Пабирівський Віктор Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Пабирівський Віктор Володимирович
X-Pabyrivskyi-VV.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 21 серпня 1967 року.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1992 р.
Спеціальність «математика»
Галузь наукових інтересів Побудова розв’язків просторових задач теорії пружності
Кваліфікаційний рівень математик
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Науковий керівник член — кореспондент НАН України, докторфізико-математичних наук, професор БУРАК Ярослав Йосипович, науковий керівникЦентру математичного моделювання ІППММ ім.Я.С.Підстригача НАН України
Дата присвоєння н.с. 2007р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2010р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра прикладної математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Пабирівський Віктор Володимирович — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри прикладної математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народився 21 серпня 1967 року.

1992 — закінчив Львівський національний університет іменіІвана Франка за спеціальністю «Математика»;

2007 — кандидат фізико — математичних наук за спеціальністю «Механіка деформівного твердого тіла».

Тема дисертації: Побудова розв’язків просторових задач теорії пружності з використанням методу голоморфних функцій двох комплексних змінних [Текст] : дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.02.04 / Пабирівський Віктор Володимирович ; Нац. ун-т «Львів.політехніка», НАН України, Центр мат. моделювання Ін-ту приклад. пробл.механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. — Л., 2007. — 107 арк. — Бібліогр.:арк. 97-107

Науковий керівник — член — кореспондент НАН України, докторфізико-математичних наук, професор БУРАК Ярослав Йосипович, науковий керівникЦентру математичного моделювання ІППММ ім.Я.С.Підстригача НАН України

З 2011 р.— доцент кафедри прикладної математики.

Навчальнаробота

В університеті читає курси

 • Програмні засоби наукових досліджень,
 • методи моделювання нелінійних процесів,
 • нові інформаційні технології та інтелектуальна власність,
 • Internet технології .

Наукові інтереси

Побудова розв’язків просторових задач теорії пружності

Основні публікації

Статті та тези конференцій:

 1. В.В.Пабирівський. Формулювання плоскої задачі теорії пружності в переміщеннях через аналітичні функції комплексної змінної. / //Машинознавство — 2004.-Львів ,- № 6. — С.27-29;
 2. Пабирівський В.В. Про постановку та підхід до розв’язування крайових задач просторової теорії пружності з використанням голоморфних функцій двох комплексних змінних. // Мат. методи та фіз.-мех. поля. — Львів. — 2006. —49, № 3. — С. 69-76;
 3. Пабирівський В., Пабирівська Н. Про формулювання комплексно-спряженихк райових задач просторової теорії пружності в голоморфних функціях двох комплексних змінних // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології — 2009—Випуск 9. — С. 100–107.
 4. Пабирівський В.В.Про один варіант побудови точних розв‘язків комплексно-спряжених крайових задач плоскої теорії пружності методом аналітичних функцій комплексної змінної // Тези доповідей відкритої наукової конференції професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук НУ «Львівська політехніка».Львів, 2005. — C 157;
 5. Пабирівський В.В. Формулювання крайової задачі двовимірноїтеорії пружності в голоморфних функціях від двох комплексних змінних // Тези доповідей відкритої наукової конференції професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук НУ «Львівська політехніка». Львів, 2009. — C 56;
 6. Пабирівський В.В., Пабирівська Н.В. Визначення невідомого джерела у параболічному рівнянні // Тези доповідей XIII міжнародної наукової конференції ім.акад. М.Кравчука. — Київ.

Методичні вказівки:

 • Основи Java Script, 2004. — 34 с.
 • Математична теорія ризику та страхова справа, 2005. — 27 с.

Контакти

79013, Львів-13,Вул. Митрополита Андрея 5, IV навчальний корпус,кімната 213

Тел.. +380 32 258 23 68

e-mail:am.imfn@gmail.com; PabVic@ukr.net