Партнери кафедри обліку та аналізу

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Кафедра обліку та аналізу співпрацює з:

  • Факультет менеджменту Гірничо-металургійної академії в Кракові (Польща)

Веб-сайт: http://www.agh.edu.pl

Співпраця в межах угоди про підготовку магістрів за спеціальністю “Облік і аудит” і “Фінанси та кредит” з отриманням дипломів про вищу освіту.

  • Університет ім. Марії Склодовської-Кюрі в Любліні (Польща)

Веб-сайт: http://www.umcs.lublin.pl

Співпраця в межах реалізації програм стажування науково-педагогічного складу, проведення обміну групами студентів для проходження навчальної практики тощо.

  • Молдовська економічна академія (Молдова)

Веб-сайт: http://www.ase.md/en

Співпраця в галузі підготовки фахівців вищої та після вузівської освіти, підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів.

  • Філія ТОВ «Нестле Україна» Нестле Бізнес Сервіс в Європі

Веб-сайт: http://www.nestle.ua/jobs/vacancy/nbs

Партнерство та ділове співробітництво спрямоване на розробку і впровадження комплексу заходів щодо підготовки висококваліфікованих фахівців, сприяння обміну досвідом та інформацією.

  • Миколаївський національний аграрний університет

Веб-сайт: http://www.mnau.edu.ua/ua/index.html

Творча співпраця з метою досягнення відповідного рівня якості освіти, відродження й подальшого розвитку національних науково-освітніх традицій, примноження інтелектуального потенціалу майбутніх фахівців з спеціальності «Облік і оподаткування».