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2011. - 166 с.

6. Тараненко І.В., Воловик І.А., Катан Л.І., Пирог О.В. Аграрний бізнес: навчальний посібник (з грифом Міністерства аграрної політики України). - Дніпропетровськ: ДДАУ, 2009. – 248 с.


Монографії:

1. Пирог О.В. Економічний розвиток національного господарства України: особливості та моделі в умовах постіндустріального суспільства: монографія / О.В. Пирог. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. — 336 c.

2. Пирог О.В. Інвестиційна діяльність в промисловому секторі регіона: теорія та методика оцінки: монографія / О.В. Пирог. — Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2010. — 148 с.

3. Пирог О.В. Економічна стабільність суб’єктів господарювання в умовах хаотичного розвитку національної економіки України: монографія / О.В. Пирог, Н.О. Шпак, М.І. Романишин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 288 c.

4. Пирог О.В. Секторна модель розвитку національного господарства України: оцінювання структурних змін (п. 1.1) / О.В. Пирог, В.О. Катан // Сучасні підходи до соціально-економічного, інформаційного та науковотехнічного розвитку субʼєктів національного господарства: монографія / за ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2020. – 520 с. – С. 5-16.

5. Pyroh O.V. Economic Development of Ukrainian and World Economy: Evaluation and Modeling / O.V. Pyroh, L.I. Katan, V.O. Katan // Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation in the global dimension: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2019. – Vol. 3. – 355 p. – pp. 32-41.

6. Пирог О.В. Реструктурування національної економіки України за умов постіндустріального суспільства / О.В. Пирог // Взаємодія банків та інших фінансових установ з підприємствами: теорія, методика і практична реальність: монографія / за заг. ред. Л.І. Катан та Н.І. Демчук. – Дніпро: Пороги, 2018. – 460 с. – С. 32-45.

7. Пирог О.В. Методологические основы современной трансформации промышленного комплекса региона через призму инновационно-инвестиционной деятельности / О.В. Пирог // Украина и ее регионына пути к инновационному обществу: монография [в 4 т.]: [И.П. Булеев, В.И.Дубницкий, Е.М. Азарян и др.]; под общ. ред. В.И. Дубницкого, И.П. Булеева; НАН Украины. Ин-т экономики промышленности; Донецкий экономико-гуманитарный институт; Академия экономических наук Украины. — Донецк: Юго-Восток, 2011. — Т.2. — 532 с. — С. 250-270.

8. Пирог О.В. Інноваційні підходи до процесу інформатизації в умовах розвитку постіндустріального суспільства / О.В. Пирог, О.М. Сазонець// Інновації: проблеми науки та практики: монографія / під заг.ред. М.О.Кизима, В.С. Пономаренка. — Харків: ФОП Павленко О.Г., 2011. — 276 с. — С.41-63.

9. Пирог О.В. Трансформація теорій технологічного розвитку в умовах глобалізації (п. 1.3); Перспективи високотехнологічного розвитку національної економіки України (п. 6.1) / О.В. Пирог // Стратегії високотехнологічного розвитку в умовах глобалізації: національний та корпотативний аспекти: монографія / під заг. ред. Н.П. Мешко. — Донецьк:Юго-Восток, 2012. — 472 с. — С. 44-57; 359-370.

10. Пирог О.В. Інвестиційні підвалини формування нової економіки в контексті глобалізації/ О.В. Пирог // Глобалізація світогосподарського розвитку: Cui Bono : монографія / під ред. Н.В. Стукало,О.В. Дзяд. — Дніпропетровськ: Інновації, 2013. — 324 с. — С. 91-108.

11. Пирог О.В. Дніпропетровський регіон на світовому та національному ринках аграрної продукції (розділ 5) / О.В. Пирог //Конкурентоспроможність економіки України: галузевий та територіальний аспекти:монографія / за заг. ред. В.І. Тараненко. — Дніпропетровськ: Вид-во ДЕУП, 2009.— 236 с. — С. 150-186.

12. Пирог О.В. Діагностика рівня задоволення інвестиційних потреб суб’єктів господарювання (п. 5.3); Методологічні підходи до визначення перспективних регіонів та видів діяльності щодо інвестування (розділ 9, пп.9.1, 9.2, 9.3) / О.В. Пирог // Інвестиції та інвестування в соціалізації економіки України: теорія, методологія, перспективи: монографія / за ред. Л.М.Тимошенко. — Дніпропетровськ: Пороги, 2005. — 509 с. — С. 203-218; 368-407.

13. Пирог О.В. Моделювання розвитку державно-приватного партнерства у сфері зовнішньоекономічної діяльності України / О.В. Пирог, М.І. Томич // Сучасні тенденції розвитку регіонів та галузей народного господарства / Нац. металург. академія України; за ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної . – Дніпро: Пороги, 2018. – 348 с. – С. 66-81.


Статті у наукових виданнях, що індексуються у Scopus та Web of Science:

1. Shpak, N., Pyroh, O., Tomych, M., Voronovska, M., Kovtok, H. (2022) Applied Intelligent Systems of Support for Public-Private Partnership in Foreign Economic Activity. CEUR Workshop Proceedings (6th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems, COLINS 2022 - Volume I: Main, Gliwice, 12-13 May 2022, Code 180931), 3171, pp. 1499-1508 (Scopus - ISSN: 16130073). On-line: http://ceur-ws.org/Vol-3171/paper105.pdf.

2. Pyroh, O., Prokopenko M., Chernobay L., Kovalenko R., Syta Ye. Management of Business Processes and Export-Import Activity of Industrial Enterprises in the Digital Economy. Studies of Applied Economics, 2021, Vol 39, No 5 (2021). (Scopus, WoS - DOI: http://dx.doi.org/10.25115/eea.v39i5.5204) on-line: http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/5204/4784

3. Pyroh, O., Kalachenkova, K., Kuybida, H., Chmil, H., Kiptenko, V., Razumova, O. The Influence of Factors on the Level of Digitalization of World Economies. International Journal of Computer Science & Network Security (IJCSNS). 2021. Vol. 21, No.5. pp. 183-191. (WoS - DOI: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.5.26) on-line: http://paper.ijcsns.org/07_book/202105/20210526.pdf

4. Shpak, N., Kulyniak, I., Gvozd, M., Pyrog, O., Sroka, W. Shadow economy and its impact on the public administration: aspects of financial and economic security of the country's industry. Administratie si Management Public, 2021, № 36, pp. 81-101 (Scopus - DOI: 10.24818/amp/2021.36-05) on-line: https://ramp.ase.ro/_data/files/articole/2021/36-05.pdf

5. Fedushko, S., Shevchuk, A., Skoryk, H., Tymovchak-Maksymets, O., Pyroh, O. Online branding of scientific medical conference and its economic expediency. CEUR Workshop Proceedings (2019 International Conference on Rural and Elderly Health Informatics, IREHI 2019; Dakar; Senegal; 4 December 2019 through 6 December 2019; Code 162163), 2020, Volume 2647, pp. 141-153. Scopus - on-line: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85090892078&origin=resultslist#references


Статті у фахових виданнях:

1. Пирог О.В. (2004) Стабільність прямих іноземних інвестицій в Україні (на прикладі галузей промисловості Дніпропетровської області). Вісник ДДФЕІ: Економічні науки, 2004, № 1 (11), с. 76-79.

2. Пирог О.В. (2005) Іноземні інвестиції як фактор економічного зростання Україні. Актуальні Проблеми Економіки, 2005, № 5 (47), с. 15-19.

3. Пирог О.В., Катан Л.І. (2008) Сталий соціально-економічний розвиток України в умовах формування інвестиційної політики держави. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: Науковий збірник, 2008, Вип. ІV, Т. 2, с. 95-101.

4. Пирог О.В. (2010) Тенденції економічного розвитку країн Європейського Союзу та України: порівняльний аналіз. Вісник Дніпропетровського університету: Серія. «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», Вип. 2. 2010, № 10 / 2, Т. 18, с. 64-73.

5. Пирог О.В. (2010) Довгі хвилі економічного та соціального розвитку. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки, Випуск 26, Частина І, Том 1, с. 52-58.

6. Пирог О.В. (2011) Технологічний розвиток промисловості України. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: Науковий збірник, 2011, Вип. 7, Т. 2, с. 248-252.

7. Пирог О.В. (2011) Адаптація структури національної економіки України до вимог постіндустріального суспільства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління: збірник наукових праць, 2011, № 698, с. 93 — 103.

8. Пирог О.В. (2011) Науково-методичний підхід щодо визначення ймовірності досягнення України європейського рівня економічного розвитку. Экономика Крыма, 2011, № 4 (37), с. 77 — 81.

9. Пирог О.В. (2012) Концептуальні положення теорії постіндустріального суспільства для формування економіки нового типу. Экономика Крыма, 2012, № 1 (38), с. 151 — 155.

10. Kyzmin, O.E., Pyrog, O.V. (2013) The integral method to estimate the stable development of national economy under the conditions of postindustrial society. Actual Problems of Economics, 2018, Vol. 142, Is. 4, pp. 88-102 (посилання на статтю у базі Scopus: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid= 2-s2.0-84929998884&origin=AuthorNamesList&txGid= 1da6c3c04244da35e2d8c202ecbb9fb6)

11. Пирог О.В. (2014) Стабільність розвитку країн світової економіки в умовах глобалізації: оцінювання тенденцій їх зростання. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», 2014, Вип. 6 / 2014, Ч. 1, с. 111-115.

12. Пирог О.В. (2014) Постіндустріальне суспільство як парадигма розвитку національного господарства. Вісник Дніпропетровського університету. Серія. «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», 2014, Вип. 6, № 10 / 2, Т. 22, с. 64-71.

13. Pyrog O.V. (2014) Structural changes in the model of national economy of Ukraine under an influence of informatization of society. Ефективна економіка, 2014, №7. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3170 – Ефективна економіка.

14. Pyroh O.V., Katan L.I. (2015) Financial-economic instruments of environmental regulation of the agricultural sector of Ukraine. Scientific Journal of the University of Economics and Innovation in Lublin. Series: Economics, 10 (1/2015), p. 169-176.

15. Pyrog O.V., Kuzmin O.Ye., Shpak N.O. (2016) Model of sustainable development of the national economy of Ukraine: assessment of current state and prospects of development. ECONTECHMOD: An International Quarterly Journal on Economics in Technology, New Technologies and Modelling Processes, 2016, № 1 (43-50), Vol. 5, p. 43-50

16. Пирог О.В. (2017) Структурні зрушення в економічному розвитку національного господарства України: галузевий розріз. Молодий вчений. Економічні науки, 2017, №4 (44), с. 729-735.

17. Пирог О.В., Максимчук Я.С. (2017) Оцінювання стабільності економічного розвитку глобальних міст. Бізнес Інформ, 2017, №8, с. 57–65.

18. Пирог О.В., Томич М.І. (2018) Зовнішньоекономічні аспекти державно-приватного партнерства в Україні. Вісник Дніпропетровського університету. Серія. «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», 2018, Вип. 9, Т. 25, с. 59-69.

19. Пирог О.В., Катан В.О. (2018) Моделювання економічного розвитку національної економіки України. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки», 2018, №4 (12), c. 15-20.

20. Pyroh O.V., Tomych M.I. (2018) Public Private Partnership in External Economic Activity: Theoretical Aspects. Economics, Entrepreneurship, Management (EEM), 2018, Volume 5, Number 2, p. 7-10.

21. Пирог О.В., Процик І.С., Томич М.І. (2019) Концесія як перспективна форма державно-приватного партнерства: переваги та недоліки. Young Scientist. Економічні науки, 2019, №2 (66), с. 641-646.

22. Pyroh O.V., Katan L.I., Katan V.O. (2019) Stability of Economic Development of Global Cities: Evaluation and Perspectives. Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019) (Khmelnytskyi, Ukraine, 4-6 October 2019) [on-line] https://www.atlantis-press.com/proceedings/smtesm-19/125917628

23. Pyroh O.V., Poritska A.I. (2020) The Formation of Digital Business Factors. Economics, Entrepreneurship, Management (EEM), 2020, Volume 7, Number 12, р. 12-19.

24. Пирог О.В., Пасінович І.І. (2020) Соціальна відповідальність як фундамент нової парадигми бізнесу. Галицький економічний вісник, 2020, Том 65, № 4, с. 181-190.

25. Пирог О.В., Шпак Н.О. (2020) Трансформація секторної моделі розвитку у західному регіоні України в умовах нестабільності. Економіка та держава, 2020, № 6, с. 6–12.


Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори:

1. Свідоцтво № 54109 Монографія «Глобалізація світогосподарського розвитку: Cui Bono?». Співавтор: Пирог Ольга Володимирівна (дата реєстрації 17.03.2014 р.);

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 96393 Монографія «Економічний розвиток національного господарства України: особливості та моделі в умовах постіндустріального суспільства». Автор: Пирог Ольга Володимирівна (дата реєстрації 26.02.2020 р.);

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 96396 Стаття «Інтегральний метод оцінювання стабільності розвитку національного господарства в умовах постіндустріального суспільства». Співавтор: Пирог Ольга Володимирівна (дата реєстрації 26.02.2020 р.).


Участь у НМР при МОН України:

• член Науково-методичної підкомісії 292 Міжнародні економічні відносини (галузь знань - 29 Міжнародні відносини) при МОН України (наказ МОН України № 375 від 06.04.2016 р.) протягом 2016-2019 рр.

• член Науково-методичної підкомісії 292 Міжнародні економічні відносини (галузь знань - 29 Міжнародні відносини) при МОН України (наказ МОН України № 582 від 25.04.2019 р.) протягом 2019-2022 рр. (виведена зі складу у зв’язку з обранням до ГЕР НАЗЯВО – наказ № 1213 від 19.09.2019 р.).

• член Науково-методичної підкомісії 292 Міжнародні економічні відносини (галузь знань - 29 Міжнародні відносини) при МОН України (наказ МОН України № 582 від 25.04.2019 р.) у 2019 р. (виведена зі складу у зв’язку з обранням до ГЕР НАЗЯВО – наказ МОН України № 1213 від 19.09.2019 р.).


Участь у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти України:

- член Галузевої експертної ради за галуззю знань 29 «Міжнародні відносини» (з листопада 2019 р.)

- експерт з акредитації освітніх програм (за спеціальністю 073 «Менеджмент»).


Участь у професійних організаціях:

• Членство в Американській економічній асоціації (з 2015 р.);

• профіль на Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56658681200&eid=2-s2.0-84929998884

• профіль на Web of Science: https://publons.com/researcher/4150040/olha-pyroh/

• профіль на Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=ms2MLvMAAAAJ&hl=en

• профіль на ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6714-3079

• профіль на ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Olha_Pyroh

• профіль на Mendeley: https://www.mendeley.com/profiles/olha-pyroh/

• сторінка на LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/olha-%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0-pyroh-%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3-16aa64a9/


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4-й корпус, кімн. 302

Tел. +38 (032) 258-21-14

+38 (032) 258-22-89

+38 (032) 258-27-24

+38 (032)258-23-63

E-mail: Olha.V.Pyroh@lpnu.ua