Панченко Анна Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Панченко Анна Володимирівна
Pan4enko.jpg
Науковий ступінь к.е.н. (диплом ДК №057557)
Вчене звання доцент (атестат 12ДЦ №045154)
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»


Посада

доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій

Освіта

Національний університет «Львівська політехніка», диплом з відзнакою, спеціальність «Фінанси», кваліфікація економіка і підприємництво, ОКР «магістр», 2005 р.


Професійна діяльність

2015 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій

2012 – 2014 – Національний університет «Львівська політехніка», старший викладач кафедри економіки підприємства та інвестицій

2009 – 2011 – Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій

2005 – 2008 – Національний університет «Львівська політехніка», аспірант кафедри економіки підприємства та інвестицій


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: «Економічні механізми трансформації бізнесу», «Формування бізнес-моделі підприємств», «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва»


Науково-дослідна робота

Назва кандидатської дисертаційної роботи: «Становлення та перспективи розвитку кептивного страхування в Україні» (спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит), 2009 р.

Участь у держбюджетній роботі

Відповідальний виконавець у держбюджетних темах:

Виконавець теми: «Обґрунтування інноваційно-інвестиційних стратегій, програм та проектів розвитку виробничо-господарських структур, регіонального розвитку» (номер державної реєстрації № 0108U005046)


Участь у грантах

 • Грант Національного університету «Львівська політехніка» для молодих вчених: проект «Навчання та працевлаштування молоді з особливими потребами», 2016 р.
 • Учасник програми Євросоюзу «Транскордонне співробітництво Польща – Україна – Білорусь» за напрямом «Навчання і досвід для бізнесу», 2013-2015 р.
 • Організатор Всеукраїнського проекту із залученням студентів Львівської політехніки, влади та бізнесу «Хвостаті друзі»,2015 р.
 • Учасник міжнародного тренінгу «Форум-театр» від Німецького Фонду Фрідріха Еберта в Україні, 2014 р.
 • Організатор міського проекту «Львівським озерам жити», який реалізувався студентами та викладачами Національного університету «Львівська політехніка» за підтримки Львівської міської ради, 2014 р.
 • Співорганізатор студентського проекту Львівської міської ради «Профорієнтація: допомога школам»,2014 р.
 • Учасник міжнародного молодіжного форуму «Поглиблення відносин Україна - ЄС: молодіжні перспективи» Фонду Фрідріха Еберта в Україні, 2013 р.


Керівник наукових напрямків кафедри

 • Відповідаю за наукову роботу студентів кафедри
 • Підготувала переможця та двох призерів Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності «Економіка підприємства» у 2012, 2014 та 2016 роках.
 • Підготувала фіналіста Всеукраїнського студентського конкурсу «SMART-START» (організовує Міжнародна компанія TNS).
 • Готую студентів до виступів у Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах зокрема:Міжнародний конкурс Enactus, Всеукраїнській конкурс «Біржова універсіада», Всеукраїнський чемпіонат Global Management Challenge, Всеукраїнський конкурсі фонду Пінчука «Завтра ЮА», «Всеукраїнський конкурсі «Smart Start» від міжнародної компанії TNS.


Почесні звання та нагороди

 • Кращий наставник студентської команди в України від міжнародної організації Enactus у 2015 р.
 • Грамоти та відзнаки інституту економіки і менеджменту НУ «Львівська політехніка» протягом 2011-2016 років
 • Майстер спорту міжнародного класу зі стрільби з луку

Підвищення кваліфікації

 • 2009 р. – стажування у Інституті регіональних досліджень Національної академії наук України
 • 2014 р. – стажування в ТОВ «1С Теллур» програмне забезпечення для управління і обліку на підприємстві
 • 2013-2014 р. – навчання на семінарі психолого-педагогічних знань у Національному університеті «Львівська політехніка»
 • 2015 р. – стажування в ТОВ «Іннеті інновації» ІТ технології для бізнесу
 • 2020 р. - стажування в ТОВ "ГЕОЛ-ТЕХ"

Основні публікації за останні роки

Опублікувала понад 100 науково-методичних праць. Розміщено у віртуальному середовищі Львівської політехніки 5 навчально-методичні комплекси.

Підручники, навчальні посібники, монографії

1. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посібник за ред. проф. Скорцова І.Б. / Скворцов І. Б., Клімковський М.І., Крет І.З., Кривцун І.М., Загорецька О.Я., Дашко І.М., Войцеховська В.В., Панченко А.В., Симак А.В., Зарицька О.Л., Висоцький А.Л. // Львів: ЗУКЦ ПП НВФ «Біарп», 2012. – 248 с. 2. Навчальний посібник / І. Б. Скворцов, В. В. Войцеховська, О. Я. Загорецька, І. М. Дашко, М. І. Клімковський, А. В. Панченко, І. З. Крет, І. М. Кривцун, А. В. Симак, А. Р. Стояновський, А. Л. Висоцький, О. Л. Зарицька. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. 268 с 3. Козик В. В. Формування і розвиток взаємодії учасників інноваційної інфраструктури: теоретичні та прикладні аспекти: монографія / В. В. Козик, О. Ю. Ємельянов, О. Б. Мрихіна, І. А. Франів, А. Л. Висоцький, В. А. Гришко, Л. І. Данчак, В. І. Довбенко, М. Б. Жураковська, О. Я. Загорецька, Х. Я. Залуцька, М. С. Кіржецька, Л. І. Лесик, О. В. Музиченко-Козловська, О. Б. Мусійовська, А. В. Панченко, Т. О. Петрушка, А. Р. Стояновський, І. Є. Тимчишин, Н. Я. Яневич, М. Б. Жураковська, О. В. Музиченко-Козловська, О. П. Просович, К. В. Процак, Ю. І. Кіржецький. – Львів: Растр-7, 2017. – 280 c. 4. Панченко А. В. Побудова карти потреб і перешкод молоді з особливими потребами, які навчаються в НУ "Львівська політехніка" / А. В. Панченко, О. І. Баланська, І. З. Крет. – c.157–172. Інклюзивне навчання: основні принципи та дієві технології : колективна монографія. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2018.


Публікації в журналах наукометричних баз даних та в іноземних виданнях

1. Панченко А.В., Михальчишин Ю.М. Дослідження тенденцій розвитку вітчизняного ринку страхування життя / А.Панченко, Ю. Михальчишин //Збірник економічних праць «Економічний простір» . - №114 . – Дніпропетровськ, ПДАБА. – 2016. – С. 161-171. 2. Баланська О., Панченко А. Фінансування житлового будівництва в Україні: механізми, ризики, можливості /О. Баланська, А. Панченко //Збірник економічних праць «Економічний простір» . - №108 . – Дніпропетровськ, ПДАБА. – 2016. – С. 127-137 3. Панченко А. В. Особливості реалізації операцій злиття і поглинання підприємств в Україні / Панченко А.В., Герега Я.Т., Тимчишин І.Є. // Збірник наукових праць «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва». – Харків, ХНАДУ. – №3(14) 2016р. – С. 67-80 4. Панченко А.В. Обґрунтування необхідності створення інформаційного веб-ресурсу для взаємодії науковців і представників бізнесу / Панченко А.В., Швець М.М. // Актуальні проблеми економіки. – №6(156). – 2014. – С. 487 - 493. (наукометрична база даних Scopus) 5. Панченко А.В. Подходы к формированию и развитию центров трансфера технологий на основе зарубежного опита / М.Б. Жураковская, А.В. Панченко // Весник Самарского института бизнеса и управления. – Випуск 9, часть 1: под ред. Б.Н. Герасимова. – Самара:НОАНО ВПО СИБиУ, 2014. – С.75-82. 6. Panchenko A. Practical information related to institutions supporting international trade of entrepreneurs and their services / Krzysztof Kaszuba, Andriy Bilyak, Anna Panchenko, Tchon Li Ku // CROSS-BORDER ENTREPRENEUR MANUAL. - Rzeszow. – 2013. – 94-107 с. 7. Panchenko A. Region lwowski / A. Biliak, A. Panchenko, T. Pawlowicz // Analiza potencjalu przedsiebiorczosci trzech regionow: podkarpackiego, lwowskiego i grodzienskiego/ - Rzeszow. – 2012. - C.93-95.

Публікації у фахових виданнях

1. Панченко А.В. Обґрунтування доцільності відновлення лижної траси у Львові / А.В. Панченко, О.C. Бондаренко, А.О. Широка // Вісник «Проблеми економіки і управління», Львів, Національний університет «Львівська політехніка». – 854. – С. 71-85 2. Панченко А.В. Генезис поняття «ризик» та його характерні особливості у будівництві / А.В. Панченко, О.І. Баланська, В.М. Мельник // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. – Серія: Економіка і менеджмент. - Збірник наукових праць. – Випуск 11. – Одеса, 2015. – 55 -58 3. Панченко А. Особливості надання у Львівській області міжнародних логістичних послуг / А. Панченко, М. Жураковська, А. Біляк // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Випуск 50. – 2014. - С. 178-185. 4. Панченко А.В. Особливості розвитку туристичного бізнесу в Україні / Панченко А.В., Чех Х.Б. // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ «Економічні науки». – № 4. – 2013. – С. 61-67. 5. Панченко А. В. Економічна природа фінансової стратегії підприємства / Панченко А. В., Меда Н.П. // Збірник наукових праць «Економічний простір». – № 75. – 2013. – С. 200-208. 6. Панченко А. Тенденції та перспективи розвитку малого і середнього підприємництва у Львівській області / А. Панченко, А. Біляк // Збірник наукових праць «Економічний аналіз». – Тернопіль. - № 4. – 2012. – С. 106-111. 7. Панченко А.В. Інтеграційні трансформації на страховому ринку України / А.В. Панченко // Вісник національного університету водного господарства та природокористування, «Економіка». – Рівне. - №2. – 2012. – 52-57. 8. Тимчишин І. Є., Панченко А.в. Економічна природа та об’єктивні передумови трансформації бізнесу / І.Є. Тимчишин, А.В. Панченко // Вісник «Економічний простір». – 2009. - №31. – С. 124-131. 9. Панченко А.В., Мельник В.М., Бобик О.І. Особливості фінансування житлового будівництва в Україні // Економічний простір: Збірник наукових праць. - № 40. - Дніпропетровськ ПДАБА, 2010. - С.182-188. 10. Панченко А.В. Сутність та класифікація кептивних страхових компаній// Економічний простір: Збірник наукових праць. - № 44 - Дніпропетровськ ПДАБА, 2010. - С. 133-140. 11. Панченко А.В., Тимчишин І.Є. Причини існування на ринку схемного страхування / А.В. Панченко, І.Є. Тимчишин // Науковий вісник НЛТУ України, серія: економічні науки. - №20.15 – Львів, 2010. – С.203-209. 12. Панченко А. В. Особливості становлення кептивних страхових компаній в Україні [Електронний ресурс] / А.В. Панченко, Т.Б. Данилович, І.Є. Тимчишин // Ефективна економіка. – 2011. - №4. – Режим доступу журналу: http://www.economy.nayka.com.ua 13. Панченко А. В. Еволюція і генезис кептивного страхування у світі / А.В. Панченко, Т.Б. Данилович, О.Ю. Ємельянов // Економічний простір: Збірник наукових праць. - № 49 - Дніпропетровськ ПДАБА, 2011. - С. 5-15. 14. Панченко А. Тенденції та перспективи розвитку малого і середнього підприємництва у Львівській області / А. Панченко, А. Біляк // Збірник наукових праць «Економічний аналіз». – Тернопіль. - № 4. – 2012. – С. 106-111. 15. Панченко А.В. Інтеграційні трансформації на страховому ринку України / А.В. Панченко // Вісник національного університету водного господарства та природокористування, «Економіка». – Рівне. - №2. – 2012. – 52-57. 16. Панченко А.В. Формування дочірніх страхових компаній виробничо-господарськими структурами / А.В. Панченко // Економічний простір. – 2008. - №10. – С. 124-131. 17. Панченко А.В. Діяльність дочірніх страхових компаній банків на страховому ринку України /А.В. Панченко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. - №1. – Т 2. – С.71-75. 18. Іванова О.Б., Панченко А.В. Методичні підходи до формування внутрішньої ціни підприємств / О.Б. Іванова, А.В. Панченко // «Актуальні проблеми економіки». – 2008. - №2. – С. 115-121. 19. Панченко А.В. Способи реалізації «схемного» страхування на страховому ринку України / А.В. Панченко // Вісник НУ «Національна політехніка». – 2007. - №606. – С. 192-197. 20. Козик В.В., Панченко А.В., Іванова О.Б. Розвиток страхового ринку України в контексті міжнародної інтеграції / В.В. Козик, А.В. Панченко, О.Б. Іванова // Вісник економічної науки. - 2007. - №2. – С.66-70. 21. Кривцун І.М., Панченко А.В. Аналіз переваг взаємодії банку і дочірньої страхової компанії / І.М. Кривцун, А.В. Панченко // Вісник Національного університету водного господарювання та природокористування, розділ економіка. – 2007. - №1(37). – С. 52-57. 22. Кривцун І.М., Панченко А.В. Інтеграційні процеси на страховому ринку України / І.М. Кривцун, А.В. Панченко // Вісник НУ «Львівська політехніка». - 2007. - №594. – С. 442-448. 23. Козик В.В., Панченко А.В. Страхові компанії у схемах недержавного пенсійного страхування / В.В. Козик, А.В. Панченко // Регіональна економіка. – 2006. - №4. – С. 193-199. 24. Панченко А.В. Особливості співпраці на фінансовому ринку України банків і страхових компаній / А.В. Панченко // Вісник Чернівецького торгово-економічного інституту. – 2006. - №4. – С. 306-312. 25. Панченко А.В. Дослідження Європейського досвіду в подоланні проблем забезпечення населення України житлом / Баланська О. І., Панченко А. В., Мельник В. М.// Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2018. – № 899. – С. 65–75

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн.402,

тел.: +38 (032) 258-25-45

E-mail: anna.v.panchenko@lpnu.ua