Петрушенко Віктор Леонтійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Петрушенко Віктор Леонтійович
RTEmagicC petrushenko sm 01.JPG111.jpg
д.філос.н.., проф.
Дата народження 1 серпня 1946 року
Місце народження селище Черкесовське, Новоанінського р-ну Волгоградської області
Громадянство Україна
Alma mater Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка
Дата закінчення 1975 р.
Спеціальність «філософія»
Галузь наукових інтересів історією світової філософії під кутом зору виявлення в ній людських екзистенціальних та пізнавальних можливостей.
Науковий ступінь доктор філософських наук
Дата присвоєння н.с. 2004 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2005 р.
Поточне місце роботи звільнився у 2020 році

Петрушенко Віктор Леонтійович — доктор філософських наук , завідувач кафедри філософії Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народився 1 серпня 1946 року в селищі Черкесовському, Новоанінського р-ну Волгоградської області Росії, СРСР, в сім’ї працівника радгоспу, колишнього фронтовика.

Жив і навчався в селищі Польовому (радгосп ім. Вільямса).

Після закінчення школи навчався в Київському річковому технікумі (в певний час — Технікум водного транспорту); за першою середньою освітою — технік-судноводій (спеціальність — «штурман річкового та малого морського плавання»).

Працював на суднах м. Миколаєва, м. Ізмаїла, м. Чорнобиля, служив на військовому кораблі в м. Балаклава.

У 1970 р. поступив на філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка, який закінчив з відзнакою у 1975 р.

Із цього ж року працює на кафедрі філософії Львівської політехніки; пройшов шлях від асистента кафедри до її завідувача (з 2002 року до 2020 року).

Наукові інтереси завжди були пов’язані з історією світової філософії, але під кутом зору виявлення в ній людських екзистенціальних та пізнавальних можливостей.

У 1979 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Співвідношення соціального та гносеологічного у конституюванні знання» (м. Львів),

у 2003 р — докторську дисертацію на тему «Знання як форма зв’язку свідомості і буття» (м. Одеса).

У 2005 р. отримав вчене звання професора по кафедрі філософії

Навчальна робота

Навчально-педагогічна діяльність пов’язана із кількова вищими навчальними закладами: Національним університетом «Львівська політехніка», Національним університетом «Острозька академія», філософським відділенням Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, Університетом «Львівський Ставропігіон» та Прикарпатським інститутом ім. М.С.Грушевського МАУП.

Розробив робочі навчальні програми цілої низки філософських дисциплін, в тому числі курсів «Філософія науки і техніки» (вперше в Україні), «Когнітологія», «Метафізика і онтологія», «Культурологія». Розробив авторську структуру курсу «Філософія» для вищих навчальних закладів ІІІ — ІV рівнів акредитації, згідно якої побудований авторський підручник (витримав 5 видань).

Нагороди та відзнаки

RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України (2004 р.)


RTEmagicC Pochesna gramota LP.JPG.JPG Почесна грамота Львівської політехніки (2008 р.)

Наукові інтереси

Коло наукових інтересів — історією світової філософії під кутом зору виявлення в ній людських екзистенціальних та пізнавальних можливостей.

Вибрані публікації

Автор численних наукових, методичних та публіцистичних праць (разом понад 100 публікацій). Серед них — 4 наукові монографії, 2 навчальні посібники, написані одноосібно, 1 — у співавторстві, а також 4 навчальні посібники, підготовлені за його редакцією. Має публікації за межами України (Росія, Японія, Польща).

Серед них:

 1. Петрушенко В. Эпистемология морального сознания, или о достойном мышлении согласно Блезу Паскалю // Філософські пошуки. – 2019. – Вип. 1 (9) : Філософсько-методологічні, історико-філософські та історико-культорологічні дослідження. – С. 22–31.
 2. Petrushenko Viktor, Chursinova Oksana. Philosophical and anthropological dimension of technoscience // Filosofija. Sociologija. – 2019. – T. 30, № 3. – P. 199–205. (SCOPUS, Web of Science Core Collection).
 3. Петрушенко В. Л. Структура і розвиток знання: закономірності пізнавального процесу // Humanitarian Vision. – 2018. – Vol. 4, № 2. – P. 46–50.
 4. Петрушенко В. Л. Про науково-аналітичне, етичне та естетичне пізнання історії // Філософські пошуки. – 2018. – Вип. 2 (8) : До 100-річчя виходу в світ першого тому книги О. Шпенглера "Занепад Заходу". – С. 3–12.
 5. Petrushenko Viktor, Petrushenko*** Oksana. Аn epistemological analysis of the cognitive grounds of technology phenomenon in its modern discoveries // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: філософія. – 2018. – Вип. 806. – С. 9–14.
 6. Знання як форма зв’язку свідомості і буття [Текст] : автореф. дис... д-ра філос. наук: 09.00.02 / Петрушенко Віктор Леонтійович ; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 36 с.
 7. Епістемологія як філософська теорія знання [Текст] / В. Л. Петрушенко ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Вид-во Держ. ун-ту «Львівська політехніка», 2000. — 296 с. — Бібліогр.: с. 287-293. — ISBN 966-553-075-5
 8. Основи філософських знань [Текст] : навч. посібник для студ. вищих закл. освіти І-ІІ рівнів акредитації / В. Л. Петрушенко. — К. : Каравела ; Л. : Новий Світ-2000, 2002. — 296 с. — (Вища освіта в Україні). — Бібліогр.: с. 281-291. — ISBN 966-95596-03-2 «Каравелла». — ISBN 966-7827-19-4 «Новий світ-2000»
 9. Релігієзнавство [Текст] : навч. посіб. для студ. усіх напрямів підгот. / І. М. Сурмай [та ін.] ; ред. І. М. Сурмай ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2004. — 339 с. — Бібліогр.: в кінці розд. — ISBN 966-553-418-1
 10. Етика та естетика [Текст] : навч. посіб. для студ. усіх напрямів підгот. / В. Л. Петрушенко [та ін.] ; ред. В. Л. Петрушенко ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2006. — 251 с. — Бібліогр.: в кінці тем. — ISBN 966-553-569-2
 11. Тлумачний словник основних філософських термінів [Текст] / В. Л. Петрушенко ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2009. — 264 с. — ISBN 978-966-552-828-8
 12. Філософія знання: онтологія, епістемологія, аксіологія [Текст] : монографія / В. Л. Петрушенко ; Національний ун-т «Львівська політехніка». Кафедра філософії. — Л. : Ахілл, 2005. — 320 с. — ISBN 966-7617-88-2
 13. Філософія [Текст] : навч. посіб. / [В. Л. Петрушенко та ін.] ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — 2-ге вид., допов. і переробл. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013 .
 14. Ч. 1 : Історія світової філософії. — 2013. — 170 с. : табл. — Бібліогр. в кінці тем. — 300 экз. — ISBN 978-617-607-452-6
 15. Філософія [Текст] : навч. посіб. / [В. Л. Петрушенко та ін.] ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — 2-ге вид., допов. і переробл. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013 .
 16. Ч. 2 : Історія української філософії. Фундаментальні проблеми сучасної філософії. — 2013. — 158 с. : табл. — Бібліогр. в кінці тем. — 300 экз. — ISBN 978-617-607-447-2

Контакти

вул. Митрополита Андрія 5, 79013, Львів 4-й корпус, кімната 328

тел..: +38 (032) 258-26-41

E-mail: victor.l.petrushenko@lpnu.ua