Петрик Василь Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Петрик Василь Михайлович
Петрик.jpg
к. арх., доцент
Дата народження 2 серпня 1971 року
Місце народження м. Дрогобич
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1994 р.
Галузь наукових інтересів Архітектурно-планувальна структура княжих дворів Галицької землі в ХІ-ХІІІ
Науковий ступінь кандидат архітектури
Дата присвоєння н.с. 2003 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2006 р.
Поточне місце роботи кафедра архітектури та реставрації , Інститут архітектури, Національний університет «Львівська політехніка»

Петрик Василь Михайлович — кандидат архітектури, доцент кафедра архітектури та реставрації Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка»

Загальна інформація

Народився 2 серпня 1971 року в місті Дрогобичі.

У 1988 -94 рр. навчався на Архітектурному факультеті Львівської політехніки.

З 1990 року почав працювати в Галицькій архітектурно-археологічній експедиції.

У 1994-97 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі РРАК, у 1997-1999 рр. – науковий співробітник Регіонального науково-дослідного центру «Рятівна археологічна служба».

З 1999 р. працював викладачем Дрогобицького державного педагогічного університету ім.І.Франка, інженером кафедри РРАК, на посаді провідного архітектора Науково-дослідної лабораторії №104 Національного університету "Львівська політехніка" (науковий керівник – д.арх., проф. М.В.Бевз) виконував ряд науково-дослідних та проектних робіт на пам'ятках давнього Галича, зокрема: 1) Ескізний проект консервації та музеєфікації фундаментів Успенського собору та каплиці св.Василія в с.Крилосі (2001 р.); 2) Ескізний проект благоустрою території Успенської церкви в с.Крилосі.

Серед науково-дослідних і проектних розробок впроваджуються також «Генеральний план розвитку Державного історико-культурного заповідника у м.Белзі», «Концепція розвитку м.Белза».

З 2002 р. працює також заступником директора, головним архітектором Державного історико-культурного заповідника в м.Белзі.

У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію «Архітектурно-просторова організація стольних городів Галицької землі XI - XIII століть [Текст] : дис... канд. архітектури: 18.00.01 / Петрик Василь Михайлович ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2003. - 260 арк. - арк. 183-210.».

З 2006 р. – доцент кафедра архітектури та реставрації .

Дійсний член УНК ІКОМОС, член Українського товариства охорони пам’яток історії та культури.

Навчальна робота

Викладає курси:

  • Архітектурне проектування
  • Комп`ютерні технології в діагностиці та реставрації каменю
  • Новітні технології фіксації та ком’ютерне моделювання історичних архітектурних об’єктів
  • Спецфотографія

Наукова робота

Брав участь у дослідженнях численних архітектурно-археологічних пам'яток давнього Галича (під керівництвом Юрія Лукомського): церква Благовіщення, церква в урочищі "Царинка", церква Св. Пантелеймона, Успенський собор, Галицький замок, монументальні будівлі поблизу "Митрополичих палат" в Крилосі, а також – оборонні споруди Крилоського катедрального монастиря.

Архітектурно-планувальна структура княжих дворів Галицької землі в ХІ-ХІІІ

Вибрані публікації, твори

Основні наукові праці присвячені проблемам дослідження планувально-просторової структури міст княжої доби: Галича, Перемишля, Львова, Белза, Холма, архітектури та урбаністичного середовища цього періоду,

зокрема:

  1. Петрик В. Галицька архiтектурна школа XII-XIII ст. на фонi тогочасної європейської архiтектури // Новi матерiали з дослiдження пам'яток архiтектури та мiстобудування. Науковi зошити кафедри реставрацiї та реконструкцiї архiтектурних комплексiв. №1.- Львiв, 1993.- С.76–79.
  2. Петрик В. Етапи розпланування адміністративно-релігійного центру на Крилоській горі в XI-XVIIІ ст.// Вiсник Національного унiверситету "Львiвська полiтехнiка". Архiтектура. №.410- Львів, 2000. –С.116-120.
  3. Петрик В. Архітектура та планувальний уклад княжого двору на Перемишльському дитинці у X–XIV ст. // Українська академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці. – Київ, 2001. – Випуск 8. – С.187-199.
  4. Петрик В. Архітектурно-планувальна структура княжих дворів Галицької землі в ХІ-ХІІІ ст. // Вісник Львівського державного аграрного університету. Архітектура і сільськогосподарське будівництво. №6. – Львів, ЛДАУ, 2005. – С. 223-236. та ін.

Контакти

вул. Ст.Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 326? 327

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-22-08

E-mail: ar.dept@lpnu.ua