Партнери кафедри радіоелектронних пристроїв та систем (РЕПС)

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Повернутися до основної статті

Харківський Національний університет радіоелектроніки

(Kharkiv National University of Radio Electronics )

Веб-сайт: http://www.kture.kharkov.ua

Співпраця по організації та проведенню Міжнародних науково-технічних конференцій «TCSET», проведення наукових семінарів, розробці навчально-методичних матеріалів по підготовці фахівців ________________________________________


Національнийтехнічний університет України «КПІ», радіотехнічний факультет

(National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Radioengineering faculty)

Веб-сайт: http://rtf.kpi.ua

Співпраця по розробці нормативних документів Державного стандарту підготовки фахівців, проведення наукових семінарів, участь у роботі спеціалізованої Вченої ради ________________________________________


Радіотехнічний факультет Севастопольського Національного технічного університету

(Radioengineering faculty of Sevastopol National Technical University

Веб-сайт: http://sevntu.com.ua/facultyRE.html

Співпраця по організації та проведенню Міжнароднихнауково-технічних конференцій «Крым Ико» «TCSET», проведенню студентських олімпіад та конференцій ________________________________________


Інститут радіоелектроніки Варшавського технологічного університету (Польща)

(Faculty of Electrical Engineering of Warsaw University of Technology)

Веб-сайт:http://eng.pw.edu.pl/Faculties/Faculty-of-Electrical-Engineering

Співпраця в рамках двосторонньої угоди про науково-технічну та дидактичну діяльність, обмін співробітниками та студентами

________________________________________


Факультет електроніки, факультет радіотехнічних систем Військово-технічної академії (м.Варшава, Польща)

(Wydział Elektroniki Instytutu Systemów Elektronicznych, Wojskowa Akademia Techniczna )

Веб-сайт: http://ise.wel.wat.edu.pl

Співпраця в рамках двосторонньої угоди про науково-технічну та дидактичну діяльність, організації та проведення науково-технічних конференцій, обмін співробітниками та студентами

________________________________________


Вроцлавський технічний університет

( Wroclaw University of Technology )

Веб-сайт: http://www.pwr.wroc.pl

Співпраця в рамках двосторонньої угоди, проведення спільних наукових досліджень в області електродинаміки та антенної техніки, публікація результатів

________________________________________


Харківський Національний університет ім.В.Н.Каразіна, Науково-дослідний інститут біології

(V.N. Karazin Kharkiv National University, ResearchInstitute of Biology )

Веб-сайт: http://www-niibio.univer.kharkov.ua

Співпраця в рамках двосторонньої угоди, проведення спільних наукових досліджень в області вивчення властивостей мікро- та наноелементів за допомогою електронно-скануючого телевізійного мікроскопа

________________________________________


КБ «Південне» (м. Дніпропетровськ)

(Yuzhnoye SDO )

Веб-сайт: http://www.yuzhnoye.com

Співпраця по виконанню науково-дослідних робіт в рамках заключених (укладених) договорів

________________________________________


Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут (м. Львів)

(Lviv Research Radio Engineering Institute )

Веб-сайт: http://www.lreri.com.ua

Співпраця по виконанню науково-дослідних робіт,сумісна діяльність по підготовці фахівців

________________________________________


ПАТ «Електрон» (м. Львів)

( PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «Concern-Electron» )

Веб-сайт: http://www.electron.ua

Спонсорська діяльність по обладнанню лабораторій кафедри для забезпечення навчального процесу

________________________________________


Центр прийому і обробки спеціальної інформації та контролю навігаційного поля (ЦПОСІта КНП) (м. Дунаївці Хмельницької обл.)

( Center of the Special Information Receiving and Processing and the Navigating Field Control )

Веб-сайт: http://dzz.gov.ua/CPOSI/index.php

Співпраця в рамках двосторонньої угоди в проведенні спільних наукових досліджень з розробки методології, проведення моніторингу сцен і об’єктів

________________________________________


Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка Національної академії наук України


( Karpenko Physical-Mechanical Institute Of theNational Academy of Sciences of Ukraine )

Веб-сайт: http://www.ipm.lviv.ua

Співпраця в рамках двосторонньої угоди в проведенні спільних наукових досліджень в галузі дефектоскопії та опрацювання сигналівПовернутися до основної статті