Перспективи розвитку кафедри зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Студенти старших курсів кафедри освоюють лабораторний практикум та проводять дослідження із спеціалізованих навчальних дисциплін у Комплексі з інженерної механіки Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України, Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України та Інституту інженерної механіки та транспорту. Співробітники академічних установ Комплексу проводять із студентами кафедри лабораторні та лекційні заняття, керують дипломними проектами та магістерськими кваліфікаційними роботами. Комплекс є навчально-науково-дослідним структурним підрозділом подвійного підпорядкування — Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України. Комплекс дає змогу проводити фундаментальні та прикладні дослідження з проблем механіки, міцності і руйнування матеріалів та раціонального проектування і прогнозування довговічності машин, механізмів і споруд в цілому та зварних з’єднань зокрема; проектування устаткування і технологічних процесів у зварювальному виробництві; здійснювати математичне моделювання взаємозв’язаних фізико-механічних процесів, проходити стажування науково-педагогічним співробітникам кафедри.

Відповідно до договору про співробітництво у галузі наукових досліджень та спільної підготовки спеціалістів між установами Західного наукового центру Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України та Національним університетом «Львівська політехніка» студенти кафедри проходять навчання з обов’язкових дисциплін кафедри (на 3, 4 курсах ОПП «бакалавр» та 1, 2 курсах ОПП «магістр» ) у Науково-навчальному центрі з правами Відділення цільової підготовки (ВЦП) Установ при Університеті.

Спільно із установами Західного наукового центру Національної академії наук України на кафедрі ЗВДВ здійснюються спільні науово-дослідні та дослідно-конструкторські розробки на основі господарських договорів та договорів про співробітництво.

Кафедра є колективним членом Німецького Товариства зварювальників (DVІ), підтримує зв’язки з кафедрою зварювання та променевих технологій Магдебургського університету (проф. Х.Херолд), ФРН, Швейцарською академією технічних наук (ШАТН, д-р Д.Барбарис), Технічним університетом, м. Граць, Австрія, Інститутом зварювання, м. Глівіце, Польща з обміну спеціалістами та технічною інформацією в галузі зварювання та споріднених технологій і діагностики металоконструкцій, періодично відбувається обмін студентами і викладачами.

Разом з фізико-механічним інститутом ім. Г.В. Карпенка НАН України проводяться роботи відповідно «Регіональної програми з визначення залишкового ресурсу конструкцій, споруд і машин тривалої експлуатації та розробки заходів щодо продовження терміну їх безаварійної роботи» передбаченої Науково-координаційною та експертною радою з питань ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд і машин НАН України за розділами: магістральні трубопроводи; мости та інші стаціонарні споруди тривалої експлуатації; розробка державних стандартів і регламентуючих документів.

Розроблено інвестиційний проект «Комплекс вимірювального і метрологічного устаткування та програмного забезпечення для діагностування зварних з’єднань нафтогазопроводів тривалої експлуатації та оцінки їх залишкового ресурсу».

Впровадження новітніх методик та технологій

Кафедра веде роботи по впровадженню діагностичного центру для випробовування неруйнівних методів контролю магістральних трубопроводів. Сконструйовано та виготовлено стенд, що дає змогу імітувати в широкому діапазоні внутрішні тиски діючого трубопроводу. Складовими частинами стенду є елементи нових труб та таких, що тривалий час перебували в експлуатації на нафто- та газопроводах України.

Розпочато роботи із впровадження методики неруйнівного діагностування напруженого стану зварних з’єднань ультразвуковим методом з допомогою контрольно-вимірювального центру «HUPETRON — Z» на магістральних трубопроводах.

Здійснюється підготовка до впровадження на виробництві методики діагностування залишкових напружень у стикових швах кільцевих зварних з’єднань труб різної товщини на основі розрахунково-експериментального методу.

Впроваджено методику діагностування залишкових напружень у стикових швах кільцевих зварних з’єднань труб рівної товщини магістральних газопроводів на основі розрахунково-експериментального методу.

Впроваджено методику діагностування залишкових напружень у стикових швах колових зварних з’єднань тонкостінних плоских елементів із застосуванням розрахунково-експериментального методу.

Впровадження нових навчальних курсів

На кафедрі впроваджені наступні нові навчальні курси:

  • «Зварювання пластмас». Розроблення методичного забезпечення курсу здійснює доцент, к. т. н. Назар І. Б.
  • «Обладнання для зварювання плавленням». Розроблення методичного забезпечення курсу здійснює доцент, к. т. н. Дзюбик А.Р.
  • «Здатність до зварювання конструкційних матеріалів». Розроблення методичного забезпечення курсу здійснює доцент, к. т. н. Палаш Р. В.


Студенти 1 курсу ОПП «спеціаліст, магістр» розпочали проходження лабораторного практикуму із дисциплін «Механіка руйнування» та «Ресурс зварних конструкцій» у Фізико-механічному інституті ім. Г. В. Карпенка НАН України.

Студенти 3 курсу ОПП «бакалавр» вивчають особливості формування напруженого стану у зварних з’єднаннях металоконструкцій під час виконання лабораторних робіт із дисципліни «Напруження та деформації при зварюванні» в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України.

Лекційні та лабораторні заняття із дисципліни «Діагностика конструкцій і споруд» для студентів 2 курсу ОПП «спеціаліст, магістр» проводить професор, д. т. н. Скальський В. Р. у Науково-навчальному центрі з правами Відділення цільової підготовки установ Західного наукового центру Національної академії наук України.