Петровська Галина Андріївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Петровська Галина Андріївна
Petrovska.jpg
старший викладач
Дата народження 5 грудня 1958 року
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1981
Спеціальність Електронні прилади
Поточне місце роботи Кафедра електронної інженерії, НУ «Львівська політехніка»

Петровська Галина Андріївна — старший викладач кафедри електронної інженерії Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

Народилася 5 грудня 1958 року у м. Львові.

У 1976 році закінчила Львівську середню школу № 49 із золотою медаллю.

У 1981 році закінчила Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Електронні прилади».

З 1981 року по 1995 рік працювала інженером-конструктором, начальником конструкторського бюро іонних лазерів, зам. начальника відділу газових лазерів в СКБ ВО «Полярон». В цей період керувала рядом дослідно-конструкторських робіт із розробки та впровадження у виробництво газових лазерів та систем на їх основі, неруйнівних методів контролю на базі лазерної та голографічної інтерферометрії, керувала лабораторією з розробки та виготовлення лазерної оптики.

З 1995 року — старший викладач кафедри фотоніки Національного університету «Львівська політехніка».

З 22 березня 2022 року – старший викладач кафедри електронної інженерії Національного університету «Львівська політехніка».

Захоплення: гірський туризм, альпінізм.

Педагогічна робота

Навчальні дисципліни

На кафедрі фотоніки читає курси лекцій з дисциплін:

 • Оптичні мікросистеми,
 • Прикладна голографія,
 • Проектування лазерів та лазерних систем.

Навчально-методичні публікації

Уклала та опублікувала ряд навчально-методичних розробок до курсів «Прикладна оптика», «Голографія», «Основи проектування та конструювання лазерів».

 • Практикум з прикладної оптики : метод. вказівки до розв’яз. задач з курсу «Прикладна оптика» для студ. баз. напряму 6.051004 «Оптотехніка» / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; уклад.Г.А. Петровська. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2007. — 72 с. — Бібліогр.: с.71 (4 назви).

Наукова робота

Наукові інтереси

 • оптичні неруйнівні методи контролю та діагностики параметрів матеріалів, оптичних елементів та елементів конструкцій,
 • застосування наближених методів аналізу дифракції на фазових гратках.

Наукові публікації

Автор 5 винаходів. Опублікувала понад 50 наукових праць, серед яких:

 1. Області застосування наближених методів аналізу дифракції на фазових гратках / B.М. Фітьо, Г.А. Петровська, В.В. Мисак // Вісник НУ «Львівська політехніка»: Електроніка. — 2005. - №532. — С.178-183. — Бібліогр.: 16 назв.
 2. Фототепловий метод визначення коефіцієнта поглинання дзеркальних покрить / Г.А. Петровська, І.В. Демкович, Я.В. Бобицький // ВВісник НУ «Львівська політехніка»: Електроніка. — 2005. — №532. — С.170-178. — Бібліогр.: 12 назв.
 3. Application areas of approximate methods for analysis of thin gratings. Talbot’s effect / G.A. Petrovska, V.M. Fitio, V.V. Myssak // Proc. of the Int. conf. on laser and fiber-optical networks modeling co-located with Conf. on Precision oscillations in electronics and optics, Yalta, Crimea, Ukraine, Sept. 15-17, 2005. — Yalta, 2005. — P.159-162. — Bibliogr.: 5 titles.
 4. Measurement photothermal method of covering thickness / I. Demkovych, H. Petrovska, Ya.Bobitski // Proc. of III Int. Conf. on Materials Testing: Proceedings. — Nuernberg, Germany, 10-12 May 2005. — P.151-158. — Bibliogr.: 3 titles.
 5. The photothermal method for testing of parameters of thin-film coatings / H. Petrovska, I. Demkovych, Ya. Bobitski // Proc. of the II Int. Conf. on Advanced Optoelectronics and Lasers. — Yalta, Crimea, Ukraine, Sept. 12-17, 2005. — Vol.2. — P.290-293. — Bibliogr.: 4 titles.
 6. Проектування дзеркал оптичних резонаторів поліхромних лазерів / Я.М. Бондарчук, Г.А.Петровська, В.Я. Татарин // Ювіл. 10-та Відкрита наук.-техн. конф. проф.-викл.складу Ін-ту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки НУ «Львів.політехніка» з проблем електроніки: тези доп., 3–5 квіт. 2007 р. — Л.: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2007. — С.9. — Бібліогр.: 2 назви.
 7. Фототепловий метод для діагностики та ідентифікації конструкційних матеріалів / Я.В.Бобицький, І.В. Демкович, Г.А. Петровська // Машиностроение и техносфера ХХІ века: сб. тр. XIV Междунар. науч.-техн. конф., 17–22 сент. 2007 г., Севастополь. — Донецк, 2007. — T.1. — С.95–102. — Бібліогр.: 10 назв.

Інформація для контактів

Електронна пошта
Halyna.A.Petrovska на lpnu.ua

Адреса
м. Львів, пл. Св. Юра 1, 79013,
3-й навч. корпус, кімната 226.

Телефон
+38 (032) 258-25-81