Палаш Роман Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Палаш Роман Володимирович
Palash rv.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 27.07.1979 р.
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка».
Дата закінчення 2001 р.
Галузь наукових інтересів дослідження технологічної та експлуатаційної міцності зварних з’єднань із високоміцних низьколегованих сталей.
Кваліфікаційний рівень інженер-механік
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Кузьо Ігор Володимирович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2006 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2010 р.
Поточне місце роботи Кафедра зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій, Інститут інженерної механіки та транспорту, Національний університет «Львівська політехніка»

Палаш Роман Володимирович — кандидат технічних наук, доцент кафедри зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій Інституту інженерної механіки татранспорту Національногоуніверситету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 27 липня 1979 року у м. Львові.

У 2001 р. закінчив [ [Державний університет «Львівська політехніка»]].

Тема дисертації: Підвищення міцності сталевих циліндричних елементів машин та конструкцій [Текст] : дис... канд. техн. наук:05.02.02 / Палаш Роман Володимирович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2005. — 165 арк.: рис., табл.

Науковий керівник — доктор технічних наук, професор Кузьо Ігор Володимирович, Національний університет «Львівська політехніка».

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Здатність до зварювання конструкційних матеріалів
 • Металознавство та зварювання
 • Технологічне устаткування у зварювальному виробництві

Наукові інтереси

Напрям наукових досліджень : дослідження технологічної та експлуатаційної міцності зварних з’єднань із високоміцних низьколегованих сталей.

Вибрані публікації

 1. Палаш Р.В. Визначення раціональних факторів впливу на залишкові напруження в зварних з’єднаннях конструкцій ізвисокоміцних сталей// Наук. Вісник Укр. ДЛТУ: збірник науково-технічнихпраць,-2006.-№ 16.6.-С.87-89.,
 2. Дзюбик А.Р., Палаш Р.В. Дослідження впливу металу зварного шва на рівень напруженого стану в зонітермодеформаційного впливу / ІУ Всеукраїнська науково-технічна конференціямолодих учених і спеціалістів «Зварювання та суміжні технології». — Київ. —2007.
 3. Осадчук В.А., Палаш Р.В. Визначення залишкових напружень у тонких пластинах з прямолінійними швами // Вісник ДУ «Львівська політехніка» «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів». — Львів. — 2000. —№ 396. — С. 91-95.
 4. Дзюбик А.Р., Назар І.Б., Палаш Р.В.Метод визначення залишкових напружень у зварних з’єднаннях коловим швом сталей,схильних до гартування // Машинознавство. — Львів. — 2002. — № 4. — С. 33-36.
 5. Осадчук В. А., Дзюбик А.Р., Палаш Р.В. Напруження у стикових зварних з’єднаннях кільцевим швом труб, які схильнідо гартування // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів». — Львів. — 2002. — № 456. — С. 107-111.
 6. Палаш Р.В. Підвищення надійностікільцевих з’єднань обсадних труб / Вісник НУ «ЛП» «Оптимізація виробничихпроцесів і технічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні». — Львів. —2003. — № 480. — С. 114-118.
 7. Палаш Р.В. Вплив величини зони пластичних деформацій на залишкові напруження в кільцевих швах обсадних труб //Вісник НУ «Львівська політехніка» «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів». — 2004. —№ 509. — С. 99-104.
 8. Палаш Р.В., Дзюбик А.Р. Дослідження особливостей напруженого стану нероз’ємних з'єднань деталей із високоміцних сталей // Вісник Луганського національного університету ім. В. Даля. —Луганськ. — 2005. — № 11(93). — С. 144-147.
 9. Палаш Р.В. Формування залишкового напруженого стану на внутрішній поверхні зварних циліндричних елементів конструкцій із високоміцних сталей // Науковий вісник Укр. ДЛТУ: збірник науково-технічних праць. — 2005. — № 15.2. — С. 58-63.
 10. Палаш Р.В. Підвищення технологічноїта експлуатаційної міцності зварних дета¬лей машин з високоміцних сталей //Машинознавство. -Львів. —2004. -№ 8 — С. 52-55.
 11. Кузьо І., Палаш Р. Розподіл залишкових напружень у стиковому зварному з’єднанні циліндричних деталей машин та елементів конструкцій із високоміцних ста¬лей // Вісник Тернопільського державного технічного університету. — 2005. — Т. 10. — № 3. —С. 5-9.
 12. Деклараційний патент на винахід №68991 А, Україна, МПК G01L1/20, H01L35/28H01L35/30, H01L35/32, Спосіб визначення напружень в поверхневому шарі металевого виробу і пристрій для його реалізації, Кузьо І.В., Дзюбик А.Р., Палаш Р.В. (Україна) № 20031110619; Заявл.25.11.2003; Опубл. 16.08.2004// Промислова власність —2004. — № 8. — 3 с.
 13. Деклараційний патент на кориснумодель № 4992, Україна, МПК В23К9/00, Спосіб автоматичного електродугового зварювання обсадних труб, Палаш Р.В. (Україна) № 20040604506; Заявл.09.06.2004; Опубл. 15.02.2005// Промислова власність. — 2005. — № 2. — 2 с.
 14. Деклараційний патент на кориснумодель № 8135, Україна, МПК G01B5/30, G01L1/06, Спосіб визначення розмірів зони пластичних деформацій в зварному з’єднанні, Палаш В.М., Дзюбик А.Р., Палаш Р.В.(Україна) № u 2005 00679; Заявл. 25.01.2005; Опубл. 15.07.2005 // Промислова власність. — 2005. — № 7. — 1 с.
 15. Палаш Р. Умови забезпечення експлуатаційної надійності деталей машин з високоміцних сталей при наявності в зварних з’єднаннях механічних неоднорідностей // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Дні науки — 2005». — Том 35 «Техніка». —Дніпропетровськ. — 2005. — С. 31-32.
 16. Палаш Р.В. Забезпечення міцності кільцевих з’єднань зварних деталей машин із термічно зміцнених сталей //Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених іспеціалістів «Зварювання та суміжні технології». — Київ. — 2005. — с. 36.
 17. Кузьо И., Палаш Р. «Исследование остаточных напряжений в кольцевых соеди¬не¬ни¬ях из высокопрочных сталей» // IY Международный конгресс «Машиностроительные технологии»: Сборник докладов. —Варна. — 2004. — т.1. — С. 83-85.
 18. Осадчук В., Палаш Р., Пороховський В. Розподіл залишкових напружень у зварних стикових з’єднаннях високоміцних сталей // Тези доповідей 5-го Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові (МСУІМЛ-5). — Львів. — 2001. — С. 7.
 19. Осадчук В., Палаш Р. Підвищення надійності зварних кільцевих з’єднань з високоміцних сталей // Тези доповідей 6-го Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові(МСУІМЛ-6). — Львів. — 2003. — с. 126.
 20. Осадчук В.А., Дзюбик А.Р., Палаш Р.В. Визначення залишкових напружень в зварних з’єднаннях кільцевим швом сталевих труб, схильних до гартування // Збірник тез стендових доповідей Міжнародної конференції «Сучасні проблеми зварювання і ресурсу конструкцій». —Київ: ІЕЗ ім. Патона. — 2003. — с. 125.
 21. Палаш Р.В. Підвищення надійност ікільцевих зварних з’єднань обсадних труб із високо-міцних сталей // Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених іспеціалістів «Зварювання та суміжні технології». — Київ. — 2003. -С. 17.
 22. Палаш Р, Кузьо І. Підвищенняміцності зварних деталей машин з високоміцних сталей // Тези доповідей 7-го Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові (МСУІМЛ-7). —Львів. — 2005. — с. 102-103.

Контакти

вул. Ст. Бандери 8, 79013, Львів; 16-й корпус, кімната 2,9

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-18

E-mail: zvdv@ukr.net

моб. 067 804 368

RPALASH@YAHOO.COM