Паранчук Ярослав Степанович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Паранчук Ярослав Степанович
Дата народження 2 травня 1952 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1974 р.
Спеціальність електротехніка
Галузь наукових інтересів Синтез та дослідження систем керування режимами плавлення в дугових стале­плавильних печах на основі нейронних мереж
Кваліфікаційний рівень інженер-електрик
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Лозинський Орест Юліанович, завідувач кафедри «Електропривод та автоматизація промислових установок» Національного університету «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2006 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2008 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування , Кафедра електромехатроніки та комп'ютеризованих електромеханічних систем

Паранчук Ярослав Степанович — доктор технічних наук, професор кафедри електромехатроніки та комп'ютеризованих електромеханічних систем, Інституту енергетики та систем керування .

Загальна інформація

Дата народження: 2 травня 1952 року

Львівський політехнічний інститут, електротехнічний факультет, електротехніка, інженер-електрик.

Тема докторської дисертації: Багатокритеріальна оптимізація режимів електротехнологічного комплексу «дугова сталеплавильна піч — електропостачальна мережа» [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.09.03 / Паранчук Ярослав Степанович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2006. — 375 арк.: рис. — арк. 339-366

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Лозинський Орест Юліанович, завідувач кафедри «Електропривод та автоматизація промислових установок» Національного університету «Львівська політехніка».

Основні курси

 • Моделювання електромеханічних систем
 • Обчислювальна техніка та програмування
 • Теорія електропривода
 • Інтелектуальне керування в електромеханічних системах

Нагороди та відзнаки

RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України (2008 р.)


RTEmagicC Pochesna gramota Akademiji pedagogichnikh nauk Ukrajini.JPG.jpg Грамота Академії педагогічних наук України (2009 р.)

Наукові інтереси

 • Синтез та дослідження систем керування режимами плавлення в дугових стале­плавильних печах на основі нейронних мереж

Вибрані публікації

 1. Пристрій для нечіткого регулювання електричного режиму трифазної дугової сталеплавильної печі// Номер патенту: 91063 | Автори: Паранчук Роман Ярославович, Лозинський Андрій Орестович, Лозинський Орест Юліанович, Паранчук Ярослав Степанович | Опубліковано: 25.06.2014 | МПК: H05B 7/148
 2. Пристрій для автоматичного регулювання електричного режиму трифазної дугової сталеплавильної печі// Номер патенту: 87198 | Автори: Паранчук Ярослав Степанович, Паранчук Роман Ярославович, Лозинський Орест Юліанович, Лозинський Андрій Орестович | Опубліковано: 27.01.2014 | МПК: H05B 7/148
 3. Пристрій для адаптивного керування електричним режимом дугової сталеплавильної печі// Номер патенту: 103107 | Автори: Паранчук Роман Ярославович, Лозинський Орест Юліанович, Паранчук Ярослав Степанович, Лозинський Андрій Орестович| Опубліковано: 10.09.2013 | МПК: H05B 7/148
 4. Пристрій для електроживлення плавильної печі постійного струму// Номер патенту: 58231 | Автори: Лозинський Андрій Орестович, Паранчук Роман Ярославович, Паранчук Ярослав Степанович, Лозинський Орест Юліанович | Опубліковано: 11.04.2011 | МПК: F27B 3/08
 5. Обчислювання та програмування в Mathcad [Текст] : підручник / Я. С. Паранчук, В. І. Мороз ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. — 362 с. : рис. — Бібліогр.: с. 344-345. — 300 экз. — ISBN 978-617-607-477-9
 6. Алгоритмізація та програмування. MathCAD [Текст] : навч. посіб. / Я. С. Паранчук, В. І. Мороз ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — 2-ге вид. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 311 с. : табл., рис. — Бібліогр.: с. 293-294. — 150 экз. — ISBN 978-617-607-181-5
 7. Алгоритмізація та програмування. MathCAD [Текст] : навч. посіб. / Я. С. Паранчук, В. І. Мороз ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — 308 с. : рис. — Бібліогр.: с. 293-294. — 150 экз. — ISBN 978-617-607-076-4
 8. Багатокритеріальне оптимальне керування режимами плавлення в дугових сталеплавильних печах [Текст] : монографія / [[[Лозинський Орест Юлiанович|Лозинський О. Ю.]] та ін.] ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — 206 с. : рис. — Бібліогр.: с. 185-204. — 100 экз. — ISBN 978-617-607-009-2.
 9. Алгоритмізація, програмування, числові та символьні обчислення в пакеті MathCAD [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Я. С. Паранчук, А. В. Маляр, Р. Я. Паранчук, І. Р. Головач ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2008. — 163 с. — Бібліогр.: с. 155. — 300 экз. — ISBN 978-966-553-804-2
 10. Моделювання електроприводів [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Д. Костинюк [и др.] ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. — 404 с.: рис. — Бібліогр.: с. 369-379. — ISBN 966-553-429-7
 11. Мікропроцесорні засоби та системи [Текст] : навч. посіб. для студ. базового напряму 6.0922 «Електромеханіка» / Л. Д. Костинюк [и др.] ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2002. — 200 с.: іл. — Бібліогр.: с. 189-199. — ISBN 966-553-256-1
 12. Microsoft QBasic: програмування та розрахунок динаміки електроприводів [Текст] : навч. посіб. для студ. електромеханічних спец. вищ. навч. закл. України / А. О. Лозинський [и др.] ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001. — 272 с. — Бібліогр.: с. 269-172. — ISBN 966-553-024-0
 13. Lozynskyy, О., Lozynskyy, A., Kopchak, B., Paranchuk Y., Kalenyuk, P., Marushchak, Y. Synthesis and research of electromechanical systems described by fractional order transfer functions // Proceedings of the International Conference on Modern Electrical and Energy Systems, MEES 2017, 2018-January, pp. 16-19.
 14. Y. Paranchuk; R. Paranchuk; V. Tsyapa. Simulink-model of magneto-thyristor voltage regulator for active load // 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering, TCSET 2018 – Proceedings 2018-April, pp. 361-364.
 15. O.Y.Lozynskyi, Y.S.Paranchuk, R.Y.Paranchuk, F.D.Matico. Development of methods and means of computer simulation for studying arc furnace eElectric modes // Electrical Engineering & Electromechanics. 2018. №.3 P.28-36/ doi: 10.20998/2074-272X.2018.3.04. (Web of Science)
 16. Paranchuk, Y.S., Lysiak, V. Energy efficient power supply system and automatic control of modes of the "power supply - Pumping station" complex // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. – 2018. - pp. 115-124.
 17. Lozynskyi Orest, Yaroslav Paranchuk, Kobylianskyi Oleksii. Computer Modeling of Electric Arc Furnace Electrode Position Control System. Рroceedings of the XII-th International Scientific and Technical Conference Computer Sciences and Information Technologies (CSIT-2017). - Lviv, 6-10 Sept. 2017. – P.142-145.
 18. Lozynskyy, O., Lozynskyy, A., Paranchuk, Y., Paranchuk, R, Marushchak, Y., Malyar, A. Analysis and synthesis of intelligent system for electric mode control in electric arc furnace // Lecture Notes in Electrical Engineering. - 452, 2018. - pp. 111-130.
 19. Lozynskyi O., Lozynskyi A., Paranchuk Y., Holovach, I., Tsyapa, V. Fuzzy extreme control and electric mode coordinates stabilization of arc steel-melting furnace // Computer Sciences and Information Technologies - Proceedings of the 11th International Scientific and Technical Conference, CSIT 2016. - pp. 49-54.
 20. Paranchuk, Ya.S., Paranchuk, R.Ya. Neural network system for continuous voltage monitoring in electric arc furnace // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. - (2), 2014. - pp. 74-80.
 21. Lozynskyy, O., Paranchuk, Y., Paranchuk, R.. Fuzzy control law of electrode travel in arc steelmaking furnace // Proceedings - 2015 16th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering, CPEE 2015. - pp. 103-106.
 22. Lozynskyi, A.O., Paranchuk, J.S., Demkiv, L.I. Investigation of the electrodes movement system of arc furnace fuzzy controller // Technical Electrodynamics. – 2014. - pp. 73-77.
 23. Lozynskyy, O., Paranchuk, Y., Paranchuk, R.. Modeling of power control of arc steel melting furnace with fuzzy correction of regulation signal | [Modelowanie układu sterowania mocaogonek pieca łukowego stali z rozmytaogonek korekcjaogonek sygnału regulacyjnego] // Przeglad Elektrotechniczny. - 89(3 A), 2013. - pp. 265-267.
 24. Paranchuk, Y., Matsyhin, A. The system of arc lengths regulation of an electric arc furnace with a neuro-controller | [System regulacji długości łuku w elektrycznym piecu łukowym ze sterownikiem neuronowym] // Przeglad Elektrotechniczny. 89(3 A), 2013. pp. 271-273.
 25. Lozynskyy, O.Y., Paranchuk, Y.S. Hierarchical system of multicriterion optimal control of arc steelmaking furnaces regimes with fuzzy adaptation //. - Technical Electrodynamics (3), 2012. - pp. 103-104.
 26. Lozinskii, O.Yu., Paranchuk, Ya.S. System for the optimum control of the electrical conditions of an arc furnace powered through a controlled reactor // Russian Metallurgy (Metally) (8). – 2008. - pp. 737-743.


Контакти

вул. С. Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 131

Tел. +38 (032) 258-26-20