Передало Христина Станіславівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Передало Христина Станіславівна
PeredaloZMD.jpg
Науковий ступінь К.е.н.
Вчене звання Доцент


Посада

Доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, секретар кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, відповідальний секретар наукового журналу «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» / «Management and Entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development»


Освіта

Національний університет «Львівська політехніка», диплом з відзнакою, спеціальність «Транспортний менеджмент», кваліфікація спеціаліста менеджера-економіста, 1998 р.

Вищий навчальний заклад «Міжнародна академія управління персоналом», спеціальність «Психологія», спеціалізація «Практична психологія», ступінь вищої освіти – магістр, 2019 р.


Професійна діяльність

2012 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, секретар кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності

2004 – 2012 – Національний університет «Львівська політехніка», старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

2000 – 2004 – Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

1998 – 2000 – Національний університет «Львівська політехніка», стажист-дослідник кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: «Вступ до фаху «Менеджмент», «Управління міжнародними програмами та проектами», «Управління проектами»


Науково-дослідна робота

Назва дисертаційної роботи: «Формування та оцінювання місії в системі менеджменту промислових підприємств» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами), 2012 р.


Участь у держбюджетній роботі

 • ДБ/ФАКТОР «Полікритеріальна діагностика діяльності підприємств на засадах матриці індикаторів», 2009-2010 рр.
 • ДБ/ІНВЕСТ «Формування умов забезпечення інвестиційної привабливості підприємств та механізмів залучення іноземних інвестицій», 2002-2003 рр.
 • ДБ/Корпорація «Розробка системи корпоративного управління в умовах реформування економіки», 2000-2001 рр.


Участь у госпдоговорах

 • №125 «Розроблення системи розвитку адміністративно-управлінських компетентностей бригадирів ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет», 2014-2015 рр.
 • ГД № 599 «Розроблення системи економічної діагностики на Дочірньому підприємстві «Клас-контакт» Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародна інформаційно-консалтінгова група»», 2017 р.
 • ГД № 639 «Розроблення системи розвитку фахових менеджерських компетентностей бригадирів ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет»», 2017 р.
 • ГД №365 «Розроблення технології управління проектами в сфері митно-брокерської діяльності ТОВ «ФСО ГРУП УА»


Почесні звання та нагороди

 • Грамота Міністерства освіти і науки України, 2007 р.


Підвищення кваліфікації

2020 - підвищення кваліфікації на семінарі педагогічних знань за професійною програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Розвиток професійно-педагогічної компетентності викладача закладу вищої освіти»

2020 – стажування у Львівському відокремленому підрозділі Державної Установи «Лабораторний центр на залізничному транспорті МОЗ України»

2019 – навчальний тренінг в рамках підвищення кваліфікації за програмою АBC короткотермінової терапії зосередженої на вирішенні BSFT у Центрі неперервної освіти Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету ім. Івана Франка

2015 – стажування у Львівській міській громадській організації «Спілка Форум»

2012 – курси семінарів-тренінгів «Development of communication skills» у Національному університеті «Львівська політехніка»

2010 – стажування у ПП «Рекламне агентство Центр Європи»

2003 – стажування у ВАТ «Львівський завод гідромеханічних передач»

2001 – проходження навчального курсу на семінарі Літнього інституту Консорціуму з удосконалення менеджмент-освіти в Україні у секції «Корпоративне управління», що проходив за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (сертифікат №2001/131)


Основні публікації за останні роки

Навчальні посібники

 • Менеджмент: практичні і лабораторні заняття: [навч. посібн.] / О.Є. Кузьмін, І.С. Процик, Х.С. Передало, Р.З. Дарміць. – [4-е видання, доповнене і перероблене]. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2017. – 172 с.
 • Передало Х.С. Менеджмент: практичні і лабораторні заняття: [навч. посібн.] / О.Є. Кузьмін, І.С. Процик, Х.С. Передало, Р.З. Дар міць. – [2-ге видання, доповнене і перероблене]. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2011. – 172 с.
 • Управління персоналом: [навч.-метод посібн.] / О.Є. Кузьмін, І.С. Процик, Х.С. Передало, Б.Б. Комарницька; за заг. ред. О.Є. Кузьміна. – Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2011. – 240с.
 • Передало Х.С. Основи зовнішньоекономічної діяльності: [навч. посібн.] / Н.Г. Георгіаді, Х.С.Передало, С.В.Князь. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2006. – 236 с.
 • Передало Х.С. Основи зовнішньоекономічної діяльності: теоретичні основи та прикладні аспекти: [навч. – метод. посібн.] / Н.Г. Георгіаді, С.В. Князь, Х.С. Передало, Р.З.Берлінг. – Львів: «Інтелект-Захід», 2006. – 260 с.


Монографії

 • Процесно-структурований менеджмент: методологія та інструментарій: [монографія] / [О.Є. Кузьмін, І.В. Алєксєєв, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин та ін.]; за ред. д.е.н., проф. О.Є. Кузьміна. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2013. – 428 с. (підрозділ 5.1.1.3. «Формування і оцінювання місії організації» / Х.С. Передало. – С. 196-212).


Наукові статті

 • Balan O., Moskalyk H., Peredalo K., Hurman O., Samarchenko I., Revin F. International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET) Volume 11, Issue 4, April 2020, pp. 327-337, Article ID: IJARET_11_04_031 Available online at http://www.iaeme.com/IJARET/issues.asp?JType=IJARET&VType=11&IType=4 ISSN Print: 0976-6480 and ISSN Online: 0976-6499 (Scopus)
 • Двуліт З.П., Ільницька К., Завербний А.С., Передало Х.С. (2020). Удосконалення системи управління якістю підприємств виробників – будівельних матеріалів // Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Вип. 1. – Том. 2. – С. 37-45.
 • Двуліт З.П., Передало Х.С., Моторнюк У.І., Наумчук С. (2020). Ризики зовнішньоекономічної діяльності: особивості та методи управління ними // Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Вип. 2. – Том. 1. – С. 1-9.
 • Передало Х.С., Огерчук Ю.В., Лібенко Ю.С. (2019) Поведінкова економіка та можливості застосування технік її впливу в сучасних організаціях // Ефективна економіка, No12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7520
 • Передало Х.С. Криптовалюта: стан та тенденції розвитку / З.П. Двуліт, Х.С. Передало, Р. Тиліпська, Р.М. Терно, Р.І. Стибель // Економіка та держава: науково фахове видання 2019.- № 1. - С. 10-14. – Режим доступу: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4224&i=1
 • Передало Х.С. Соціальні мережі як інструмент формування ділової репутації / Х.С. Передало, Г.А. Козар // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». - 2018. - Вип. 1(51). – С. 250-256.
 • Передало Х.С. Соціальна адаптація працівників-мігрантів в умовах євроінтеграції / В.В. Ярошенко, Х.С. Передало // Збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету «Економічний аналіз», 2018. – Том 28. – №1 – С. 105-114. – Режим доступу: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/issue/view/57
 • Передало Х.С. Етика бізнесу в умовах європейської інтеграції / Р.Б. Тиліпська, Х.С. Передало, О.В. Мукан // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. – 2016. – №858.
 • Передало Х.С. Боротьба з контрабандою як один з методів забезпечення економічної безпеки держави / Н.В. Стасів, Х.С. Передало // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. – 2016. – №851. – С. 206-211.
 • Передало Х.С. Єврорегіони: характеристика та принципи функціонування / А.Р Куцин, Х.С. Передало // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. – 2016. – №851. – С. 174-178.
 • Передало Х.С. Механізм кадрового забезпечення організаційних змін підприємства / І.С. Процик, Х.С. Передало, О.Я. Шалак // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-тех. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2015. – Випуск 25.3. – С. 293-299.
 • Передало Х.С. Львівщина як міжнародний туристичний центр України / О.І. Ковальчук, Х.С. Передало // Вісник Львівського інституту економіки і туризму. Серія «Економічні науки». – Львів: ЛІЕТ. – 2014. – №9. – С.94-99.
 • Передало Х.С. Партизанський маркетинг як інструмент підвищення ефективності менеджменту на вітчизняних підприємствах / В.М. Мисик, Х.С. Передало // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2014. – №790. – С. 42-47.