Партнери ІАРХ

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 • Віденський Технічний університет
  TU Vienna (Vienna University of technology)
  Веб-сайт:  http://www.tuwien.ac.at/en/
  Студенти і викладачі Технічного університету Відня є постійними учасниками науково-практичних заходів інституту архітектури. Викладачі та студенти Інституту архітектури НУ "Львівська політехніка" приймають активну участь у наукових стажуваннях викладачів та спільних творчих працях. Угода про цю співпрацю діє з 1995 р. В різних наукових і навчальних заходах в рамках цієї кооперації взяли участь 230 викладачів і студентів. В руслі цієї угоди у Відні в листопаді 2005 року проведено ювілейну україно-австрійську конференцію і виставку „Зв’язки Відня з Україною”, присвяченy 10-літтю співпраці Віденського Технічного університету і НУ „Львівська політехніка”.

 • Технічний університет Дрездена
  TU Dresden
  Веб-сайт:    http://tu-dresden.de/
  Викладачі та студенти Інституту архітектури НУ Львівська політехніка приймають активну участь у спільних творчих працях

 • Технічний університет Дармштадту
  TU Darmstadt
  Веб-сайт : http://www.tu-darmstadt.de/
  Організація та проведення міжнародних конференцій, семінарів, конкурсів та олімпіад студентів та науковців

 • Політехіка Варшавська
  Warsaw University of Technology
  Веб-сайт:   http://www.pw.edu.pl/
  Проведення міжнародних студентських воркшопів. Участь у міжнародних науково-технічних програмах на отримання грантів.

 • Політехіка Вроцлавська
  Wroclaw University of Technology
  Веб-сайт:   http://www.pwr.wroc.pl/index.dhtml
  Ведеться творчо-наукова співпраця. В першу чергу вона стосується обміну науковцями, виконання спільних робіт. Участь у міжнародних науково-технічних програмах на отримання грантів.

 • Московський архітектурний інститут (МАРХІ)
  Moscow Institute of Architecture
  Веб-сайт:   http://www.marhi.ru/index.php
  Організація та проведення міжнародних конференцій, семінарів, конкурсів та олімпіад. Розвиток, розширення і зміцнення міжнародних зв'язків

 • Київський Національний університет будівництва і архітектури (КНУБА)
  Kyiv National University of Engineering and Architecture
  Веб-сайт:   http://www.knuba.edu.ua/ua/
  Організація обміну між викладачами та науковими співробітниками з метою їх участі в наукових конференціях, стажуваннях. Підготовка навчальних посібників, інших навчально-методичних матеріалів, реалізація взаємно корисних проектів

 • Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ПДАБА)
  Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture
  Веб-сайт: http://pgasa.dp.ua/
  Здійснення організаційної, інформаційної, комунікативної, інтеграційної функцій

 • Одеська державна академія будівництва та архітектури (ОДАБА)
  Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture
  Веб-сайт:   http://www.ogasa.org.ua/
  Вирішення актуальних наукових проблем і пріоритетних наукових задач, активізація професійного зростання студентів і науковців. Підготовка навчальних посібників, інших навчально-методичних матеріалів, реалізація взаємно корисних проектів

 • Донбаська національна академія будівництва і архітектури (ДонНАБА)
  Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture
  Веб-сайт:   http://www.dgasa.dn.ua/index.php?lng=r
  Проведення наукових конференцій, олімпіад. Об'єднання молодих вчених ДонНАБА та Інституту архітектури НУ "Львівська політехніка сприяють підвищенню професійного рівня і більш повної реалізації наукового потенціалу.

 • Фонд Ромуальдо дель Бiанко
  The Romualdo Del Bianco Foundation
  Веб-сайт:   http://www.fondazione-delbianco.org/
  Міжнародна інтеграція студентів і науковців, проведення семінарів. Розвиток, розширення і зміцнення міжнародних зв'язків