Оліховський Володимир Ярославович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Оліховський Володимир Ярославович
1985-07-05IMG 0159.jpg
к.е.н, доцент
Дата народження 5 липня 1985 року
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка».
Дата закінчення 2007 р.
Спеціальність «Облік і аудит».
Галузь наукових інтересів податкового планування на підприємстві.
Кваліфікаційний рівень магістр з економіки і підприємництва, спеціаліст з митного та господарського права
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник кандидат економічних наук, професор Загородній Анатолій Григорович
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Оліховський Володимир Ярославович — доцент кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»..

Загальні відомості

Дата народження: 5 липня 1985 року.

Вищу освіту здобув у 2007 році, закінчивши Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Облік і аудит» та здобув кваліфікацію магістра з економіки і підприємництва. З 01 вересня 2007 р. — і донині працює старшим викладачем кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка». У листопаді 2018 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Методи та інструменти податкового планування в системі менеджменту підприємства», 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Науковий керівник: Загородній Анатолій Григорович, кандидат економічних наук, професор, Національний університет «Львівська політехніка». У червні 2019 р. здобув освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст з спеціальності «Право», спеціалізації «Митне та господарське право» у Вищому навчальному закладі «Міжрегіональна Академія управління персоналом». З липня 2007 р. по квітень 2010 р. працював головним бухгалтером у ТзОВ «Паритет». З 05 березня 2021 р. працює головним бухгалтером у ТзОВ “СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІДЕРЛАНДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО “ДЕЛІМ-УКРАЇНА”

Нагороди та відзнаки

 • 2009 р. – Подяка Національного університету «Львівська політехніка», Інституту економіки і менеджменту за високі результати роботи так у зв’язку з 165-річчя Львівської політехніки;р.
 • 2011 р. – Подяка Національного університету «Львівська політехніка», Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту за високі результати роботи так у зв’язку з 45-річчям інституту;
 • 2012 р. – Грамота «Улюбленому викладачу» Всеукраїнської професійної бухгалтерської газети» Все про бухгалтерський облік»;
 • 2013 р. – Подяка Національного університету «Львівська політехніка», Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту за плідну працю і високопрофесійний підхід до підготовки фахівців із економіки і менеджменту;
 • 2014 р. – Грамота Національного університету «Львівська політехніка», Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту за особливі здобутки в освітянській, науковій та виховній роботі;
 • 2015 р. – Подяка Національного університету «Львівська політехніка» Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту за вагомий внесок у діяльність та розвиток Ради молодих вчених Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту; Диплом за перемогу у номінації «Молодий науковець» на Міжнародно-науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Облік, аналіз та контроль в системі управління суб’єктами економіки», Національний університет «Львівська політехніка», Інституту економіки і менеджменту, кафедра обліку та аналізу;
 • 2016 р. – Подяка Національного університету «Львівська політехніка» Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту із нагоди 200-ліття Національного університету «Львівська політехніка» за вагомий внесок у розвиток Ради молодих вчених Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту 2016 р.; Подяка Всеукраїнської професійної бухгалтерської газети» Все про бухгалтерський облік» за високий фаховий рівень підготовки учасника «Всеукраїнського конкуру «Молодий експерт України», невтомну працю на ниві популяризації бухгалтерського обліку та утвердження в суспільстві високого статусу професії «БУХГАЛТЕР»;
 • 2018 р. – Подяка Національного університету «Львівська політехніка» Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту за професійний підхід до виконання посадових обов’язків, а також вагомий внесок у підготовку високваліфікованих фахівців з економіки і менеджменту;
 • 2020 р. – Подяка Національного університету «Львівська політехніка» Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту за професійний підхід до виконання посадових обов’язків, а також вагомий внесок у підготовку високваліфікованих фахівців з економіки і менеджменту;

Професійна діяльність

Педагогічний стаж — 14 років. Адміністратор кафедри з ВНС «Львівської політехніки».

Викладацька діяльність

Викладає дисципліни:

 • «Податкове планування»;
 • «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті»;
 • «Інформаційні системи і технології фінансового контролю»;
 • «Бухгалтерський облік».

Оліховський В.Я. підготував у співавторстві з викладачами кафедри 39 методичних праць та 23 електронні навчально-методичні комплекси у ВНС ЛП.

Співавтор навчальних посібників:

 • 1. Контроль і ревізія : навч. посіб. / Р. Л. Хом’як, Н. С. Станасюк, В. М. Чубай, Т. М. Бойчук, В. І. Воськало, В. І. Лемішовський, Ю. П. Матюшко, В. Я. Оліховський, Т. Р. Хом’як. — 4-те вид., оновл. й доповн. — Л. : Магнолія 2006, 2010. — 322 с.
 • 2. Загородній А.Г. Податки. Оподаткування. Податкове планування: навч. посібник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Л.М. Лучишин, В.Я. Оліховський. – Львів: ЗУКЦ, 2017. − 512 с.
 • 3. Менеджмент організацій : навч. посіб. / М. В. Оліховська, Л. І. Лелик, В. Я. Оліховський. – Львів : ТОВ «Ліга – Прес», 2018. – 392 с.
 • 4. Костецька І. І., Оліховська М. В., Оліховський В. Я. Бізнес-планування у системі менеджменту : навчальний посібник. Дрогобич : «Посвіт», 2019.– 272 с.
 • 5. Оліховська М. В., Лелик Л. І., Оліховський В. Я. Основи підприємницької діяльності: практикум. Дрогобич : «Посвіт», 2020.– 120 с.
 • 6. Оліховська М. В., Оліховський В. Я. Право Європейського Союзу : посібник / Львів. ін.-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП". Івано-Франківськ-Львів : Фоліант, 2021. 109 с.
 • 7. Оліховська М. В., Оліховський В. Я. Міжнародне право : посібник / Львів. ін.-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП". Івано-Франківськ-Львів : Фоліант, 2021. 106 с.
 • 8. Контроль і ревізія : навчальний посібник / За ред. Р.Л. Хом’яка, О.В. Тесак. – Львів: ТОВ «Видавнича група бухгалтери України», 2021. – 264 с.

Наукова діяльність

Основний напрям наукових досліджень: податкове планування на підприємстві.

Вибрані публікації

Співавтор 66 наукових праць, з них 4 монографії, 16 статей, та 46 тез доповідей.

Монографії:

 • 1. Оліховська М.В. Особливості формування підприємств агробізнесу регіону та перспективи їх розвитку / М.В. Оліховська, В.Я. Оліховський [Колективна монографія] // Агробізнес: проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку; За заг. Ред. Г.Є. Жуйкова, Я.В. Сухій, В.С. Ніценка. – Книга 2. – Одеса: ТОВ «Лерадрук», 2012. – С. 282-294 .
 • 2. Губені Ю.Є. Організація аграрного бізнесу: передумови становлення, сучасний стан та перспективи розвитку: монографія / Ю.Є. Губені, М.В. Оліховська, В.Я. Оліховський. – Львів.: Ліга-Прес, 2014. – 206 с.
 • 3. Загородній А. Г. Технологічні карти податкового планування / А. Г. Загородній, В.Я. Оліховський [монографія] // Wubrane zagadnienia wspołczesnej rachunkowosci w Polsce i na Ukraine; pod redakcją Henryka Ronka i Anatolia Zahorodnego. – Lublin: Wydawnictwo Universytetu Marii Curie-Skłodowskiej. - 2015. – C. 263-276.
 • 4. Оліховська М. В., Оліховський В. Я. Нормативно-правові зміни та перспективи розвитку Податкового кодексу України. Актуальні питання вдосконалення певних галузей права України : колективна монографія / кер. авт. кол. : Л. І. Лелик, В. Г. Яворська ; ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Дрогобич : Посвіт, 2020. C. 251-272.

Наукові статті:

 • 1. Оліховський В.Я. Напрями реалізації внутрішньовиробничого податкового планування / В.Я. Оліховський //Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 647 «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи встановлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – С. 146-151.
 • 2. Оліховський В.Я. Методика розрахунку сумарного податкового навантаження виробництва певного виду продукції / В.Я. Оліховський //Науковий журнал «Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту». Серія: економіка і менеджмент № 2 (8) – Черкаси: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту., 2010. – С.95-101.
 • 3. Оліховський В.Я. Теоретичні аспекти податкового планування / В.Я. Оліховський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 722 «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи встановлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – С. 177-181.
 • 4. Загородній А.Г. Зміна термінів сплати податків як елемент податкового планування / А.Г. Загородній, В.Я. Оліховський // Вісник Хмельницького Національного університету № 2, Т.2 (Економічні науки). – Хмельницький: Редакційно-видавничий центр Хмельницького національного університету, 2013. – С. 71-76.
 • 5. Оліховський В. Я. Шляхи оптимізації податкового навантаження на оплату праці / В.Я. Оліховський // Бізнес Інформ. – 2014. – №6. – C. 218–222.
 • 6. Оліховський В. Я. Технологічні карти та можливості їх використання у податковому плануванні / В.Я. Оліховський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 794 «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи встановлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2014. – С. 295-304.
 • 7. Оліховський В. Я. Використання резервів як інструменту податкового планування / В.Я. Оліховський // Науковий вісник Херсонського державного університету, серія «Економічні науки», випуск 7, частина 3. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 140-144
 • 8. Zagorodniy A.G. Concept of tax planning at the enterprise/ A.G. Zagorodniy, V.YA Olikhovskyi // «Economics, Entrepreneuship, Management» Volume 4, Number 2, 2017 – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2017. – С. 15-24.
 • 9. Оліховська М.В. Концепція податкового планування у системі менеджменту організацій / М.В. Оліховська, В.Я. Оліховський // Приазовський економічний вісник, випуск 6 (11). – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2018. – С. 243-247.
 • 10. Височан О.О., Оліховський В.Я. Облік адміністративних витрат у ракурсі вітчизняної науки. Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. Херсон, 2019. № 6 (55). С. 211–217.
 • 11. Zahorodniy A. G. Use of alternative elements of the enterprise accounting policy in tax planning / A. G. Zahorodniy, V. Ya. Olikhovskyi, G.I. Homin // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 5 (45). – С. 32-37
 • 12. Височан О.С., Оліховський В.Я. Просторова дезорієнтація інформаційних потоків як причина виникнення дефектів облікової системи. Причорноморські економічні студії: науковий журнал. Одеса. 2020. № 49. С. 183-186
 • 13. Нашкерська М.М., Микитюк Н.О., Оліховський В.Я. Методологічні аспекти аналізу власного капіталу бюджетної установи. Облік і фінанси. Київ. 2020. № 2 (88) С. 125-130
 • 14. Височан О.С., Оліховський В.Я. Організація обліку туристичних послуг у лоукост-сегменті. Проблеми системного підходу в економіці: збірник наукових праць Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. № 49. С. 113-117
 • 15. Vykliuk M., Mikhailishin R., Kundytskyj O.,Senyshyn O., Prokopenko N., Olikhovskyi V. / Conceptual basis of the state's tax security model // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2020. Vol. 42. No. 3: 303-315
 • 16. Kniazevych, A., Olikhovskyi, V., & Olikhovska, M. (2021). CLUSTERING OF THE ECONOMY AS A MEANS OF DEVELOPING AN INNOVATION INFRASTRUCTURE. Baltic Journal of Economic Studies, 7(3), 134-139

Стажування на підвищення кваліфікації

 • семінар психолого-педагогічних знань 2007-2008 рр. у Національному університеті «Львівська політехніка», посвідчення № 08-074 від 03 липня 2008 р.;
 • стажування у ТзОВ «Гал-Дизайн» з 02 січня до 31 січня 2009 р.;
 • підвищення кваліфікації за програмою «Розробка електронних курсів у віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки» з 05 червня 2012 р. до 29 вересня 2012 р. у Національному університеті «Львівська політехніка», сертифікат № 907 від 10 жовтня 2012 р.;
 • стажування у ТзОВ «Гал-Дизайн» з 14 січня 2013 р. до 14 лютого 2013 р.;
 • семінар психолого-педагогічних знань 2013-2014 рр. у Національному університеті «Львівська політехніка», посвідчення №102-2014 від 13 червня 2014 р.;
 • Медок IS, реєстраційний номер НУЛП/п 0009 від 11 грудня 2014 р.;
 • ТзОВ СУНП «Делім-Україна» з 21 березня 2018 р. до 21 травня 2018 р.;
 • Медок IS, реєстраційний номер НУЛП/п 0022 від 15 травня 2019 р.;
 • Міжнародне навчально-наукове стажування за темою «Методичні підходи до організації навчального процесу та науково-дослідницької діяльності в європейській системі освіти» з 15 жовтня 2019 р. до 15 січня 2020 р. у Гірничо-металургійній академії ім. С.Сташіца (м. Краків);
 • семінар педагогічних знань за професійною програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Розвиток професійно-педагогічної компетентності викладача закладу вищої освіти», свідоцтво про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Серія ПК № 02071010/000126-20 від 20 липня 2020 р;
 • Школа професійного розвитку викладача МАУП, сертифікат № 0304/75 від 06 квітня 2021 р.;
 • ODDO/BJET – Інноваційні інструменти для управління бізнесом, Сертифікат ОСА/ВЕ 58_2021 від 25 червня 2021 р.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн. 315

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27

E-mail: volodymyr.y.olikhovskyi@lpnu.ua