Пасічний Роман Ярославович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Пасічний Роман Ярославович
Пасічний.jpg
к. політ. н., ст.викл.
Сторінка на lp.edu.ua [1]

Пасічний Роман Ярославович — кандидат політичних наук, старший викладач кафедри політології та міжнародних відносин Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Науковий ступінь, вчене звання: к. політ. н. спец 23.00.02 – «Політичні інститути та процеси» Посада: ст. викладач кафедри ПМВ

Наукові інтереси

Релігія та її вплив на суспільство, формування громадської думки, тероризм.

Вибрані публікації

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

  1. Пасічний Р. Неурядові релігійні (католицькі) організації та їх вплив на міжнародні політичні процеси / Р. Пасічний // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів, 2013. – Вип. 25. – С. 141–146.
  2. Пасічний Р.Я. Стратегія національної безпеки України в епоху глобалізації. /Р. Пасічний//Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2012. № 24, с. 108-112.
  3. Дзера М.М., Пасічний Р.Я. Євроатлантична інтеграція України: погляд молоді / М. М. Дзера, Р. Я. Пасічний // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2013. - Т. 15, № 1(3). - С. 223-226.
  4. Дзера М.М., Пасічний Р.Я. Залучення України до митного союзу, як приклад зовнішньополітичного процесу / М. М. Дзера, Р. Я. Пасічний // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2013. - Т. 15, № 3(4). - С. 373-375.

Матеріали (тези доповідей) наукових та науково-практичних конференцій:

  1. Пасічний Р.Я. Порушення прав людини як наслідок діяльності праворадикальних рухів України /Р.Пасічний/ Правове регулювання міжнаціональних відносин в Україні: історія і сучасність: Матеріали всеукраїнської інтернет-конференції /Наук. конф. – Вип1. / ІППН НУ «Львівська політехніка» (18 травня 2012 м. Львів, 86с.) с. 71-75.
  2. Пасічний Р.Я. УГКЦ в умовах трансформації українського суспільства / Р.Я. Пасічний // Матеріали IV щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформаційні процеси в сучасній системі міжнародних відносин». – Львів, ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – С. 241-245.
  3. Pasiczny R. Ukrainska Cerkew Greko-Katolicka oraz zagadniena ochrony socjalnej w warunkach transformacji spoleczenstwa ukrainskiego / R. Pasiczny // Evropsky poltcky a pravni diskurz. – 2014. – Svazek 1, vyd. 6. – S. 386–393.
  4. Пасічний Р. УГКЦ в умовах трансформації українського суспільства / Р. Пасічний // Трансформаційні процеси в сучасній системі міжнародних відносин : матер. ІV щоріч. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 15 лютого 2015 р.). – Львів, 2015. – С. 241–245.

Контакти

Кафедра: вул. Митрополита Андрія 5,79013, Львів; 4-й корпус, кімната 314,

тел.. +38 (032) 258-21-89

References