Пеленський Роман Андрійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Пеленський Роман Андрійович
RTEmagicC Pelenskii cr.jpg.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 5 січня 1941 року
Помер 9 грудня 2020 року

Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Дослідження електромагнітні поля у наноприладах.
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1992 р
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 1995 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування , Кафедра теоретичної та загальної електротехніки

Пеленський Роман Андрійович — доктор технічних наук, професор кафедри теоретичної та загальної електротехніки, Інституту енергетики та систем керування .

Загальна інформація

Дата народження: 5 січня 1941 року

Дисертаціія на тему: Теорія внутрішніх електричних і теплових полів мікроелектронних і термоелектричних приладів, 1992. Спеціальність ВАК РФ: 05.11.04 — Прилади і методи вимірювання теплових величин.

Основні курси

Наукові інтереси

 • Дослідження електромагнітні поля у наноприладах. Розкрито механізми впливу поверхневих явищ на електромагнітні процеси у наноплівках.

Вибрані публікації

 1. Спосіб омолодження та продовження тривалості життя// Номер патенту: 91320 | Автор: Пеленський Роман Андрійович | Опубліковано: 25.06.2014 | МПК: A61D 99/00
 2. Спосіб формування фотоелектричних шарів вуглецевих сонячних елементів// Номер патенту: 90959 | Автор: Пеленський Роман Андрійович | Опубліковано: 10.06.2014 | МПК: H01L 31/167
 3. Спосіб виробництва водневого палива для транспортних засобів// Номер патенту: 88321 | Автор: Пеленський Роман Андрійович | Опубліковано: 11.03.2014 | МПК: C01B 3/00
 4. Гамола О. Є., Пеленська І. Р., Пеленський Р. А. Моделювання електрофізичних процесів у субмікро- та наноструктурах. Національний університет «Львівська політехніка», кафедра теоретичної та загальної електротехніки. 2010.
 5. Пеленський Р. А. Моделювання кремнієвих та вуглецевих наноприладів. / Р. А. Пеленський, О. Є. Гамола // Електроенергетичні та електромеханічні системи : збірник наукових праць / відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Л. : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. — 148 с.
 6. Вдосконалення способів керування перетоками енергії / Р.А. Пеленський, К.Л. Страссбергер // Інтелектуальні системи прийняття рішень та прикладні аспекти інформаційних технологій : Матеріали Міжнар. наук. конф., 18-21 трав. 2005 р., Євпаторія. — [Б. м.], 2005. — С. 114-116.
 7. Математичне моделювання процесів струмоперенесення та хвилеутворення в тонких плівках / Р.А. Пеленський // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2005. — № 542: Елементи теорії та прилади твердотілої електрон. — С. 71-75. — Бібліогр.: 8 назв.
 8. Спінторні процеси в тонкоплівкових приладах / Р. Пеленський // Теорет. електротехніка : Зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т. — Л., 2005. — Вип. 58. — С. 154-160. -Бібліогр.: 7 назв.
 9. Contradirectional fields / R.A. Pelenskyj // Proc. of the XIII Intern. symp. on theoretical electrical engineering ISTET’ 05, July 4-7, 2005, Lviv, Ukraine. — Lviv, 2005. — P. 73-74. -Bibliogr.: 1 title.
 10. Electromagnetic phenоmena in the ageing of human organism / R.A. Pelenskyj // Proc. of the XIII Intern. symp. on theoretical electrical engineering ISTET’ 05, July 4-7, 2005, Lviv, Ukraine. — Lviv, 2005. — P. 71-72. — Bibliogr.: 2 titles.

Посилання

Пеленський Роман Андрійович

Контакти

вул. С. Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 111

Tел. +38 (032) 258-21-19