Пивовар Майя Сергіївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Пивовар Майя Сергіївна
IMG-8815 Пивовар.jpg
асистент кафедри теорії права та конституціоналізму
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Острозька академія»; Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2015 р.; 2016 р.
Спеціальність правознавство
Галузь наукових інтересів конституційне право, міжнародне приватне право,

право Європейського Союзу.

Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут права, психології та інноваційної освіти , Кафедра теорії права та конституціоналізму

Пивовар Майя Сергіївна — асистент кафедри теорії права та конституціоналізму Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта:

 • 2015 р. - закінчила Національний університет «Острозька академія» та здобула кваліфікацію «бакалавр права»;
 • грудень 2016 р. - закінчила магістратуру НУ «Львівська політехніка» з відзнакою. Здобула ступінь «магістр права»;
 • вересень 2017 р. - аспірант та асистент кафедри теорії та філософії права, конституційного та міжнародного права.

Професійна діяльність:

 • вересень 2017 р. – аспірант та асистент кафедри конституційного та міжнародного права НУ «Львівська політехніка»;
 • з жовтня 2020 р. – асистентка кафедри теорії та філософії права, конституційного та міжнародного права.


Навчальні курси

 • конституційне право;
 • державне (конституційне) право зарубіжних країн;
 • актуальні проблеми конституційного та міжнародного права;
 • міжнародне приватне право.


Нагороди та відзнаки

 • Сертифікат члена Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України» (2015 р.);
 • Сертифікат учасника Всеукраїнського форуму з Податкового права України (2015 р.);
 • Сертифікат випускника юридичної клініки «Pro bono» як структурного підрозділу НУ «Острозька академія» (2015 р.),
 • Certificate of completion/internship of European educational project "The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice" (Poland),
 • Сертифікат учасника VII Міжнародної і Мультидисциплінарної Наукової Конференції Дилеми Сучасної Освіти «Недоліки в процесі освіти/Недоліки процесу освіти. (Польща)

Наукові зацікавлення:

Працює над проблемами конституційного права, змінами до Конституції України, досліджує правові засади взаємодії державної влади та опозиції у період демократичної трансформації.


Вибрані публікації

 1. Ковальчук В.Б., Пивовар М.С. Люстрація як механізм захисту основ демократії та прав людини в Україні. Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". Серія : Юридичні науки. 2017. № 865. C. 550-556.
 2. Пивовар М. Політична опозиція та її роль в процесі становлення демократичної, правової держави. Economic and law paradigm of modern society. 2018. Issue 2. С. 111–116.
 3. Пивовар М. С. Правові засади взаємодії державної влади та опозиції в Україні та Литовській Республіці : порівняльний аналіз. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. Вип. 5. Том 1. С. 44–47.
 4. Пивовар М. С. Проблеми правового регулювання взаємодії державної влади та опозиції в сучасній Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. 2019. Вип. 23. С. 122–126.
 5. Пивовар М. С. Правові гарантії опозиційної діяльності : досвід Французької Республіки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2019. Вип. 58. Том І. С. 39–42.
 6. Ковальчук В. Б., Пивовар М. С Legal aspects of the correlation of lustration and the protection of human rights and freedoms in Ukraine. Visegrad Journal on Human Rights.2019. №1 (volume) 2019. P.188-192.
 7. Пивовар М. С. Напрямки реформування Верховної Ради України в механізмі взаємодії державної влади та опозиції. Visegrad Journal on Human Rights. 2019. Випуск № 6. vol. 2. С. 250-254.
 8. Ковальчук В.Б., Пивовар М.С. Про правову природу люстрації та механізми її легітимного запровадження в Україні. Право та держава у метаантропологічній проекції сучасності : матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (м. Львів, 27 квітня 2017 року). Львів. C. 124-129.
 9. Пивовар М.С. До питання про правову природу люстрації. Теорія і практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід : матеріали Третьої науково-практичної конференції (м. Львів, 19 травня 2017 року). Львів. C. 240-241.
 10. Пивовар М.С. Результати та досягнення міжнародних відносин між Україною та НАТО. Правові засади європейської та євроатлантичної інтеграції України: досягнення та перспективи : матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (м. Львів, 31 жовтня 2017 року). Львів : "Львівська політехніка". C. 150-153.
 11. Пивовар М.С. Парламентська опозиція: історія становлення, поняття та види. Теорія і практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід : матеріали Четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 27 квітня 2018 р.). Львів: ННІНПП НУ «Львівська політехніка», 2018. С. 82- 87.
 12. Пивовар М.С. Поняття, структура та функції інституту парламентської опозиції. Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 30 травня 2018 р.). Львів: ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2018. С. 43-44.
 13. Пивовар М. С. Вестмінстерська модель парламентської опозиції: досвід для України. Правові засади європейської та євроатлантичної інтеграції України: досягнення та перспективи : матеріали учасників третьої всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 22 листопада 2019 р.). Львів, 2019. C. 55-59.
 14. Пивовар М. С. Права парламентської опозиції на представництво у керівництві парламенту та її органів: перспективи законотворення. Конституційна реформа в Україні: досвід країн Центральної і Східної Європи : збірник матеріалів учасників Першої науково-практичної конференції (м. Львів, 19 квітня 2019 р.). Львів, 2019. C. 58-60.
 15. Kovalchuk V. B., Pyvovar M. S. Рroblems of the Law of Ukraine «On the Purge of Power» realization in the context of Human Rights protection. Актуальні проблеми забезпечення захисту прав та свобод людини в умовах інтеграції України в європейський простір : збірник матеріалів Міжнародної конференції (м. Львів, 25 жовтня 2019 р.). Львів, 2019. P. 140–142.
 16. Пивовар М. С. Інститут політичної опозиції в контексті захисту прав людини: досвід для України. Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції : матеріали Міжнародної науково практичної конференції (м. Кропивницький, 27–28 травня 2020 р.). 2020. C. 280-282.
 17. Пивовар М. С. Взаємодія опозиції та державної влади в контексті реформування Верховної Ради України. Конституційна реформа в Україні: досвід країн Центральної і Східної Європи : збірник матеріалів Другої міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 16 жовтня 2020 р.). Львів, 2020. C. 114-117.
 18. Ковальчук В. Б., Пивовар М. С. Принципи взаємодії державної влади та опозиції в умовах демократичної трансформації: досвід України. Modern science and practice : abstracts of XV International scientific and practical conference. Varna, Bulgaria, 4-5 May, 2020. C. 192-195.


Контактна інформація

вул. Кн. Романа 1/3, м.Львів, 79000; 19-й корпус, кім. 327