Панас Ярослав Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Панас Ярослав Володимирович
Панас.png
доцент
Дата народження 30 червня 1976 р
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1998 р.
Спеціальність Менеджмент організацій (машинобудування)
Галузь наукових інтересів контролінг, інноваційна діяльність підприємств, HR-аналітика
Науковий ступінь к.е.н.
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту персоналу та адміністрування, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Панас Ярослав Володимирович — кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту персоналу та адміністрування, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Освіта

Почесні звання та відзнаки

 • 2017 р. — Подяка Інституту економіки і менеджменту НУ «ЛП» за багаторічну сумлінну працю, фаховий підхід до виконання посадових обов'язків, а також вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців з економіки і менеджменту
 • 2015 р. — Подяка Інституту економіки і менеджменту НУ «ЛП» за сумлінну працю, високий рівень педагогічної майстерності, значні наукові здобутки та вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців з економіки і менеджменту
 • 2009 р. — Подяка Інституту економіки і менеджменту НУ «ЛП» за високі результати роботи та у зв’язку з 165-ряччям Львівської політехніки.
 • 2008 р. — Подяка Студентського братства Львівщини за сприяння і підтримку в проведенні 2-ї конференції «Можливості координації органів студентського самоврядування у ВНЗ м. Львова».
 • 2007 р. — Подяка Інституту економіки і менеджменту НУ «ЛП» за високі результати роботи.
 • 2006 р. — Подяка Інституту економіки і менеджменту НУ «ЛП» за високі результати роботи та у зв’язку з 40-річчям Інституту економіки і менеджменту.

Професійна діяльність

Старший викладач кафедри менеджменту персоналу та адміністрування НУ «Львівська політехніка» з 2014 р.

Доцент кафедри менеджменту персоналу та адміністрування НУ «Львівська політехніка» з 2 вересня 2019 р.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • статистика праці;
 • інформаційні системи і технології в організації;
 • аудит персоналу;
 • соціальна відповідальність організації;
 • кадровий консалтинг;
 • економіка і управління підприємством (для студентів технічних спеціальностей);

Дисципліни, які викладав:

 • контролінг,
 • статистика,
 • основи підприємництва,
 • економіка підприємства,
 • техніко-економічне обґрунтування зовнішньоекономічних операцій,
 • підприємництво та менеджмент (для студентів технічних спеціальностей)
 • інформаційні системи в менеджменті.

Науково-дослідна робота

Участь у держбюджетній роботі:

 1. ДБ/54 "ВОК" (номер державної реєстрації0198U007871) «Розробка системи ринкового управління інноваційними процесами на основі моніторингу показників діяльності та конкурентноздатності підприємства». Результати дослідження використані при формуванні розділу 3 «Аналіз досвіду функціонування інноваційних процесів на підприємствах різних країн» та розділу 8 «Проблеми ринкової перебудови і підвищення конкурентноздатності економіки України»;
 2. ДБ/54 “РЕГІОН” (номер державної реєстрації 0101U000870) «Проблеми управління процесом інтенсифікації використання та оновлення виробничого потенціалу підприємств регіону в сучасних умовах». Результати дослідження використані при формуванні розділу 3«Управління процесом інтенсифікації використання та оновлення виробничого потенціалу підприємства в сучасних умовах» та розділу 5 «Удосконалення мотиваційного, організаційного та економічного механізму інтенсифікації використання та оновлення виробничого потенціалу підприємства»;
 3. ДБ/54 «Венчур» (номер державної реєстрації 0103U001337) «Удосконалення управління інноваційним та інвестиційним процесами на підприємствах України». Результати дослідження використані при формуванні розділу 1 «Науково-методичні підходи до виявлення та дослідження проблем управління інноваційним та інвестиційним процесами на підприємстві» та розділу 3 «Удосконалення управління інноваційним та інвестиційним процесами на підприємствах України в сучасних умовах»;
 4. ДБ «Потенціал» (номер державної реєстрації0105U000604) «Формування інноваційного потенціалу управління організації в сучасних умовах». Результати дослідження використані при формуванні розділу 3«Формування інноваційного потенціалу управління підприємств»

Підвищення кваліфікації

 • 2012 рік — підвищення кваліфікації у Навчально-науковому інституті післядипломної освіти НУ «Львівська політехніка» за програмою «Розробка електронних курсів у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки» (Сертифікат № 906)
 • 2008 рік — підвищення кваліфікації у ЗАТ «Прогрестехбуд»

Публікації

За результатами наукових досліджень опубліковано понад 50 робіт (колективні монографії, навчальні посібники, наукові статті, тези доповідей міжнародних науково-практичних конференцій, конспекти лекцій, науково-методичні розробки).


Авторський профіль GoogleАкадемія

Авторський профіль RESEARCHERID


Серед них:


Монографії:

 1. Панас Я.В., Ткач С.Н. Развитие инновационной деятельности в Украине как предпосылка снижения технических рисков инвестирования // С.Н. Ткач, Я.В. Панас / Экономические исследования: анализ состояния и перспективы развития: [монография] / [Р.Н. Асфандияров, Л.Р. Асфандиярова, Л.В. Глухих и др.]; под общей ред. проф. С.В. Панасенко. – Книга 32. Москва: Наука: информ; Воронеж: ВГПУ, 2013. – С. 86-95
 2. Панас Я.В., Склярук Т.В. Карковська В.Я. Бюджетування трансакційних витрат як складова трансакційних елементів адміністративної діяльності організації// Т.В. Склярук, Я.В. Панас, В.Я. Карковська / Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство : колективна монографія / За заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. У 2 томах. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Т. 1. – 416 с. – с. 295-308


Навчальні посібники та підручники:

 1. Панас Я.В., Новаківський І.І., Дзюбіна А.В.Економіко-математичні методи і моделі в менеджменті для :випускових кваліфікаційних робіт: Навчальний посібник / І.І. Новаківський Я.В. Панас, А.В.Дзюбіна. — Львів: Видавництво «Ліга-Прес», 2011. — 112 с.
 2. Панас Я.В., Карий О.І. Місцеві ініціативи та залучення громадськості до здійснення місцевого самоврядування. Навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування /О.І. Карий, Я.В. Панас/ Асоціація міст України – К., ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. – 176 с.
 3. Панас Я. В., Склярук Т.В. Економіка праці: Навчальний посібник / Т.В. Склярук, Я.В. Панас. – Видавництво Львівської політехніки. – Львів, 2017. – 222 с.


Статті у наукометричних базах даних:

 1. Панас Я. В., Петрович Й.М. Еволюція контролінгу в сучасній теорії та практиці управління вітчизняними підприємствами [Текст] / Й.М. Петрович, Я.В. Панас // Науковий журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій». – Суми: Сумський державний університет, 2013 р. – № 1. – с. 129-137 (Directory of Open Access Journals, Index Copernicusм Jornals Master List, Google Scholar, Ulrichsweb, Academic Journals Database);
 2. Панас Я.В., Ткач С.М. Управління інноваційною діяльністю підприємств: теоретичний аспект [Текст] / Я.В. Панас, С.М. Ткач // Науково-практичний журнал «Регіональна економіка». – Львів: ПП «Арал», 2013 р. - № 1. – с. 69-75 (IndexCopernicus)
 3. Панас Я.В. Концептуальний підхід до оцінювання здатності реалізовувати інноваційний потенціал підприємства в контролінгу / Я.В. Панас // Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – Тернопіль: СМП «ТАЙП», 2014 р. - № 6 [55]. – с. 129-133 (IndexCopernicus)
 4. Панас Я.В., Карий О.І. Передумови залучення волонтерів для забезпечення соціально-економічного розвитку громад [Текст] / О.І. Карий, Я.В. Панас // Науковий журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій». – Суми: Сумський державний університет, 2016 р. – № 2. – с. 156-169 (EMERGING SOURCES CITATION INDEX (WEB OF SCIENCE), DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS, INDEX COPERNICUS, RESEARCH BIBLE, CITEFACTOR, JOURNAL INDEX, WORLDCAT та ін.);
 5. Панас Я.В. Модель упровадження контролінгу інноваційної діяльності в практику господарювання промислових підприємств [Текст] / Я.В. Панас // Науковий журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій». – Суми: Сумський державний університет, 2017 р. – № 1. – с. 193-204 (EMERGING SOURCES CITATION INDEX (WEB OF SCIENCE), DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS, INDEX COPERNICUS, RESEARCH BIBLE, CITEFACTOR, JOURNAL INDEX, WORLDCAT та ін.).
 6. Panas Ya. The Features of Innovation Management at Ukrainian and European Enterprises / Ya. Panas, S. Tkach, // Baltic Journal of Economic Studies, Volume 3 Number 2. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. – P. 101-106 (IndexCopernicus);
 7. Панас Я. В. Порівняльна оцінка науково-дослідної та інноваційної діяльності в Україні, Польщі та Німеччині / Я. В. Панас, С. М. Ткач // Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України». – Л.: 2017. – № 1(123). – С. 92-97 (IndexCopernicus).
 8. Панас Я.В., Ткач С.М. Оцінювання ефективності функціонування машинобудування в контексті розвитку галузевих кластерів в Україні [Текст] / Я.В. Панас, С.М. Ткач // Науково-практичний журнал «Регіональна економіка». – Львів: ПП «Арал», 2017 р. - № 3 (85). – с. 133-140 (IndexCopernicus)


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн. 506,

тел.:+38(032) 258-27-42

е-пошта: yaroslav.v.panas@lpnu.ua