Орищин Оксана Григорівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Орищин Оксана Григорівна
Oryshchyn1.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 30 квітня 1966 року.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1988 р.
Спеціальність механіка
Галузь наукових інтересів Цілі та цілі кратні ряди Діріхле; швидкість збіжності часткових сум цілих рядів Діріхле; поведінка цілого кратного ряду Діріхле при великих значеннях модуля його суми.
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 1999 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2003 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»,Кафедра вищої математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Орищин Оксана Григорівна — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Дата народження: 30 квітня 1966 року.

Кандидат фізико-математичних наук (спеціальність 01.01.01 —математичний аналіз. Дата захисту — 21.05.1998 р.).

Тема дисертації: Асимптотичні властивості цілих (кратних) рядів Діріхле [Текст] : дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.01 / Орищин Оксана Григорівна ; Львівський держ. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 1998. — 120 л. — л. 113-120

На кафедрі ВМ з 1994року.

Освіта вища: закінчила механіко-математичний факультет ЛДУім. Івана Франка в 1988 році.

Працювала лаборантом на кафедрі математичного іфункціонального аналізу (1988-1991 рр.).

Вела практичні заняття з математичного аналізу і ТФКЗ.

Навчальна робота

В університеті читає курси

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

Наукові інтереси

Напрямки наукових досліджень — Цілі та цілі кратні ряди Діріхле; швидкість збіжності часткових сум цілих рядів Діріхле; поведінка цілого кратного ряду Діріхле при великих значеннях модуля його суми.

Основні публікації

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 • Сухорольський М.А.. Зашкільняк І.М., Костенко І. С., Орищин О. Г. Зображення розв’язків рівнянь з частинними похідними у вигляді контурних інтегралів. // Друга міжн. наук. конференція "Сучасні проблеми механіки та математики. Том 3. (Львів, 26- 29 травня 2008): Матеріали конференції. -Львів:ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України, 2008. — С 158 — 160.
 • Сухорольський М.А., Зашкільняк І.М., Орищин О.Г. Розвинення функції за системою похідних від поліномів Чебишева у комплексній області //Журнал "Метода математики«— 2010.— № 10.— С. 5-10.
 • Сухорольський М.А., Івасик Г.В., Орищин О.Г. Розв’язок рівняння Гельмгольца в області, обмеженій ланцюговою лінією // XVI Міжнародна наук. конф. ім. акад. Михайла Кравчука: матеріали конф., Київ, 14-15 травня 2015 р.– Київ, 2015.—С. 238-241.
 • Сухорольський М.А., Зашкільняк І.М., Орищин О.Г. Застосування методу конформних відображень до розв’язування задач акустики // Тези доповідей VII міжнародної наукової конференції “Сучасні проблеми математичного моделювання прогнозування та оптимізації”. Камянець-Подільський: Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Квітень 2016 р. С. 221-222
 • Т. Рибак, О. Орищин, Т. Довбуш, А. Довбуш Енергетично інтегрований метод оцінки ресурсу роботи несучих систем мобільних сільськогосподарських систем // Вісник Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. - № 1(81) 2016 р. – С. 76 -87.
 • Р. С. Мусій, Х.Т. Дрогомирецька, О. Г. Орищин. Моделювання термомеханічної поведінки електропровідного циліндра за нестаціонарної електромагнітної дії за врахування процесу термопружного розсіювання енергії // Матеріали XVIII Міжнародної конференції з математичного моделювання, присвяченої 100-річчю з дня народження академіка Ю. О. Митропольського МКММ-2017 (18–22 вересня 2017 року, Херсон, Україна). – 2017. – C. 123–124.
 • Musiy R., Drohomyretska K., Oryshchyn O. Solutions of coupled problem of thermomechanics for electroconductive hollow cylinder under non-stationary electromagnetic action // Mathematical Modeling and Computing. – 2017. – Vol.4, № 1. – P. 69–77.
 • Р. С. Мусій, Х.Т. Дрогомирецька, О. Г. Орищин. Термомеханічна поведінка електропровідного порожнистого циліндра за імпульсної електромагнітної дії за врахування процесу термопружного розсіювання енергії // Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2017. – № 3(62). – C. 70–74.
 • Мусій Р. С., Мельник Н. Б., Орищин О. Г. Плоска осесиметрична динамічна задача термомеханіки для порожнистого біметалевого циліндра за імпульсної електромагнітної дії // Тенденції і перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали ХІХ Міжнародної наукової інтернет-конференції (30 листопада 2016 р.). – 2017. – C. 433–438.
 • Zelenyak, V., Kolyasa, L., Oryshchyn, O., Vozna, S., Tokar, O. Examining elastic interaction between a crack and the line of junction of dissimilar semi-infinite plates // EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. -2017. - №6(7-90), pp. 4-10
 • Мусій Р. С., Дрогомирецька Х.Т., Орищин О.Г., Бандирський Б. Й., Гошко Л.В. Моделювання термопружної поведінки електропровідного циліндра за електромагнітної дії в режимі згасної синусоїди з врахуванням процесу термопружного розсіювання енергії // XIX Міжнародна конференція з математичного моделювання, присвячена 250 – річчю з дня народження Жана Батиста Жозефа Фур'є : збірник матеріалів конференції, 17–21 вересня 2018 р., Херсон. – 2018. – C. 119.
 • Мусій Р. С., Мельник Н. Б., Орищин О. Г., Гошко Л.В. Термонапружений стан електропровідного циліндра з тонким електропровідним покриттям за нестаціонарної електромагнітної дії // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації : тези доповідей 8-ї Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю Національної академії наук України та 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, (Кам’янець-Подільський, 18–20 квітня 2018 р.). – 2018. – C. 37–38.
 • Lytvyn V., Vysotska V., Veres O., Brodyak O., Oryshchyn O. Big Data analytics ontology // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2018. – Vol.1, № 2 (39). – Р. 16–27.
 • Мусій Р. С., Дрогомирецька Х. Т., Бандирський Б. Й., Веселовська О.В., Орищин О.Г. Зв’язана динамічна задача термопружності для довгого порожнистого циліндра за нестаціонарних теплової та силової дій // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. – 2018. – Вип. 17. – С. 62–73.
 • Musiy R., Drohomyretska K., Klapchuk M. I., Oryshchyn O., Nakonechnyy R. Solution of the connected problem of thermomechanics for a long hollow electroconductive cylinder under the action of impulsed electromagnetic field with amplitude modulation // Mathematical Modeling and Computing. – 2018. – Vol. 5, № 1. – P. 48–55.
 • Мусій Р. С., Дрогомирецька Х. Т., Орищин О.Г., Бандирський Б. Й., Гошко Л.В. Термонапружений стан електропровідного циліндра за електромагнітної дії в режимі згасної синусоїди за врахування процесу термопружного розсіювання енергії // Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2018. – Т. 2 № 3 (66). – С. 75–81.
 • Musii Roman, Mel'nyk Nataliya, Dmytruk Veronika, Levus Yevheniia, Oryshchyn Oksana, Nakonechny Rostyslav. Computer prediction of operability of bimetal cylindrical sensors under the influence of radio-frequency pulses // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали XIV Міжнародної науково-технічної конференції, 18–22 квітня, 2018 р., Поляна, Україна. – 2018. – P. 44–47.
 • Лазько В. А., Мачуга О. С., Лозбень В. Л., Андрусяк І. В., Орищин О. Г. Напружений стан шаруватих анізотропних оболонок і пластин з міжфазними дефектами // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології : науковий збірник. – 2020. – Вип. 30. – С. 55–61.
 • Мelnyk Mykhaylo, Drohomyretska Khrystyna, Oryshchyn Oksana, Tsymbrylo Svitlana, Shynder Valentyn, Musij Roman. Modeling of the temperature-force regime of an electrically conductive spherical implant in unstable electromagnetic fields // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH) : proceedings of the XVIth International conference, Lviv, April 22–26, 2020. – 2020. – C. 98–101.
 • Berko A., Andrunyk V., Chyrun L., Sorokovskyy M., Oborska O., Oryshchyn O., Luchkevych M., Brodovska O. The сontent analysis method for the information resources formation in electronic content commerce systems // CEUR Workshop Proceedings. – 2021. – Vol. 2870 : Proceedings of the 5th International conference on Сomputational linguistics and intelligent systems (COLINS 2021), Lviv, Ukraine, April 22–23, 2021. – Р. 1632–1651.
 • Bozhenko B., Drohomyretska K., Zhydyk U., Oryshchyn O., Shayner A. Mathematical methods for determining the temperature field preheated to a set temperature of an inhomogeneous isotropic cylindrical shell // Optymalizacja struktur procesów wytwórczych – 2021 : materiały międzynarodowego seminarium naukowego, Opole, 21 grudnia 2021. – 2021. – C. 36–37.

Навчальні посібники:


Методичні розробки:

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 219

тел./факс: 258-25-40