Петровська Інга Ростиславівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Петровська Інга Ростиславівна
RTEmagicC petrovska s 01.jpg.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 5 березня 1973 року.
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка».
Дата закінчення 1995 р.
Галузь наукових інтересів психодіагностика (візуальна психодіагностика);

нечітке лінгвістичне оцінювання параметрів людини; діагностика професійних деформацій менеджерів освіти.

Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор біологічних наук, кандидат технічних наук, професор Кизименко Леонід Дмитрович, завідувач кафедри інженерно-педагогічної підготовки Національного університету «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2006 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2008 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут права та психології , Кафедра психології, педагогіки і соціального управління

Петровська Інга Ростиславівна — кандидат технічних наук, доцент кафедри психології, педагогіки і соціального управління , Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 5 березня 1973 року.

В 1995 році закінчила Державний університет «Львівська політехніка».

В 2005 році захистила дисертацію на тему «Математична модель психосоціальної сфери людини для системи підтримки прийняття психодіагностичних рішень [Текст] : дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Петровська Інга Ростиславівна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». - Л., 2005. - 225 арк.: рис., табл. - арк. 174-186».

Науковий керівник — доктор біологічних наук, кандидат технічних наук, професор Кизименко Леонід Дмитрович, завідувач кафедри інженерно-педагогічної підготовки Національного університету «Львівська політехніка».

Заступник завідувача кафедри.

В 2008 році присвоєно вчене звання доцента кафедри психології і педагогіки.

Є членом асоціації практичних психологів Львівської області.

Була учасником навчально-практичних семінарів по: кататимно-імагінативному методу «символдрама» та пісковій терапії.

Основні курси

 • Математичні методи в психології;
 • Психодіагностика;
 • Політична і соціальна реклама;
 • Основи психології і педагогіки;
 • Психологія реклами;
 • Логіка;
 • Психологічні експрес-діагностичні технології в системі управління персоналом і бізнесі;
 • Основи психологічної експрес-діагностики;
 • Психологія управління поведінкою людини;
 • Діагностика характеристик людини в системі освіти.

Наукові інтереси

психодіагностика (візуальна психодіагностика);

нечітке лінгвістичне оцінювання параметрів людини;

діагностика професійних деформацій менеджерів освіти.

Вибрані публікації

Опубліковано понад 70 наукових та навчально-методичних праць.

Серед них:

 1. Петровська І.Р. Щодо проблеми розвитку кар'єрного потенціалу студентів // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Випуск 2. Том 1. – Херсон, 2014. – С. 104-108.
 2. Петровська І.Р. Особливості роботи викладачів вищої школи з обдарованими студентами // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток4 до Вип. 31, Том ІV (12): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські читання». – К.: Гнозис, 2014. – С. 332–339.
 3. Петровська І.Р. Особливості формування авторитету викладача вищого навчального закладу // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Київ, 2014. – Том 11. – Вип. 11. – Ч.2 – С. 254–262.
 4. Петровська І.Р. Практикум з психодіагностики. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 52 c.
 5. Петровська І.Р. Психологія реклами: Навчально-методичний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 126 c.
 6. Програми та зразки тестових завдань для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (Інститут гуманітарних та соціальних наук, Інститут права та психології): Навчальний посібник для вступників до Національного університету «Львівська політехніка» на рівень магістра / О.П. Гілета, Н.О. Думанський, І.Р. Петровська, В.Є Савка, М.М. Сірант. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 132 с.
 7. Петровська І.Р. Логіка: Навчальний посібник. 2-ге вид. перероб. і доп. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 146 с.
 8. Петровська І.Р. Моделювання психосоціальних параметрів людини для системи підтримки прийняття психодіагностичних рішень // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 3 до Вип. 31: Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології». – К.: Гнозис, 2014. – С. 120–127.
 9. Петровська І.Р. Співвідношення факторів та наслідків синдрому емоційного вигорання та показників мотиваційної структури викладачів вищого навчального закладу // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 2. Том 20. – Одесса: КУПРИЕНКО, 2013. – ЦИТ: 213–481. – С. 28–33.
 10. Петровська І.Р. Соціально-психологічні детермінанти моделі впровадження інформаційно-комунікативних технологій та дистанційного навчання в діяльності освітніх закладів / І.Р.Петровська // Теоретичний та науково-методичний часопис «Міжнародні челпанівські психолого-педагогічні читання». Серія «Вища освіта України». Збірник «Психологічні науки: проблеми і здобутки». - Київ, 2012. – С. 340-348.

Контакти

вул. С.Бандери 12, м. Львів, 79013; головний корпус, кімн. 222

Тел.: +38 (032) 258-26-23

E-mail: PPSY_INPP@lp.edu.ua