Осмак Олексій Андрійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Осмак Олексій Андрійович
Осмак.JPG
асистент
Дата народження 11.05.1993 р.
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2016 р.
Спеціальність Автомобілі та автомобільне господарство
Галузь наукових інтересів Дослідження коливних процесів у підвісці автомобіля
Кваліфікаційний рівень інженер-механік
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»
Кафедра автомобільного транспорту

Осмак Олексій Андрійович — асистент Кафедри автомобільного транспорту Інституту механічної інженерії та транспорту Національного університету «Львівська політехніка». Здобувач наукового ступеня доктор філософії (PhD).

Загальні відомості

Народився 11 травня 1993 р.

Закінчив Львівський автомобільно-дорожній коледж за спеціальністю «Ремонт та обслуговування автомобілів і двигунів» (2012 р.).,
Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Автомобільний транспорт» (2015 р.) та магістратуру НУ «ЛП» за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство» (2016 р.).

З лютого 2017 р. — інженер, а з вересня цього ж року — асистент кафедри ЕРАТ.

Наукові інтереси

Напрям наукових досліджень — дослідження коливних процесів у підвісці автомобіля

Вибрані публікації

Статті у журналах і збірниках праць

 1. Кіндрацький Б.І. Вплив вторинного підресорювання на вібронавантаженість об'єкта транспортування спеціалізованим автомобілем / Б.І. Кіндрацький, О.А. Осмак // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка»: «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів». — Львів, 2017. — №866. — С. 40—45. — Режим доступу до ресурсу: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39719
 2. Bohdan Kindratskyy. Influence of transportation object position in car body on its vibrational loading / Bohdan Kindratskyy, Oleksiy Osmak. // Transport Technologies. – 2020. – №1. – P. 92–98. – Режим доступу до ресурсу: http://science.lpnu.ua/uk/tt/vsi-vypusky/vypusk-1-nomer-1-2020/influence-transportation-object-position-car-body-its
 3. Kindratskyy B., Litvin R., Osmak O. Influence of vehicle acceleration intensity on dual-mass flywheel elements and transmission load // Transport Technologies. – 2022. – Vol. 3, № 1. – С. 65–76. Режим доступу до ресурсу: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2022/may/27928/7bohdankindratskyyromanlitvinoleksiiosmak.pdf

ORCID: 0000-0003-4526-4184

Тези доповідей

 1. Кіндрацький Б.І. Система стабілізації положення штанги обприскувача / Б.І. Кіндрацький, І.І. Сушко, О.А. Осмак // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій: тези доп. 4-ої Міжнар. наук.-техн. конф., — Львів, 2014. — С. 13—14.
 2. Кіндрацький Б.І. Вплив вторинного підресорювання на вібронавантаженість об’єкта транспортування спеціалізованим автомобілем / Б.І. Кіндрацький, О.А. Осмак // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій: тези доп. 5-ої Міжнар. наук.-техн. конф., — Львів, 2016. — С. 93—95.
 3. Кіндрацький Б.І., Вплив кріплення сидіння на вібраційне навантаження пасажира в транспортних засобах з жорсткою системою підресорювання / Б.І. Кіндрацький, О.А. Осмак // LXXII наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету (м. Київ, 2016 р.). – 2016. – C. 36.
 4. Кіндрацький Б.І. Вібронавантаженість об’єкта при його перевезенні спеціалізованим автомобілем / Б.І. Кіндрацький, О.А. Осмак // 13-й міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: матеріали симпозіуму. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2017. — С. 106—107.
 5. Кіндрацький Б.І. Моделювання коливних процесів у підвісці тривісного автобуса засобами MATLAB Simulink / Б.І. Кіндрацький, О.А. Осмак // Наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції «Автомобільний транспорт і автомобілебудування. Новітні технології і методи підготовки фахівців» — Харків, 2017. — С. 239—240.
 6. Кіндрацький Б.І. Конструктивні особливості автобусів великого класу та симуляційні моделі їх руху у середовищі Simulink / Б.І. Кіндрацький, С.В. Войтків, О.А. Осмак // Третя всеукраїнська науково-практична конференція «Автобусобудування та пасажирські перевезення в Україні»: Тези доповідей. — Львів, Видавництво Львівської політехніки. — 2018. — С. 55—58.
 7. Кіндрацький Б.І. Конструктивні особливості та критерії оцінювання підвісок для великогабаритних автобусів / Б.І. Кіндрацький, О.А. Осмак // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій: тези доп. 6-ої Міжнар. наук.-техн. конф., — Львів, 2018. — С. 119—120.
 8. Кіндрацький Б. І. Вплив положення центра мас на плавність ходу електромобілів категорії N1 / Б.І. Кіндрацький, О.А. Осмак // 15-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: матеріали симпозіуму, – Львів, 20–21 травня 2021 р. – 2021. – C. 90–92.

Навчально-методичні публікації

 1. Розрахунок складових силових агрегатів автомобілів. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Силові агрегати автомобілів» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». Укл. Кіндрацький Б.І., Нємий С.В., Осмак О.А. — Львів, 2017. — 47 с.
 2. Силові агрегати автомобілів: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Силові агрегати автомобілів» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». Укл. Кіндрацький Б.І., Нємий С.В., Осмак О.А. — Львів, 2017. — 40 с.
 3. Електронний навчально-методичний комплекс «Силові агрегати автомобілів», сертифікат № 02646, номер та дата реєстрації: E41-176-101/2019 від 22.01.2019 р., http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=319

Контакти

м. Львів, вул. С. Бандери, 32 (6-й корпус НУЛП), кімн. 113 (1-ий поверх), 79013
Тел.: +38 (032) 258 21-71
E-mail: oleksii.a.osmak@lpnu.ua