Параняк Надія Михайлівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Параняк Надія Михайлівна
Параняк.jpg
к.т.н., асистент
Громадянство Україна
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Поточне місце роботи Кафедра цивільної безпеки, Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка»

Параняк Надія Михайлівна — кандидат технічних наук, асистент Кафедри цивільної безпеки, Національного університету «Львівська політехніка», Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола.

ОСВІТА

 • 1998р. закінчила Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю інженер–технолог, кафедра «Промислової екології та охорони навколишнього середовища».
 • 2014р. – захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека».

Тема дисертаційної роботи: «Удосконалення методів зниження техногенного навантаження на довкілля пилових викидів цементного виробництва».


НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Навчальні дисципліни:

 • Професійна та цивільна безпека
 • Безпека життєдіяльності і основи охорони праці
 • Основи охорони праці

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

 • Проблематика забруднення навколишнього середовища дрібнодисперсним пилом. Напрям наукових досліджень полягає у розробленні та впровадженні нових безвідходних технологій виробництв, створення нових ефективних методів і апаратів очистки, вдосконалення діючої газоочисної апаратури.

Професійна діяльність

 • 2002-2003 р.р. – інженер, колективне підприємство «Енергетичні технології та дослідження».
 • 2003-2010 р.р. – інженер кафедри «Безпека життєдіяльності», Національний університет «Львівська політехніка».
 • 2011-2015 р.р. – асистент кафедри «Безпека життєдіяльності», Національний університет «Львівська політехніка».
 • З 2015 і до тепер – асистент кафедри «Цивільна безпека», Національний університет «Львівська політехніка».

Вибрані публікації

Опубліковано понад 50 наукових праць і тез доповідей, 3 патенти та 4 навчально-методичні праці.

 • 1. Дослідження траєкторій руху зважених частинок у закручених потоках та доцільність охолодження запиленого потоку повітря / М.С. Полутренко, Н.М. Параняк // Журнал «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування», м. Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2016. с.158. – С.41-47
 • 2.Підвищення ефективності систем пилоочищення з використанням розроблених модифікованих апаратів / М.С. Полутренко, Н.М. Параняк // Міжвузівський збірник "НАУКОВІ НОТАТКИ". Луцьк, 2015. Випуск №52.с.126 – С.54-59.
 • 3. Екологічна безпека цементного виробництва / Н.М. Параняк, А.С. Романів // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати», (15-18 березня 2016 р.): зб. тез доп. – Братислава, 2016. с.208.– С.192-193.
 • 4. Безпекові знання у системі технічної освіти / О.С. Дацько, А.С. Романів, Н.М. Параняк // ХV Міжнародна науково-методична конференція безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика, 19-20 трав. 2016 р. Київ: зб. тез. доп. / Київський авіаційний університет .– К.: БЖДЛ, 2016.-366 с.– С.88 -92 .
 • 5.Обгрунтування еколого-економічної доцільності реорганізації традиційних схем пилоочищення / Н.М. Параняк // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2015): [зб. матер. конф.] [Матеріали VII Міжнародної науково - практичної конференції (26-28 трав. 2015р., м. Херсон) ], Херсонська державна морська академія, 2015.– С.323-326. – Бібліогр.: 9 назв.
 • 6. Реформа освіти і перспективи викладання курсу безпека життєдіяльності у вузах / Дацько О.С., Романів А.С., Параняк Н.М. // Комунальне господарство міст: [наук. техн. зб.] / серія: Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика. Харківський національний університет ім. Бекетова, 2015.– Вип.120(1).– С.111-113. – Бібліогр.: 4 назви.
 • 7. Наукові основи створення відцентрово-інерційних пиловловлювачів із жалюзійним відокремлювачем / В.А. Батлук, Н.М. Параняк// Всеукраїнський науково-технічний журнал «Промислова гідравліка і пневматика». – Вінниця, 2013. – Вип. (2) 40. – С. 31–36. – Бібліогр.: 9 назв.
 • 8. Building a performance factors model for a new design dust collector / V. Batluk, N. Paranyak // Econtechmod an international quartery journal on economics of technology and modelling processes. – Lublin–Rzeszow, 2012. – Vol. 1. – № 3. – Р. 3–8. Bibliogr: 20 titles.

Контакти

пл. Св. Юра1, 79013, Львів; 3 -й корпус, кімната -235 Tел. +38 (032) 258-27-35