Петришин Наталія Ярославівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Петришин Наталія Ярославівна
Petryshyn.jpg
Науковий ступінь К.е.н. (диплом ДК №058743)
Вчене звання Доцент (атестат 12ДЦ №032732)


Посада

Доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, заступник завідувача кафедри з наукової роботи


Освіта

Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація магістра з менеджменту, 2005 р.


Професійна діяльність

2012 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, заступник завідувача кафедри з наукової роботи

2011 – 2012 – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

2010 – 2011 – Національний університет «Львівська політехніка», старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

2006 – 2010 – Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: «Соціально-економічна діагностика», «Адміністративний менеджмент», «Стратегічний менеджмент», «Стратегії міжнародного бізнесу»


Науково-дослідна робота

Назва дисертаційної роботи: «Технології стратегічного планування діяльності машинобудівних підприємств» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами), 2010 р.


Участь у держбюджетній роботі

 • ДБ/ПСМ «Методологія та інструментарій процесійно-структурованого менеджменту», 2011-2012 рр.
 • ДБ/ФАКТОР «Полікритеріальна діагностика діяльності підприємств на засадах матриці індикаторів», 2009-2010 рр.
 • ДБ/ТЕОР «Формування та розвиток системи індикаторів виробничо-господарської діяльності підприємств: теоретико-методологічні та методичні засади», 2007-2008 рр.


Участь у госпдоговорах

 • ГД №125 «Розроблення системи розвитку адміністративно-управлінських компетентностей бригадирів ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет», 2014-2015 рр.
 • ГД № 421 «Оптимізування технології здійснення зовнішньоекономічних операцій ТОВ «Торговий дім «ГАЛКА»», 2016 р.
 • ГД № 599 «Розроблення системи економічної діагностики на Дочірньому підприємстві «Клас-контакт» Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародна інформаційно-консалтінгова група»», 2017 р.
 • ГД № 639 «Розроблення системи розвитку фахових менеджерських компетентностей бригадирів ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет»», 2017 р.
 • ГД № 902 «Оптимізування витрат на формування та утримання виробничих запасів ТзОВ «Науково-виробнича фірма «Марка», 2018 р.
 • ГД № 365 «Розроблення технології управління проектами в сфері митно-брокерської діяльності ТОВ «ФСО ГРУП УА»», 2019 р.


Керівник наукових напрямків кафедри

 • «Проблеми формування системи менеджменту в умовах глобалізації» (номер державної реєстрації 0113U001364)


Підвищення кваліфікації

2019 - стажування у ТзОВ НВП "Електроприлад"

2019 - стажування Вищій Школі Економіки (м. Білосток, Польща)

2017-2018 – семінар педагогічних знань у Національному університеті «Львівська політехніка»

2015 – стажування у ТзОВ «Виробничо-комерційна фірма «Росток»

2012 – курси семінарів-тренінгів «Development of communication skills» у Національному університеті «Львівська політехніка»

2010 – стажування у ЗАТ «Автонавантажувач»


Основні публікації за останні роки

Підручники та навчальні посібники

 • Соціально-економічна діагностика в умовах європейського співробітництва: [навч. посібн.] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин, М.Є. Адамів, А.М. Дідик, В.І. Лемішовський. — Львів: Видавництво ТзОВ "Аудиторська група "Західна аудиторська група", 2018. — 224 с.
 • Соціально-економічна діагностика підприємств: теоретико-методичні положення, лабораторні роботи та курсовий проект: [навч. посіб.] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин, О.В. Мукан, Л.С. Ноджак. – Львів: Видавництво «Центр Європи», 2016. – 234 с.
 • Менеджмент: [навч. посібн. для самостійної роботи студента] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин. – Академвидав, 2012. – 296 с. – (Серія «САМ!»).
 • Соціально-економічна діагностика в умовах глобалізації: [навч. посібн.] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин, Л.С. Ноджак, О.С. Скибінський. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 284с.
 • Основи бюджетування зовнішньоекономічної діяльності організації: [навч. посібн.] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Л.С. Ноджак, Н.Я. Петришин, Ю.Л. Логвиненко. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 216 с.
 • Кузьмін О.Є. та ін. Прикладний менеджмент: [навч. посібник] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 292 с.


Монографії

 • Кузьмін О. Є. Комунікаційні системи підприємств: оцінювання, активізування та ефективність: монографія / О. Є. Кузьмін, Ю. Б. Малиновська, Н. Я. Петришин, Ю. В. Малиновський. – Львів: Растр-7, 2019. – 184 c.
 • Процесно-структурований менеджмент: методологія та інструментарій: [монографія] / [О.Є. Кузьмін, І.В. Алєксєєв, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин та ін.]; за ред. д.е.н., проф. О.Є. Кузьміна. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2013. – 428 с.
 • Петришин Н.Я. Стратегічна діяльність підприємств: технології планування та побудова карт: [монографія] / О.Є. Кузьмін, Н.Я. Петришин, К.О. Дорошкевич. – Львів : Міські інформаційні системи, 2011. – 320 с.


Наукові статті


 • Петришин Н.Я., Подра О.П. Особливості розвитку вітчизняного страхового ринку та напрями активізації страхової діяльності в умовах становлення цифрової економіки [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – 2020. – № 5.
 • Петришин Н.Я., Чиркова Ю.Л., Бортнікова М.Г., Хомік О.В. Оптимізування податкового навантаження вітчизняних підприємств на засадах впровадження зовнішньоекономічних операцій у режимі переробки // Економічний простір : збірник наукових праць / Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. – 2019. – № 145. – С. 84–103.
 • Петришин Н.Я., Бортнікова М.Г., Чиркова Ю.Л. Технологія реалізування стратегічного консалтингу підприємств // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 10. – С. 24–27.
 • Petryshyn N., Chyrkova Y., Bortnikova M. A model for strategic planning technologies analysis in enterprises // Journal Association 1901 “SEPIKE”. – 2019. – Ed. 25. – P. 39–46.
 • Dvulit Z., Melnyk O., Chyrkova Y., Petryshyn N., Bortnikova M. Diagnostics of the structural risk level in the sphere of waste management at Ukrainian railways [Електронний ресурс] // MATEC Web of Conferences. – 2019. – Vol. 294: 2nd International scientific and practical conference “Energy-optimal technologies, logistics and safety on transport” (EOT-2019), September 19–20, 2019, Lviv, Ukraine.
 • Петришин Н.Я. Аналізування розвитку навчально-наукової діяльності закладів вищої освіти / М.І. Бублик, Н.І. Дуляба, Н.Я. Петришин, Х.В. Дрималовська // Економічний аналіз. – 2018. – Том 28. - №1. - С. 30-39.
 • Petryshyn N. Revisiting the issue of development of the legal framework for cluster development / O.Ye. Kuzmin, O.O. Maslak, V.Yo. Zhezhukha // Проблеми економіки. – 2018. - № 1 (35). - С. 101-107.
 • Петришин Н.Я. International diagnostic systems as instruments of business entities diagnostics in the conditions of European integration / О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин, Ю.Л. Чиркова // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 11/1. – C. 27–32.
 • Petryshyn N. Security provision mechanism of the industry innovative development under conditions of national economics clustering: functions and practical value / O. Kuzmin, O. Maslak, N. Petryshyn // Association 1901 «SEPIKE». – Poitiers, Frankfurt, Los Angeles, 2017. – Edition 16. – P. 110-114.
 • Петришин Н.Я. Система бізнес-індикаторів діагностики ефективності стратегічного планування / О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин, В.Й. Жежуха // Економіка. Фінанси. Право. – № 4/1 (2016). - С. 41-44.
 • Петришин Н. Я. Технологія HR-менеджменту в межах антисипативного управління підприємствами / М.Є. Адамів, Н.Я. Петришин // Вісник Донецького національного університету. Серія В: Економіка і право. – 2015. – № 1/2015. –C. 9–13.
 • Петришин Н.Я. Комплексне дослідження стану антисипативного управління на вітчизняних машинобудівних підприємствах / О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин, М.Є. Адамів // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – Харків, НАУ ХАІ, 2014. – № 2(26). – С. 14-23.
 • Petryshyn N. The analyses of marketing strategies for innovations / V. Kharchuk, I. Kendzor, N. Petryshyn // Econtechmod. An International Quarterly Journal on Economics in Technology, New Technologies and Modelling Processes. – Lublin, Lviv, Cracjw – 2014. – Vol. 1 – No.1. – P. 49-54.