Паньків Олеся Василівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Паньків Олеся Василівна
Дата народження 15 лютого 1975 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів «Філософія віртуальної реальності, Філософська антропологія»
Науковий ступінь кандидат філософських наук
Науковий керівник кандидат філософських наук, доцент Кондзьолка Володимир Володимирович, Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри історії філософії
Дата присвоєння н.с. 2006 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2013 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»Кафедра філософії Інститут гуманітарних та соціальних наук

Паньків Олеся Василівна — кандидат філософських наук , доцент кафедри філософії Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Дата народження: 15 лютого 1975 року

Тема дисертації: Формування онтологічної та гносеологічної проблематики у досократівській філософії [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Паньків Олеся Василівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2005. — 212 арк. — арк. 198-212

Науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент Кондзьолка Володимир Володимирович, Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри історії філософії

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

  • Філософія
  • Роль релігії в сучасному інформаційному суспільстві

Наукові інтереси

  • "Філософія віртуальної реальності", "Філософська антропологія", "Антична філософія"

Вибрані публікації

- Актуальні проблеми філософії ХХ-ХХІ століть: навч. Посібник / І.В. Карівець, В.Л. Петрушенко, С.М. Повторева, О.В. Онищук, О.В. Паньків та ін.; за заг. ред. д-ра. філос. наук І.В. Карівця. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 240 с.

- Практикуму з філософії: навчальний посібник / Укладачі: І.В. Карівець, А.М. Кадикало, В.Л.Петрушенко, О.В. Паньків та інші; за заг. ред. Ігора Карівця. - Львів: «Новий світ-2000», 2021. – 182 с.

- Роль релігії у сучасних суспільних процесах: навчальний посібник / О. В. Паньків, В. Л. Петрушенко, М. П. Скалецький, А. М. Кадикало, О. В. Онищук, С. М. Повторева, М. В. Сінельнікова, О. Ю. Чурсінова, Х. М. Хвойницька-Перейма. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 268 c.

- Філософія: терміни і поняття: навчальний енциклопедичний словник / за наук. ред. В. Л. Петрушенка.– Львів: Новий Світ-2000, 2020. – (Паньків О.В Академія платонівська, С. 12-13; Натурфілософські школи Стародавньої Греції , С. 234–236)

Stebelska Oleksandra, Pankiv Olesia, Onyshchuk Oksana. Transformation of the phenomenon of friendship through the prism of network technologies // Wisdom. – 2022. – Vol. 22 (2). – P. 93–102.

Паньків О. В. Між природним та штучним: антропологічний вимір // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2021. – № 30. – С. 50–54.

Паньків О. В. Звертаючись до життя та творчості Романа Інґардена (Огляд колективної монографії “Філософія Романа Інґардена і сучасність”. За ред. Дм. Шевчука. Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2021) // Humanitarian Vision. – 2021. – Vol. 7, № 2. – P. 65–69.

Паньків О. В., Онищук О. В. Естетизація зла в Мережі // Інформація, комунікація, суспільство 2021 : матеріали 10-ої Міжнародної наукової конференції ICS-2021 (Львів, 20–22 травня 2021 р.). – 2021. – C. 135–136

Паньків О. В. Філософські аспекти «Штучного життя» // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. – 2021. – Вип. 37. – С. 113–118.

Онищук О. В., Паньків О. В. Моральні аспекти соціального служіння пастиря в ідеях В. Ф. Певницького // Труди Київської Духовної Академії : науковий збірник Київської православної богословської академії. – 2020. – № 20 (192). – С. 212–221.

Онищук О. В., Паньків О. В. Проблема щастя в творчості В. Ф. Певницького // Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво : збірник матеріалів ХІІІ Міжнародної конференції (Львів, 24 листопада 2020 р.). – 2020. – C. 41–46.

Онищук О. В., Паньків О. В. Раціонально-ірраціональний аспект мережі // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. – 2020. – Вип. 29. – С. 126–131.

Паньків О. В. Турбота про себе в сучасному суспільстві // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. – 2019. – Вип. 26. – С. 56–61.

Паньків О.В., Саноцька Н.Я. Свобода особистості в Інтернет просторі / О.В. Паньків, Н.Я. Саноцька // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К.: Видавництво «Гілея», 2018. – Вип. 144. – С. 104-1

Паньків О.В., Саноцька Н.Я. Швидкість та миттєвість як провідні характеристики сучасного стилю життя / О.В. Паньків, Н.Я. Саноцька // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К.: Видавництво «Гілея», 2018. – Вип. 137. – С. 211-2

Паньків О.В. Філософсько-лінгвістичні аспекти інтернет-комунікації / О.В. Паньків // Гуманітарні візії. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2018. – Том 4, № 1. – С. 63-68. [англ.]

Паньків О.В. Соціально-етичні складові Інтернет-комунікації / О.В. Паньків // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К.: Видавництво «Гілея», 2017. – Вип. 125 (10). – С. 301

Паньків О. В. Мудрість, розум та знання в богословсько-філософському осмисленні Андрея Шептицького / О.В. Паньків // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – Київ, ВГО УАН, 2015 – Випуск 102(№11). – С. 264-266

Паньків О. В. Специфіка сприйняття часу в Інтернет-просторі / О.В. Паньків // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». №780. - Філософські науки – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2014.- С. 29-34.

Паньків О.В. Онтологічні засади оформлення буття у ранній грецькій філософії /О.В. Паньків / Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – Київ, ВІР УАН, 2013 – Випуск 71(№4). – С. 521-527.

Паньків О.В. Онтологія як дискурс в епоху Античності / О.В.Паньків / Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка, № 750, - Філософські науки. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. - С. 69-74.

Паньків О.В. Смислові аспекти слова в античній філософії / О.В. Паньків // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – №. Філософські науки. – 2012. – 57- 63c.

Інформація, знання та мудрість в сучасному інформаційному суспільстві /0. Паньків // Філософія і наука за умов формування інформаційного суспільства: морально-етичні та світоглядні проблеми : тези всеукр. наук. конф. «XXII Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твар-довського», 9-11 лют. 2010 р. / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 54-55.

Філософія : навч.-метод. посіб. для студ. дистанц. форми навчання. Ч. 1 : Історія світової та української філософії / В. Л. Петрушенко, І. О. Даценко, О. В. Демків, Б. Т. Домбровський, Е. Ф. Єлєнєвський, Г. Ф. Карвацька, І. В. Карівець, Л. І. Мазур, М. М. Одарченко, О. В. Паньків, С. М. Повторєва, М. П. Скалецький, Г. В. Сігунов, 1. М. Сурмай, Ю. Г. Шадських ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т дистанц. навчання. -Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — 208 с. — (Серія «Дистанційне навчання» ; № 49). — Бібліогр.: с. 205-207.

Філософія : навч.-метод. посіб. для студ. дистанц. форми навчання. Ч. 2 : Фунда­ментальні проблеми сучасної філософії / В. Л. Петрушенко, І. О. Даценко, О. В. Демків, Б. Т. Домбровський, Е. Ф. Єлєнєвський, Г. Ф. Карвацька, І. В. Карівець, Л. І. Мазур, М. М. Одарченко, О. В. Паньків, С. М. Повторєва, М. П. Скалецький, Г. Сігунов, І. Сурмай, Ю. Шадських, О. Чурсінова ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т дистанц. навчання. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — 144 с. — (Серія «Дистанційне навчання» ; № 50). — Бібліогр.: с. 142-143 (36 назв).

Формування антропологічної проблематики у досократівській філософії / О. Паньків // Філософські науки : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. Л. Петрушенко. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 54-58. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 661). — Бібліогр.: 10 назв

Контакти

вул. Митрополита Андрія 5, 79013, Львів 4-й корпус, кімната 328

тел..: +38 (032) 258-26-41

E-mail: olesya.pankiv@ukr.net