Паньонко Ігор Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Паньонко Ігор Михайлович
Panjonko.JPG
к.юр.н., доцент
Військове звання Полковник міліції у відставці.
Дата народження 19 червня 1957 року
Місце народження с. Бортники Тлумачського р-ну Івано-Франківської обл.
Громадянство Україна
Alma mater Українська академія внутрішніх справ України
Дата закінчення 1993 р.
Спеціальність правознавство
Галузь наукових інтересів організація діяльності Запорізької Січі, становлення та розвиток трудового права в Україні.
Кваліфікаційний рівень юрист
Науковий ступінь кандидат юридичних наук
Науковий керівник член-кореспондент Академії правових наук України, доктор юридичних наук Кульчицький Володимир Семенович, професор кафедри історії та теорії держави і права Львівського національного універси-тету імені Івана Франка.
Дата присвоєння н.с. 2000 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2005 р.
Поточне місце роботи кафедра цивільного права та процесу, Інститут права та психології, Національний університет «Львівська політехніка»

Паньонко Ігор Михайлович (*19 червня 1957 року) — кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу Інституту права та психології, Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта

У 1974 році закінчив середню школу № 16 м. Івано-Франківська, був переможцем Івано-Франківської обласної олімпіади з історії.

У 1974-1979 рр. навчався у Івано-Франківському інституті нафти і газу, де отримав спеціальність інженер-механік.

У 1988-1993 рр. навчався в Українській академії внутрішніх справ України. .

У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: Апарат управління Запорізької Січі (середина XVI ст.- 1775 р.) [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Паньонко Ігор Михайлович ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2000. - 178 арк.+ дод.: рис. - арк. 160-177. -

Науковий керівник – член-кореспондент Академії правових наук України, доктор юридичних наук Кульчицький Володимир Семенович, професор кафедри історії та теорії держави і права Львівського національного університету імені Івана Франка.

Кандидат юридичних наук (2000 р.), доцент (2005 р.).

Професійна діяльність

Після закінчення інституту нафти і газу працював інженером-конструктором відділу автоматизації і механізації ВО «Прикарпатпромарматура» (м. Львів).

З 1984 р. на службі в органах внутрішніх справ на посадах начальницького складу.

З 1996 р. на викладацькій роботі в Львівському державному університеті внутрішніх справ.

Працював на посадах старшого викладача, доцента, начальника відділу, заступника начальника факультету, начальника кафедри.

Полковник міліції у відставці.

Викладав на заочному факультеті Національного університету харчових технологій (м. Львів), Галицькому відділенні МАУП, Львівському університеті бізнесу і права, на кафедрі господарсько-правових дисциплін юридичного факультету Львівського державного університету внутрішніх справ, в Інституті права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

З 2012 р. по 2019р. – завідувач кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

З 2019 р. – доцент кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

Коло наукових інтересів

 • організація діяльності Запорізької Січі, становлення та розвиток трудового права в Україні.
 • історія держави і права;
 • проблеми інтелектуальної власності.

Викладає дисципліни:

 • Право соціального забезпечення
 • Трудове право
 • Господарський процес
 • Господарське судочинство

Науковий доробок:

Автор навчальних посібників «Основи управління в органах внутрішніх справ», «Охорона праці», «Фінансове право» (у співавторстві), «Адміністративна діяльність» (у співавторстві), монографії «Органи влади Запорізької Січі».

Автор і упорядник більше 40 наукових праць (зокрема, 1 монографії, 6 навчальних посібників, 30 наукових статей).

 1. Суворість покарань у запорізьких козаків // Проблеми теорії та історії держави і права: збірник статей/ за ред. Ю.С. Шемшученка, О.К. Маріна, І.С. Гриценка; упор. О.В. Кресін, І.М. Ситар. — К.-Львів: ЛьвДУВС, 2011. — С. 141-144.
 2. Лицарство на Запорізькій Січі та рицарство Європи // Державотворення та правотворення в Україні крізь призму дотримання прав людини: ретроспектива, сучасні проблеми та наукове прогнозування: тези доповідей III Всеукраїнського круглого столу. — Львів: ЛьвДУВС, 2011. — С. 195-199.
 3. Передумови та причини виникнення запорізького козацтва/Паньонко И.М., Томюк И.М.. — Львів: Львівський університет бізнесу та права, 2011. — 30 с.
 4. Злочини та покарання козацької доби // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. — Вип. 5: [зб. наук. пр./ гол. ред. Л.А. Янковська]. — Львів: ЛУБП, 2010. — С. 158-163.
 5. Система органів управління Запорізької Січі: монографія / І. М. Паньонко. — Львів: ЛДУВС, 2006. — 144 с.
 6. Органи влади Запорізької Січі / І. М. Паньонко . — Львів : Львівський держ. ун-т внутрішніх справ, 2006 . — 143 с. : рис. — Бібліогр.: с.117-136 , ISBN 966-325-066-6 :
 7. Судові органи Запорізької Січі // Запорозьке козацтво в пам’ятках історії та культури. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. — Секція III, IV, V. — Запоріжжя, 1997. — С. 79-83.
 8. Центральні органи влади і управління Запорізької Січі // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. — Львів, 1998. — Вип. 7. — С. 215-221.
 9. Кримінальне право козацької доби // Життя і право. — № 6-7. — 2005. — С. 24-29.

Контакти

вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімата 312

E-mail: CPP_INPP@lp.edu.ua